FizyoPlatforum

Tam Versiyon: BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO’DA REPOZİSYON VE REHABİLİTASYON MANEVRALARI
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO’DA REPOZİSYON VE REHABİLİTASYON MANEVRALARI
 
Modifiye Epley Manevrası
Bu manevranın amacı kanalitleri posterior semisürküler kanal içinde uygun açılarda hareketlendirerek utrikusa düşmelerini sağlamak ve endolenf hareketine neden olmalarını engelleyerek baş dönmesi ataklarını sonlandırmaktır. Yöntem ilk defa 1992 yılında Epley tarafından tanımlandığı için Epley Manevrası ismi verilmiştir. Test beş pozisyonda tamamlanır.
·      Testi yapacak kişi hastanın arkasına geçer.
·      Hasta öncelikle oturur halde etkilenmemiş kulağa doğru 45 derece çevrilir ve ardından sırt üstü yatırılıp baş ellerle desteklenerek extansiyona getirilir.
·      Sonrasında baş ekstansiyon hali bozulmadan sağlam kulağa doğru dikey düzlemle 45 derece açı yapacak şekilde çevrilir.
·      Ardından vücut ve baş birlikte yatar pozisyona göre 90 derecedaha çevrilerek baş dikey düzleme 135 derece açı yapacak hale getirilir.
·      Son olarak hasta oturur pozisyona getirilir ve baş öne 20-30 derece eğilir.
Bu manevra uygulanırken başın her pozisyonda latent peryod ve nistagmus sonlanana kadar beklemesi gerekmektedir. Genellikle 30 sn beklenmesi yeterlidir.
  
                           
                                                                       [Resim: ns5nbzp.gif]
Semont Manevrası
Semont ve arkadaşları tarafından 1988 yılında tanımlanmıştır. PSK BPPV için ilk kullanılan repozisyon manevrasıdır.
·     Bu yöntemde hasta muayene masasının kenarında oturur vaziyette iken baş etkilenmemiş tarafa doğru 45 derece çevrilir ve baş sabit tutularak hızla etkilenen tarafa doğru yatırılır ve 3 dakika beklenir.
·      Ardından başın pozisyonu değişmeden etkilenen kulak tarafına doğru yatılır ve 3 dk beklenir ve hasta oturur pozisyona getirilir.
·      Manevralar sonrası nistagmus devam ederse prosedür nistagmusun ortadan kalkmasına kadar tekrarlanır.
                                                          [Resim: 4xgfwzb.gif]
Brand-Daroff Egzersizleri
·      Hasta yatağın ortasında oturur pozisyonda iken başını 45 derece sağa çevirdikten sonra hızlıca başın pozisyonunu koruyarak sol tarafına doğru yan yatar.
·      30 sn veya baş dönmesi bitene kadar bu pozisyonda kaldıktan sonra hızlıca oturur pozisyona gelir ve başını hafifçe öne eğer.
·      Daha sonra aynı hareketi ters tarafa doğru aynı sürede yapar.
·    Egzersiz bir uygulamada beş kez tekrarlanır. İki hafta boyunca günde 3 kez yada üç hafta boyunca günde 2 kez tekrarlanması önerilir. Repozisyon manevralarının tek başına yeterli olmadığı durumlarda alternatif olarak veya repozisyon manevraları ile birlikte kullanılabilir.
  
                                                    [Resim: j1ab3of.png]
Barbekü (Lempert) Manevrası
Horizontal kanal BPPV’da güncel olarak kullanılan ve en çok tercih edilen repozisyon manevrasıdır. Bu manevra sağlam kulağa doğru yapılan 90 derecelik artırımlarla 360 derece tam bir tur döndürme şeklinde yapılan uygulaması kolay bir manevradır.
Cawthrone Cooksey Egzersizleri
·      İlk kez Cawthrone ve Cooksey tarafından 1944 yılında tanımlanmıştır. Vertigonun tekrarlayan stimuluslar ile yorulması esasına dayanır.
·      Tetikleyici göz, baş ve gövde hareketlerini içerir. Semptom ortaya çıkaran pozisyonla tekrarlayan karşılaşmalar sonucunda hasta aynı pozisyonu daha iyi tolere etmeye başlar.
·      Egzersizler otururken, sırt üstü yatarken, ayakta ve hareket halinde yapılır.
·      Repozisyon manevraları ve Brand-daroff egzersizlerinden fayda görmeyen veya ortopedik nedenlerle bu manevraların uygulanamadığı hasta grubu için yararlıdır.
   
                                         [Resim: ookw0ew.]                             [Resim: 6rl3j4l.]
                                                                                   [Resim: bg7zvp2.jpeg]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-     Epley JM. The canalith repositioning procedure: for treatment of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg.1992;107:399-404
2-      Dağkıran M. , Sürmelioğlu Ö. , Ay Ö. Diagnosis andTreatment Approach in Benign ParoxysmalPositional Vertigo. aktd. 2015; 24(4): 555-564.
3-      Parnes LS, Price-Jones RG. Particle repositioning maneuver for benign paroxysmal positional vertigo. Ann Otol Rhinol Laryngol.1993;102:325-31.
4-     Semont A, Freyss G, Vitte E. Curing the BPPV with a liberatory maneuver. Adv Otorhinolaryngol. 1988;42:290-3.
5-     Güneri EA. Benign paroksismal pozisyonel baş dönmesinde tanı ve tedavi algoritması. Türkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics. 2013;6:89-95.
6-     CawthorneT. The physilogical basis for head exercises. J Chart Soc Physiother.1944;30:106-7.