Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DİRSEK MUAYENESİNDE KULLANILAN KLİNİK TESTLER
#1

DİRSEK MUAYENESİNDE KULLANILAN KLİNİK TESTLER

VARUS STRES TESTİ 

Varus stres testinin amacı, lateral kollateral bağın bütünlüğünü değerlendirmektir. Lateral kollateral bağ gevşekliğinde kullanılır.
Terapist hastanın dirseğini fleksiyona getirir. Terapist eliyle lateralden el bileğini kavrar iken diğer eli ile dirseğin medialinden tutar. Terapist el bileğini stabilize eder ve proksimaldeki eli ile dirsekten varus yönünden kuvvet uygular. Hasta ağrı yaşarsa veya aşırı gevşeklik not edilirse ve karşı tarafla karşılaştırılırsa bu test pozitif kabul edilir. Test değişik derecelerde dirsek fleksiyonunda tekrarlanabilir, ancak genellikle 5 ile 30 derece arasında konumlandırılır. 
[Resim: ezsu61l.jpg]
VALGUS STRES TESTİ

Dirsek valgus stres testi, ulnar kollateral bağ olarak da bilinen medial kollateral bağın bütünlüğünü ve gevşekliğini değerlendirmek için kullanılır. 
Bu test hasta sırtüstü, oturur pozisyonda veya ayakta iken yapılabilir. Terapist hasta dirseğini yaklaşık 20 derece fleksiyona yerleştirirken medial eklem hattını palpe eder ve bir eliyle distal humerusu stabilize eder ve valgus yönünde kuvvet uygular. Hasta ağrı hissederse veya kontralateral tarafa kıyasla aşırı gevşeklik varsa test pozitif kabul edilir. MCL farklı bölümlerini test etmek için değişik derecelerde dirsek fleksiyonunda tekrarlanabilir. 
[Resim: 8tjhhix.jpg]
TİNEL TESTİ

Tinel testi, perküsyon ya da vurma tekniği ile yaralanmış bir sinire yönelik testtir. Dirsekte tinel bulgusu, ulnar sinir basısı teşhisinde kullanılır.
Terapist hastanın el bileğine lateralden kavrar ve dirseğini flkesiyona alır. Ön kolu supinasyona getirir. Terapist ulnar sinir boyunca medial epikondilden başlayarak işaret parmağı ile küçük vuruşlar(taping) yapar. Terapist, olekranon süreci ile medial epikondil arasındaki olukta oturan Ulnar siniri bulmalıdır, daha sonra Ulnar sinire terapistin işaret parmağıyla tekrar tekrar vurulur.. Vuruşlar sırasında oluşan uyuşma, karıncalanma varsa test pozitiftir.
[Resim: 7sg5xau.jpg]
GOLFÇÜ DİRSEĞİ TESTİ 

Medial epikondilit değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Hasta oturmuş veya ayakta durmalı ve parmaklarını yumruk pozisyonunda fleksiyona getirmelidir. Muayene eden kişi bir eliyle medial epikondili palpe eder ve diğer eliyle hastanın bileğini tutar. Muayene eden kişi daha sonra pasif olarak ön kolu supinasyona, kolu ekstansiyona , el bileğini de ekstansiyona alır. Medial epikondil bölgesinde dirseğin medial yönü boyunca ağrı veya rahatsızlık duyulursa test pozitiftir. 
[Resim: d60vyuc.jpg]
MAUDSLEY'S TESTİ

Lateral epikondilit teşhisinde kullanılan bir testtir. Muayene eden kişi, hastanın lateral epikondilini palpe ederken, elin 3. basamağının ekstansiyonuna direnerek ekstansör digitorum kasını ve tendonuna stres uygular. Lateral epikondil üzerinde ağrı artışı testin pozitif olduğunu gösterir. 
[Resim: aze66u2.jpg]
MİLL'S TESTİ

Lateral epikondilit teşhisinde kullanılan bir testtir. Muayene eden kişi, önkolunu pasif bir şekilde çekerken, bileğe fleksiyon ve dirseğe ekstansiyon yaptırırken, hastanın lateral epikondilini başparmağıyla palpe eder. Lateral epikondilde ağrı oluşması testin pozitif olduğunu gösterir. Bu aynı zamanda radyal sinir üzerinde strese neden olabilir, bu nedenle pozitifse muhtemelen radyal sinir tutulumuna işaret edebilir.
[Resim: ry7r1i2.jpg]
COZEN TESTİ

Lateral epikondilit teşhisinde kullanılan bir testtir. Terapist bir elinin baş parmağı ile lateral epikondilin üzerine bastırırken diğer eli ile hastanın elini dorsalden tutar. Hasta terapistin direncine karşı önkolunu ekstansiyon, pronasyon ve radial deviasyon yönünde zorlar. Epikondil üzerinde meydana gelen ağrı, objektif kas zayıflığı ve hareket sırasında meydana gelen rahatsızlık varsa test pozitiftir.
[Resim: h806crj.jpg]

MİLKİNG MANEVRASI

Dirsek ulnar kollateral ligaman yaralanmalarında kullanılır. Hasta oturur pozisyonda omuzu 90 derece abdüksiyonda, dirsek 90 derecen fazla fleksiyonda ve önkol supinasyondadır. Fizyoterapist hastanın baş parmağını arkaya doğru çeker. Dirsekte artan valgus stresiyle karşılaşılır. Medial dirsekte ağrı ve gevşeklik belirtileri olursa test pozitiftir.
[Resim: dp97my2.png]
PRESSURE PROVOCATİON TESTİ

Kübital tünel sendromu değerlendirilmesinde kullanılır. Hasta oturur pozisyonda, hastanın dirseği yaklaşık 20 derece fleksiyona getirilmiş ve önkol supinasyonda olmalıdır. Fizyoterapist orta ve işaret parmağını yerleştirir. Ulnar sinirde kübital tünelin hemen proksimalinde toplamda 60 saniye basınç uygulanır. Test diğer tarafta da tekrarlanır. Ulnar sinir dağılımında uyuşma ve parastezi belirtileri ortaya çıkar. Genellikle belirtiler varsa test pozitif kabul edilir.
[Resim: 5myflre.jpg]

SCRACTH COLLAPSE TESTİ


İlk olarak 2008'de tanımlanan test, kompresyon nöropatisini tanımlamak için kullanılan bir fizik muayene manevrasıdır.
Kübital tünel sendromu değerlendirilmesinde kullanılır. 
Testi yapmak için hasta ayakta veya fizyoterapist ile yüzyüze oturur pozisyondadır. 
Fzt.hastanın cildini olası sinir sıkışması alanı üzerinde hafifçe çizer.Hastanın dirsekleri 90°flexionda ve önkolları nötral pozisyondayken omuz fizyoterapistin internal rotasyon kuvvetine dayanamıyorsa test pozitiftir.
[Resim: fdmrvmd.jpg]
LATERAL PİVOT -SHİFT/APPREHENSİON TESTİ

Hasta sırt üstü yatma pozisyonunda fizyoterapist  hastanın baş ucunda ve dirseği tam ekstansiyonda,hastaya uzak eliyle dirseğin lateral kısmının altından;yakın eliyle ise el bileğinden tutarak teste başlar.Hastanın ön kolunu döndürerek nazikçe supinasyona getirir.Dirsekteki valgus torku ve önkol boyunca eksenel bir yük eklenirken maksimum subluksasyon genellikle yaklaşık 40 ° fleksiyonda meydana gelir bu sırada supinasyon azalır ve sadece valgus torku korunur.
Bu test pozitif olması için radyal başın subluksasyonu posterolateralde belirgin bir yumru ile görülmelidir.
Postererolateral kapsül eklem içine çekilirken ortaya çıkan dirsekte radyal başın arkasındaki derinin çukurlaşmasıdır.
Hastanın test sırasında gevşemesi önemlidir. Bu testin uyanık hastada yapılması genellikle imkansız olduğundan,hastanız hareket sırasında endişelenirse test pozitiftir.Hasta, eklemin yerinden çıkacakmış gibi hissettiğini ifade edebilir, ancak gerçek bir çıkık veya subluksasyon meydana gelmez.
[Resim: 1z07l3d.png]
KAYNAKÇA 
1-ÜST EKSTREMİTE ORTOPEDİK TESTLER-VOLKAN EMRE DOĞAN
2-Prof. Dr. Hidayet Sarı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Muayene Uygulamaları-YOUTUBE KANALI
3-https://www.physio-pedia.com/Maudsley%27s_test
4-https://www.physio-pedia.com/Mill%E2%80%...g_internal
5-The Assessment Book – Physiotutors Guide to Orthopedic Physical Assessment
6-https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24784124/
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi