Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Diz Değerlendirmesi - Klinik Testler
#1

Diz Değerlendirmesi - Klinik Testler

• Özel Sorular
- Bel veya bacak ağrısı var mı? ( Ağrı dermotomal alanda mı - dizdeki ağrı belden kaynaklanabilir. )
- Kalça veya ayak bileği ağrısı var mı? (Diz ağrısı, kalçadan veya biyomekanik olarak ayak bileğinden etkilenebilir)
- Hasta yaralanma anında bir pop / klik sesi duydu mu?
- Diz kilitleniyor mu ?
- Diz şişti mi? Ne kadar hızlı? Şişlik nerede? (Eklem içi / eklem dışı; ani şişlik genellikle dizde ligament hasarı gibi travmaya işaret eder)
- Morluk var mıydı? (Anında morarma önemli bir travmayı gösterir)
- Öksürük / hapşırma ağrıya neden oluyor mu?
- Yaş - Aşağıdaki koşullar bu yaş gruplarına özel değildir, ancak bu popülasyonlarda daha yüksek bir yaygınlık kaydedilmiştir (yaşlı - OA ?, genç - osgoods schlatters, orta yaşlı-menisküs)

• İnspeksiyon / Palpasyon
• İnspeksiyon
- Effüzyon
- Kötü hizalanma
- Kas erimesi
• Palpasyon
- MCL
- LCL
- Patella
- Patellar tendon
- Hamstring tendonu
- Popliteus
- Eklem hattı
• Nörolojik değerlendirme
Lomber omurgadan nörolojik defisitlerden şüpheleniliyorsa, nörolojik bir değerlendirme yapmalısınız:


• Refleksler
- Patella Ligamenti (L3 / L4)
- Aşil Tendonu (S1 / S2)
• Dermatomlar
- L1 - S4
• Miyotomlar
- L2 Kalça Fleksiyonu
- L3 Diz Ekstansiyonu
- L4 Dorsifleksiyon
- L5 ayak başparmağı ekstansiyon veya 4 küçük parmak ekstansiyonu
- L5 / S1 Diz Fleksiyonu
- S1 Plantarflexion veya Ayak Eversiyonu
- S2 Toe Fleksiyonu

• Özel testler

• ACL 
- Lachman Testi
- Ön çekmece – Anterior Drawer
- Pivot-Shift

• PCL
- Posterior çekmece – Posterior Drawer
- Sag Sign

• Menisküs Yaralanmaları
- Apley Compression
- Ege’s 
- Hyperflexion – Hiperfleksiyon
- McMurray’s
- Payr’s
- Steinman’s
- Thessaly

• Kondromalazi Patella
- Clarke’s test/sign
- Patellar facet pinch test
- Patellar grind
- Step up bench test
- Waldron’s test

• Collateral Ligament Instabilitesi
- Apley’s distraction
- Valgus Stress Test
- Varus Stress Test
- Wobble Test

• ITB sendromu
- Noble’s •
- Ober’s
- Renne’s

Lachman Testi

- Lachman testi, anterior translasyonel instabiliteyi teşhis etmek için "altın standart" manevra olarak kabul edilir. Bacak ön çekmece testine göre daha uzatılmış haldeyken, hamstringler ve menisküsler translasyon hareketini daha az bloke edebilir. Sağlam bir ACL, öne translasyonu sağlam bir son hissi ile yaklaşık ¼ ”(½ cm) ile sınırlayacaktır. Aşırı öne translasyon veya yumuşak / peltemsi son hissi, ön çapraz yırtık için pozitiftir. Normal Translasyonla ağrı ACL sprain ve ya kısmı yırtığı gösterir. Hammer (2007), hem Lachman hem de çekmece testleri ( anterior ve posteriro ) pozitifse, ACL'nin muhtemelen tamamen koptuğunu öne sürmektedir. Lachman testi tek başına pozitifse, o zaman genellikle sadece ACL'nin posterolateral bandı yırtılır.

[Resim: wn9Uh7.jpg]
Anterior Drawer – Ön çekmece Testi

- Hasta diz üstü 90 ° fleksiyonda ve kalça 60 ° fleksiyonda (ayak masanın üzerinde) sırtüstü yatar. Hastanın ayağı masanın üzerinde düz bir şekilde (ve tibia yaklaşık 0 ° rotasyonda olarak), hastanın ayağının yan tarafına hafifçe oturun ve baş parmaklarınız eklem hatlarında olacak şekilde hastanın proksimal bacağını iki elinizle kavrayın. Nötral pozisyonda tibiayı öne doğru sıkıca çekin . Stabilite olmaksızın diz ağrısı belirsizdir, ancak hafif bir ön çapraz  bağ sprainine işaret edebilir; Nötralden aşırı öne translasyon (6 mm'den fazla) ön çapraz bağ yırtılmasını düşündürür.


[Resim: wbyhNZ.jpg]

Pivot Shift Testi

- Hasta sırtüstü, rahat ve diz ekstansiyonda uzatılmış. Bir el ayak bileğini veya topuğu kavrayarak test edilecek tarafta dururken, diğer el posterolateral baldırı fibula başında tutar. Üst el içe doğru döner ve öne translasyon uygular. Ayak bileğini kavrayan el, tibiayı test boyunca iç rotasyonda tutarken, her iki el dizini pasif olarak fleksiyona getirir. Yaklaşık 10 ° fleksiyondan sonra valgus gerilmesi uygulanır. Pozitif bir “pivot kayması”, tibianın yaklaşık 20 ° - 40 ° fleksiyonda arkaya doğru kayması, çarpması veya tıkanmasıdır (ve mediale döndüğünde). Diz ekstansiyona geri getirildiğinde tibia tekrar sarkabilir. Pozitif bir test, yırtık bir ACL'yi gösterir ve ayrıca ek yapıların hasar gördüğünü ve bunun da anterolateral rotasyonel instabiliteye neden olduğunu gösterebilir. Anestezi altındaki akut yaralanmalarda sürekli pozitif olmasına rağmen, test yaralanmadan 6 hafta sonrasına kadar pozitif hale gelmeyebilir.


[Resim: ATP0pz.jpg]

Posterior Drawer Test - Arka Çekmece Testi

Hasta ve muayene eden kişi ön çekmece testi için açıklananla aynı pozisyondadır. Tibia  nötral  rotasyonda  olarak yerleştirildikten sonra, arka çekmece testi ön çekmece testini takip eder. Üst bacağı (tibia) arkaya doğru sıkıca itin. Seçenek : Dizi yavaşça iterken sabit hissederse, uygulayıcı bağın dinamik yüklemeye duyarlı olup olmadığını görmek için daha hızlı itme ve çekme uygulayabilir. Tibianın posterior translasyonuyla olan ağrı, posterior çapraz ligaman sprainini gösterirken, aşırı posterior translasyon veya boş son hissi (belirgin ligamentöz uç noktanın olmaması) PCL'nin tamamen yırtıldığını gösterir.

[Resim: FmZwme.jpg]

Sag Sign

Hasta diz fleksiyonda sırtüstü yatırıldığında, yerçekimi genellikle arka çapraz bağda tam bir yırtık olduğunda tibianın posterior "sarkmasına" neden olur. Posterior sarkma işareti en iyi yan taraftan ilgili bacak normal tarafla karşılaştırılarak görülebilir; hasta hem dizleri bükülü hem de ayakları masanın üzerinde yan yana (Allis'in Testi / İşareti gibi) sırtüstü yatar pozisyonda iken). Aktif Sarkma İşareti: Hasta izometrik olarak kuadrisepsi kasılır ve gevşeterek tibia nötrale geri dönüp arkaya doğru sarkarken (aktif çekmece testine benzer) görünür harekete neden olur. Sarkma işaretinin varlığı, arka çapraz bir yırtığa işaret ediyor. Bu, ön / arka çekmeceleri ve Lachman'ın test sonuçlarını karıştırabilir. Örneğin, bu posterior sarkma, tibia başlamadan önce ilk olarak nötral konuma getirilmezse, Lachman ve ön çekmece testlerinde aşırı öne translasyona sebep olacaktır.

[Resim: Vkzvh1.jpg]

Apley Kompresyon Testi

Hasta dizini 90 ° fleksiyona getirecek şekilde prone uzanır. Test edilecek tarafta durun. Hastanın distal bacağını iki elinizle yukarı doğru çekerken ve tibiayı içve dış rotasyona döndürürken, hastanın arka uyluğuna kaval kemiğinizle nazikçe stabilize edici basınç uygulayın. Bacaklarınızı hastanın bacağına bastırmak için küçük bir yastık veya rulo havlu kullanılabilir. Eklem hattına izole edilmeyen artmış lateral veya medial eklem ağrısı, kollateral ligament sprainini düşündürür. Dizin içinde veya eklem hattında hissedilen ağrı, koroner bağ burkulmasını gösterir. Azalan semptomlar, menisküs yırtığı ile ilişkili olabilir.

[Resim: AGDTsI.jpg]

Ege’s Test

Bu testin 2 bölümü vardır. İşlem sırasında hastayı stabilize etmek için elinizi uzatın. İlk kısımda hasta her iki uylukları tamamen dışa döndürülmüş ve ayaklar en az 6-12 ”ayrılmış olarak ayakta durur ve ardından ayakları yana bakacak şekilde çömelme (~ 90 °) gerçekleştirir. İkinci kısımda hasta ayakları ~ 12-24 ”aralıklı olarak uylukları içe döndürülerek ayağa kalkar ve ardından ayakları mediale bakacak şekilde ½ çömelme yapar (Akseki 2004, Chivers 2009). Genu valgum dizlerin birbirine temas etmesine neden olursa çömelme tamamlanmadan önce daha geniş bir duruşla tekrar etmelerini sağlayın. Tibia lateral olarak döndürüldüğünde, medial eklem çizgisi ağrısı medial menisküs yırtığı için pozitiftir. Tibia mediale döndürüldüğünde, lateral eklem çizgisi hassasiyeti lateral menisküs yırtığı için pozitiftir. Eklem ağrısının her iki test pozisyonunda da meydana gelebileceğini unutmayın. McMurray testi ve eklem çizgisi hassasiyetini Ege testiyle karşılaştıran bir çalışma, Ege testinin medial menisküs yırtıklarında eklem çizgisi hassasiyeti ile karşılaştırıldığında negatif prediktif değer (NPV) dışında daha üstün olduğu sonucuna varmıştır (Akseki 2004).

[Resim: VOkTyR.jpg]

Hiperfleksiyon Testi

Bu Apley Kompresyon Testinin bir modifikasyonudur ve 2 bölümden oluşmaktadır. 1. kısım, hasta yüzüstü pozisyonda (normal = 130 ° - 150 °) dizini (topuktan kalçaya) tamamen fleksiyonunu içerir. Ardından 2. kısmı Apley’in kompresyon testinde olduğu gibi sıkıştırarak ve döndürme ile gerçekleştirin, ancak diz tamamen fleksiyonda olmalıdır. (hastada tam fleksiyonda eklem hattında lokalize dışında ağrı varsa yaklaşık 5 ° geri). Bazı yazarlar bu testi Apley’in sıkıştırma testinin bir uzantısı olarak eklerler (Malanga 2003).
Ağrı, menisküsün ince arka boynuz yırtıklarını düşündürür. Apley'in sıkıştırması negatif olsa bile test pozitif olabilir. Hasta sadece derin bir çömelme sırasında veya dizini tamamen fleksiyona getirirken diz ağrısından şikayet edebilir. Bu testin her iki kısmı sırasında medial eklem çizgisi ağrısı (sıklıkla azalmış ROM ile birlikte) medial menisküsün posterior boynuz yırtığına işaret ederken, lateral eklem hattı ağrısı lateral menisküsün posterior boynuz yırtığına işaret edebilir.

[Resim: 8MVdDy.jpg]

Mc Murray Testi

Hasta sırtüstü. Bölüm 1: Stabilize edici el diz üzerinden anterior distal uyluğa yerleştirilirken, hastanın ayağını veya topuğunu (veya ayak bileğinin proksimalinden) alt el ile kavrayın. Dizinizi tam olarak fleksiyona getirin  ve ardından alt elinizle tibiayı döndürün ve aynı zamanda meniskiyi öğütmek için iki elinizle kompresyon uygulayın (Apley'in kompresyon testine benzer bir mekanizma). Bölüm 2: Üst el, dizin yan tarafına yerleştirilir, destek için parmaklar üst baldırın etrafına sarılır. Bacak uzatılırken valgus kuvveti uygulandığı için tibia external olarak döndürülmüş bir pozisyonda tutulur. Bölüm 3: Üst el, diz iç tarafına, parmaklar baldırın arka tarafına gelecek şekilde yerleştirilir. Bacak ekstansiyona getirilirken  varus kuvveti uygulandığı için tibia medial olarak döndürülmüş bir pozisyonda tutulur. Bölüm 2 ve 3 birkaç kez tekrarlanmalıdır.
Manevralar sırasında eklem çizgisi ağrısı (yumuşak bir pozitif) veya ağrılı bir çırpma / tıklama / yakalama (daha güçlü bir pozitif), bir menisküs yırtığına işaret eder. Bununla birlikte, tibia medial rotasyonda korunduğunda ağrılı bir çıtırtı semptomatik sinovyal plikaya bağlı olabilir. Ağrının yeri hangi menisküsün dahil olabileceğini gösterir (medial veya lateral). Daha büyük bir "gürültü" (Evans 1993) veya tıkanma, instabilite şüphesini uyandırmalıdır, ancak aynı zamanda büyük medial menisküs yırtıklarına da eşlik edebilir. Ağrısız bir tıklama veya çırpma mutlaka önemli değildir.
Normalde patella bu şekilde hareket ettirildiği için ağrı veya krepitus yoktur. Ağrı ve krepitus, kondromalazi patella veya diğer patellar patoloji için pozitif işaretler olarak kaydedilir.

[Resim: GIVWGm.jpg]

Payr Testi

Bu basit test, hasta sırtüstü ve ilgili alt ekstremite şekil 4 pozisyonunda yapılır. Daha sonra izole lokal hassasiyet için eklem çizgilerini (önden arkaya) dikkatlice palpe ederek takip edin.
Bu pozisyonda izole lokalize eklem hattı ağrısı ve hassasiyeti şiddetlenirse, medial veya lateral eklem hattı tutulumu ile uyumlu menisküs yırtığı için pozitiftir. Şekil 4 pozisyonunun koroner ve kollateral bağları, tendonları ve iç düzensizliği içeren patolojileri de ağırlaştırabileceğini unutmayın.

[Resim: S0ooQK.jpg]

Steinman Testi

Hasta otururken diz aktif veya pasif olarak fleksiyon ve ekstansiyon yaptırılıyor . Test sırasında eklem çizgilerini palpe edebilirsiniz. Hasta, tetiklenen ağrının yerini bildirir.
Ağrı, menisküs lezyonunun konumuna bağlı olarak ekstansiyon sırasında öne veya fleksiyon sırasında posteriora göç eder. Muayene eden kişi ayrıca krepitasyonu da hissedebilir.

[Resim: Uh0VRM.jpg]


Thessaly Testi

Test, yaralanmamış dizden başlayarak 2 pozisyonda yapılabilir. Denge için ellerinizi tutarken hasta tek ayak üzerinde, diğer dizi ~ 90 ° bükülmüş olarak durur. 1. pozisyon ağırlık taşıyan diz ~ 5 ° fleksiyonda ve 2. pozisyon diz ~ 20 ° fleksiyonda. Her iki pozisyonda da hastadan ağırlık taşıyan ayağı ileri geri döndürmesi istenir.
Test, lateral veya medial eklem hatlarında lokalize ağrı ile menisküs yırtığı için pozitiftir. Testin sadece fleksiyon aşamasında meydana gelen ağrı, patellofemoral bir problemi düşündürebilir.


[Resim: 9tvNg7.jpg]


Clarke İşareti 

Hasta dizleri uzatılmış ve gevşemiş şekilde sırtüstü yatar. Bir eliniz patellanın üst kutbunda, patellayı ayağa doğru çekin. Daha sonra hastaya kuadriseps kasını kasılması talimatını verin (“dizinizin arkasını uyluk kaslarınızı sıkarak masaya doğru bastırın”).
Retropatellar ağrı, krepitus veya ağrı nedeniyle kasılmayı birkaç saniye tutamama, kondromalazi patella'nın pozitif işaretleri olarak kaydedilir.

[Resim: NgPQM4.jpg]

Patellar Facet Pinch Testi 

Hasta dizleri uzatılmış ve gevşemiş şekilde sırtüstü yatar. Patellayı yana doğru kaydırmak ve yanal patellar faseti ortaya çıkarmak için hafif bir baskı uygulayın. Sonra sıkı bir baskı uygulayın ve parmak uçlarınızı yanal yüze sürün. Patella dikkatlice mediale kaymış olarak medial faseti sıkıca palpe edin.
Faset hassasiyeti, kondromalazi patella için pozitiftir.

[Resim: 1yeumB.jpg]


Patellar Grind Testi 

Hasta dizleri gevşemiş ve uzatılmış şekilde sırtüstü yatar. Parmak ucuyla baskı uygulayarak veya elinizi hastanın patelası üzerinde tutarak patellayı hareket ettirirken patellofemoral yüzeylere doğru sıkıştırın ve dairesel bir şekilde öğütün.
Normalde patella bu şekilde hareket ettirildiği için ağrı veya krepitus yoktur. Ağrı ve krepitus, kondromalazi patella veya diğer patellar patoloji için pozitif işaretler olarak kaydedilir.

[Resim: PdZDQL.jpg]

Step Up Bench Test

Hastaya, yaklaşık olarak hastanın dizkapağı seviyesinde (ancak en az 10 inç yüksekliğinde) sabit bir ayarlama tezgahı karşısında durması talimatı verilir. Semptomatik diz kapağını bir elinizle palpe ederek hastanın yanına oturun veya diz çökün. Hastaya sadece denge için ipsilateral elini omzunuza koyması (hasta, yukarı veya aşağı inmeye yardımcı olmak için omzunuzdan itmemelidir), ipsilateral ayağını bankın üstüne koyması ve ardından yavaşça masadan aşağı yukarı adım atmasını isteyin. Bu, karşılaştırma için her iki tarafta birkaç kez tekrarlanabilir.
Retropatellar ağrı ve krepitus, ağrılı bir öğütme hissi veya ağrılı bir yakalama, kondromalazi patella veya diğer patellar patoloji için pozitif bir işaret olarak kaydedilir. Ağrısız küçük krepitus kesin değildir ve genellikle normal asemptomatik dizlerde görülür. Öte yandan, tekrarlayan kronik diz ağrısı ve / veya şişliği olan hastalarda, test sırasında ağrısız olsa bile aşırı öğütme ileri değerlendirilmelidir. Patellanın hemen altında bulunan ağrı, "jumper’s knee " gösterebilir.

[Resim: nRSOTa.jpg]

Waldron Testi

Hasta ayakları  ayakta durur. Siz patellayı palpe ederken, birkaç yavaş squat yaparlar (mümkünse yaklaşık 90 ° 'ye kadar). Her iki diz de tutulmuşsa, testi her iki tarafta yapın; aksi takdirde, karşılaştırma için karşı tarafı kullanın.
Gözlem, 90 ° 'lik bir çömelmeyi tamamlamanın yetersizliğini veya zorluğunu ortaya çıkarabilir ve anormal telafi edici hareketler veya anormal patellar izleme not edilmelidir. İşlem sırasında ön diz ağrısı ve işitilebilir veya ele gelen krepitus, jumper knee , kondromalazi patella ve semptomatik plika gibi ilgili durumlar dahil olmak üzere patellofemoral ağrı sendromu için pozitiftir. Test ayrıca kuadriseps zayıflığını ve patellar izleme işlev bozukluğunu ortaya çıkarabilir.

[Resim: faQuJf.jpg]

Apley Distraksiyon Testi

Hasta dizini 90 ° fleksiyona getirecek şekilde yüzüstü pozisyonda yatıyor.. Test edilecek tarafta durun. Hastanın distal bacağını iki elinizle yukarı doğru çekerken ve tibiayı içten ve dıştan döndürürken, hastanın arka uyluğuna kaval kemiğinizle nazikçe stabilize edici basınç uygulayın. Bacaklarınızı hastanın bacağına bastırmak için küçük bir yastık veya rulo havlu kullanılabilir.
Eklem hattına izole edilmeyen artmış lateral veya medial eklem ağrısı, kollateral bağ burkulmasını düşündürür. Dizin içinde veya eklem hattında hissedilen ağrı, koroner bağ burkulmasını gösterir. Azalan semptomlar, menisküs yırtığı ile ilişkili olabilir.

[Resim: K4LzD7.jpg]


Valgus Stress Testi

Hasta sırtüstü yatarken, test edilecek aynı tarafta durun . Bir elinizle hastanın bileğini kavrayın ve diğer elinizi dizin yan tarafına yerleştirin. Hastanın kalçası 0-30 ° fleksiyonda ve diz tamamen ekstansiyonda valgus kuvveti uygulayın. Kalçayı aynı açıda tutarak diz 20 ° -30 ° fleksiyona getirilerek tekrarlayın. Bir seçenek, tibiayı eksternal rotasyonda tutarken testi yapmaktır.

Aşırı hareket olmaksızın bağ üzerinde ağrı, 1. derece burkulmayı düşündürür. Aşırı valgus hareketi 2-3 derece burkulmaya işaret eder. Boş son hissi (bazen beklenenden daha az ağrı ile), medial kollateral bağın ve medial kapsül kompleksinin diğer üyelerinin tamamen koptuğunu gösterir.

[Resim: fgTUBP.jpg]

Varus Stress Testi

Hasta sırtüstü yatarken, test edilecek tarafın karşında durun. (Testin kaudad ile aynı tarafta dururken yapılması da kabul edilebilir). Hastanın bileğini bir elinizle kavrayın ve diğer elinizle dizin medial tarafına temas edin. Hastanın kalçası 0-30 ° fleksiyonda ve dizi tamamen ekstansiyondayken dizine varus kuvveti uygulayın. Bu, diz 20-30 ° fleksiyona getirilerek tekrarlanır.
Varus stres testinin lateral kapsülü veya lateral kollateral bağı provoke etmesi / germesi (böylece lateral diz ağrısına ve / veya boşluğa neden olması) dışında bulgular valgus stresi ile (Valgus Stres Testine bakınız) büyük ölçüde aynıdır. Diz 30 ° fleksiyonda iken artmış instabilite not edilirse, LCL ile birlikte şüpheli popliteofibular ligament tutulumu olabilir.

[Resim: DFuYVp.jpg]


Ober Testi

Hasta masanın arka kenarı boyunca yan yatar. Aşağı taraftaki uzuv, daha fazla stabilite için yaklaşık 30 ° fleksiyona getirilir ancak ayak masanın arka kenarının ötesine uzanmamalıdır. Hastanın arkasında durun ve vücudunuzu ve bir elinizi ilium üzerinde kullanarak herhangi bir yönde hareket etmesini önlemek için pelvisi sıkıca sabitleyin. Alt elinizle hastanın bacağının distal ucunu kavrayın. Test iki şekilde yapılabilir.
1. Hastanın dizi 90 ° fleksiyona getirilir. Ardından, pelvisi başlangıç pozisyonunda tutarken, kalçayı ekstansiyona ve yavaşça alt ekstremitenin karşı dizin arkasındaki masaya doğru düşmesine izin verin.
2. Diz tamamenekstansiyonda , tüm uzuv yavaşça yere doğru indirilir. Her iki versiyonda da son hissi değerlendirmek için aşırı basınç uygulanabilir. Son olarak, ITB ve kalça abdüktör gerginliğinin omurganın ve pelvisin lateral fleksiyonu üzerindeki etkisini belirlemek için pelvis üzerindeki stabilize edici basıncı kademeli olarak serbest bırakarak her iki versiyonu da takip edebilirsiniz.
Normal kalça adduksiyon esnekliği, versiyon 1'de üst (test edilen) dizin alt ekstremitenin dizinin arkasına düşmesine izin verir. Test edilen tarafın ayağı, versiyon 2'de masa üstü düzleminin altına ulaşmalıdır.

[Resim: whnYSy.jpg]

Renne Testi

Hasta ilgili tarafta ağırlık taşırken ayakta durmaktadır. Bölüm 1: Siz iliotibial bandı (ITB)  veya lateral femoral epikondilin üzerini palpe ederken hasta oturur veya diz çöker. Hastaya denge için bir elini muayene eden kişinin omzuna koyması ve 60-90 ° fleksiyona yavaşça çömelmesi (tek bacaklı) ve ardından tekrar yukarı kalkması talimatı verilir. İlk önce ITB'yi lateral femoral epikondilin hemen yukarısında palpe edin, Bölüm 2: Ardından hastayı çömelir ve bu sefer sıkı basınç uygularken ikinci kez yükselmesini isteyin.
1. bölümdeki palpasyon, krepitusu hissetmeye yöneliktir. Palpe edile bilen krepitus, kapma ( snapping)  ve / veya lateral epikondilde ağrı, ITB sendromunun pozitif belirtileridir. 2. kısımdaki sıkı basıncın yanal diz ağrısını tetiklemesi ve krepitasyonu arttırması amaçlanmıştır.

[Resim: U1xDxk.jpg]

KAYNAKÇA

University of Western States College of Chiropractic , Knee Orthopedic Tests 2008 
Checklist for Physical Examination of the Knee , Chris McGrew MD , Andrew Ashbaugh DO
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi