Konuyu Değerlendir
  • 2 Oy - 3 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ekstremite Kasları Anatomisi - Ders Notu -
#1

Ekstremite Kasları Anatomisi - Ders Notu -ÜST EKSTREMİTE

[Resim: O68emQ.jpg]

M.Deltoideus
Origo: Klavikula-Acromion-Spina Scapula
İnsersio: Tuberositas Deltoidea
Fonksiyon: Kola Fleksiyon-Abduksiyon-Ekstansiyon
Siniri: N.Axillaris (C5-C6)

M.Supraspinatus
Origo: Fossa Supraspinata
İnsersio: Tuberculum Majus
Fonksiyon: Kola İlk 20-30derece Abduksiyon
Siniri: N.Suprascapularis (C5-C6)

M.İnfraspinatus
Origo: Fossa İnfraspinata
İnsersio: Tuberculum Majus
Fonksiyon: Kola Eksternal Rotasyon
Siniri: N.Suprascapularis (C5-C6)

M.Teres Major
Origo: Scapula dış yan kenarı 1/3 kısmı
İnsersio: Crista Tuberculi Minoris
Fonksiyon: Kola Adduksiyon-İç Rotasyon
Siniri: Nn.Subscapulares (C5-C6)

M.Teres Minor
Origo: Scapula dış yan kenarı 2/3 kısmı
İnsersio: Tuberculum Majus
Fonksiyon: Kola Eksternal Rotasyon
Siniri: N.Axillaris (C5-C6)

M.Subscapularis
Origo: Fossa Subscapularis
İnsersio: Tuberculum Minus
Fonksiyon: Kola İç Rotasyon
Siniri: Nn.Subscapulares (C5-C6)

M.Trapezius
Origo: Os Occipitale-Lig.Nuchae-C7-T12 Spinoz Prosesler
İnsersio: Clavicula-Acromion-Spina Scapula
Fonksiyon: Scapulaya Elevasyon,Retraksiyon,Adduksiyon,Rotasyon
Siniri: N.Accesorius (CN11)

M.Latissimus Dorsi
Origo: T6-L5 Proc.Spinosus,Torakolomber Fasya,Crista İliaca
İnsersio: Crista Tuberculi Minoris
Fonksiyon: Omuzu aşağı ve arkaya çeker,kola adduksiyon ve iç rotasyon
Siniri: N.Thoracodorsalis (C6-C8)

M.Rhomboideus
Origo: Lig.Nuchae, C7-T5 Proc.Spinosus
İnsersio: Scapula iç yan kenarı
Fonksiyon: Scapulayı yukarı ve iç yana çeker.
Siniri: N.Dorsalis Scapulae (C5)

M.Pectoralis Major
Origo: Clavicula-Sternum-1,6 Costalar
İnsersio: Crista Tuberculi Majoris
Fonksiyon: Kola Adduksiyon-İç Rotasyon
Siniri: N.Pectoralis Lateralis (C5-C6)/ Medialis (C6-T1)

M.Pectoralis Minor
Origo: 2-5.Kaburgalar
İnsersio: Proc.Coracoideus
Fonksiyon: Scapulaya Protraksiyon ve Depresyon
Siniri: N.Pectoralis Lateralis (C5-C6) / Medialis (C6-T1)

M.Serratus Anterior
Origo: 2-9. Kaburgalar
İnsersio: Scapula iç yan kenarı, angulus inferior
Fonksiyon: Scapulaya protraksiyon, abduksiyon,yukarı rotasyon.
Siniri: N.Thoracicus Longus (C5-C7)

[Resim: VRs0aG.jpg]


M.Biceps Brachii
Origo: Uzun Baş:Tub.Supraglenoidale Kısa BaşTongueroc.Coracoideus
İnsersio: Tuberositas Radii
Fonksiyon: Kola ve Önkola Fleksiyon,Önkola Supinasyon
Siniri: N.Musculocutaneus (C5-C6)

M.Brachialis
Origo: Humerus Ön Yüzü
İnsersio: Tub.Ulnae
Fonksiyon: Önkol Pronasyondayken Fleksiyon
Siniri: N.Musculocutaneus (C5-C6)

M.Coracobrachialis
Origo: Proc.Coracoideus
İnsersio: Humerus Cismi
Fonksiyon: Kola Fleksiyon ve Adduksiyon
Siniri: N.Musculocutaneus (C5-C6)

M.Triceps Brachii
Origo: Tub.İnfraglenoidale-Humerus cismi
İnsersio: Olecranon
Fonksiyon: Önkola Ekstansiyon,Kola Ekstansiyon ve Adduksiyon
Siniri: N.Radialis (C6-C8)

M.Brachioradialis
Origo: Crista Supraepicondylaris Lateralis
İnsersio: Proc.Styloideus Radii
Fonksiyon: Önkol Nötralde iken Fleksiyon
Siniri: N.Radialis (C5-C6)

M.Flexor Carpi Radialis
Origo: Epicondylus Medialis
İnsersio: 2-3.Metakarp Bazisleri
Fonksiyon: Bileğe Fleksiyon,Abduksiyon
Siniri: N.Medianus (C7-C7)

M.Pronator Teres
Origo: Epicondylus Medialis
İnsersio: Radius
Fonksiyon: Önkola Fleksiyon,Pronasyon
Siniri: N.Medianus (C6-C7)

M.Flexor Carpi Ulnaris
Origo: Epicondylus Medialis
İnsersio: Os Pisiforme,5.Metarakp Bazisi
Fonksiyon: Bileğe Fleksiyon,Adduksiyon
Siniri: N.Ulnaris (C7-T1)

M.Extensor Carpi Radialis Longus-Brevis
Origo: Epicondylus Lateralis
İnsersio: 2-3.Metakarp Bazisleri
Fonksiyon: Bileğe Ekstansiyon ve Abduksiyon
Siniri: N.Radialis (C6-C8)

M.Supinator
Origo: Epicondylus Lateralis
İnsersio: Radius
Fonksiyon: Önkola Supinasyon
Siniri: N.Radialis (C6-C7)

M.Extensor Digitorum
Origo: Epicondylus Lateralis
İnsersio: 2-5.Parmakların orta ve distal falaksları
Fonksiyon: Bilek ve parmaklara Ekstansiyon
Siniri: N.Radialis (C7—C8)

M.Extensor Carpi Ulnaris
Origo: Epicondylus Lateralis
İnsersio: 5.Metakarp Bazisi
Fonksiyon: Bileğe Ekstansiyon ve Adduksiyon
Siniri: N.Radialis (C7-C8)


ALT EKSTREMİTE

[Resim: TWe3yk.jpg]

M.İliopsoas
Origo: Fossa İliaca-Lumbal Omurlar
İnsersio: Trochanter Minor
Fonksiyon: Uyluğa Fleksiyon
Siniri: N.Femoralis (L2-L4)

M.Gluteus Maximus
Origo: İlium,Sacrum,Lig.Sacrotuberale
İnsersio: Tuberositas Glutea
Fonksiyon: Uyluğa Ekstansiyon,Dış Rotasyon
Siniri: N.Gluteus İnferior (L5-S2)

M.Gluteus Medius-Minimus
Origo: İlium
İnsersio: Trochanter Major
Fonksiyon: Uyluğa Fleksiyon ve Adduksiyon
Siniri: N.Gluteus Superior (L4-S1)

M.Tensor Fascia Lata
Origo: Crista İliaca,SİAS
İnsersio: Condylus Lateralis Tibia
Fonksiyon: Uyluğa Abduksiyon,Fleksiyon ve İç Rotasyon
Siniri: N.Gluteus Superior (L4-S2)

M.Piriformis
Origo: Sacrum
İnsersio: Trochanter Major
Fonksiyon: Uyluğa Abduksiyon ve Dış Rotasyon
Siniri: N.Musculi Piriformis (S1-S2)

MM.Gemelli
Origo: Gemellus Sup:Spina İschiadica/Gemellus İnf:Tuber Ischiadicum
İnsersio: Trochanter Major
Fonksiyon: Uyluğa Dış Rotasyon,Abduksiyon
Siniri: Sup:N.Obturator İnternus /İnf:N.Quadratus Femoris (L5-S1)

M.Quadratus Femoris
Origo: Tuber Ishiadicum
İnsersio: Crista İntertrochanterica
Fonksiyon: Uyluğa Dış Rotasyon
Siniri: N.Musculi Quadrati Femoris (L5-S1)

M.Obtratorius İnternus
Origo: Membrana Obtratoria
İnsersio: Trochanter Major
Fonksiyon: Uyluğa Dış Rotasyon
Siniri: N.Musculi Obratorii İnterni ( L5-S1)

M.Sartorius
Origo: SİAS
İnsersio: Condylus Medialis
Fonksiyon: Uyluğa Fleksiyon,Abduksiyon,Dış Rotasyon. Bacağa fleksiyon ve iç rotasyon.
Siniri: N.Femoralis (L2-L3)

M.Quadriceps Femoris
Origo: SİAS,Trochanter Major,Femur Cismi,Linea Aspera
İnsersio: Tuberositas Tibia
Fonksiyon: Bacağa Ekstansiyon./Rectus parça uyluğa fleksiyon.
Siniri: N.Femoralis (L2-L4)

M.Pectineus
Origo: Tuberculum Pubicum
İnsersio: Linea Pectinea
Fonksiyon: Uyluğa Fleksiyon ve Adduksiyon
Siniri: N.Femoralis (L2-L3)

M.Gracilis
Origo: Pubis
İnsersio: Tibia Proksimali iç yan yüzü
Fonksiyon: Uyluğa Adduksiyon,Bacağa Fleksiyon ve İç Rotasyon
Siniri: N.Obtratorius ( L3-L4)

M.Biceps Femoris
Origo: Uzun Baş:Tuber Ishiadicum - Kısa Baş:Linea Aspera
İnsersio: Condylus Lateralis&Caput Fibulae
Fonksiyon: Uzun başı uyluğa Ekstansiyon- Bacağa Fleksiyon
Siniri: N.Ishiadicus (L5-S2)

M.Semitendinosus
Origo: Tuber Ishiadicum
İnsersio: Tibia Proksimali iç yan yüzü
Fonksiyon: Uyluğa Ekstansiyon, Bacağa Fleksiyon
Siniri: N.Ishiadicus (L5-S2)

M.Semimembranosus
Origo: Tuber Ishiadicum
İnsersio: Condylus Medialis
Fonksiyon: Uyluğa Ekstansiyon, Bacağa Fleksiyon
Siniri: N.Ishiadicus (L5-S2)

M.Tibialis Anterior
Origo: Condylus Lateralis
İnsersio: Os Cuneiforme, 1.Metatars basisi
Fonksiyon: Ayağa Dorsifleksiyon ve inversiyon
Siniri: N.Peroneus Profundus (L4-S1)

M.Extensor Digitorum Longus
Origo: Condylus Lateralis
İnsersio: 2-5.Parmakların orta ve distal falanksları
Fonksiyon: 2-5.Parmaklara Ekstansiyon
Siniri: N.Peroneus Profundus (L5-S1)

M.Peroneus Longus
Origo: Caput Fibulae
İnsersio: Os Cuneiforme, 1.Metatars basisi
Fonksiyon: Ayağa Plantar Fleksiyon ve Eversiyon
Siniri: N.Peroneus Superficialis (L5-S1)

M.Gastrocnemius
Origo: Condylus Lateralis ve Medialis
İnsersio: Tuber Calcanei
Fonksiyon: Bacağa Fleksiyon, Ayağa Plantar Fleksiyon
Siniri: N.Tibialis (S1-S2)

M.Soleus
Origo: Caput Fibulae
İnsersio: Tuber Calcanei
Fonksiyon: Bacağa Fleksiyon, Ayağa Plantar Fleksiyon
Siniri: N.Tibialis (S1-S2)

M.Tibialis Posterior
Origo: Tibia-Fibula
İnsersio: Os Naviculare
Fonksiyon: Ayağa Plantar Fleksiyon ve İnversiyon
Siniri: N.Tibialis (L4-S1)

M.Popliteus
Origo: Condylus Lateralis
İnsersio: Tibia Arka Yüzü
Fonksiyon: Bacağa Zayıf Fleksiyon.(Diz ekleminin anahtarı)
Siniri: N.Tibialis (L4-S1)

M.Plantaris
Origo: Condylus Lateralis
İnsersio: Tuber Calcanei
Fonksiyon: Bacağa ve Ayağa Plantar Fleksiyon
Siniri: N.Tibialis (S1-S2)

M.Fleksor Digitorum Longus
Origo: Tibia Arka Yüzü
İnsersio: 2-5.Parmakların distal falanksları
Fonksiyon: Ayağa ve Ayak Parmaklarına Plantar Fleksiyon
Siniri: N.Tibialis (L5-S2)
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi