Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektroterapi Ajanları
#1

Elektroterapi Ajanları

İyontoforez: Amacı; Kimyasal bir maddeyi deri yolu ile vücuda vermektir. Solüsyonun verildiği elektrota aktif diğerine pasif denir. Elektrotlar vücut yüzeyine tam temas etmelidir. Elektrotlar üzerinde ağırlık olmamalıdır.  15- 20 dk uygulanır. Epikondilit, karpal tünel sendromu ödem, skar doku, myopati, topuk ağrısı gibi durumlarda kullanılabilir.

Faradik Akım: Asimetrik bipolar alternatif bir akımdır. Motor sinirleri stimüle ederek o sinirin inerve ettiği kasta kontraksiyon meydana getirirç . Sinirden yoksun bir kasta kontraksiyon meydana getiremez Akım geçiş süresi ve şiddeti yeterli değildir. Vazodilatasyon amacı ile kullanılamaz.

Sinüzoidal akım: Alçak frekanslı bir akımdır. İğneleme hissi verir. Motor Sinir üzerine etkisi faradik akım ile aynıdır. Denerve kasta kontraksiyon elde edilebilir. Fakat hastanın tolere edemeyeceği akım şiddeti gerekir.

Faradik ve sinüzoidal akım; ven ve lenf dolaşımını artırmada,  kas reedükasyonunda, kasa yeni işini öğretmede, elektrodiagnostik olarak, paralize kas tedavisinde (14.- 21. Gün), kas hipertrofisi ve kuvvetlendirilmesinde, adezyonları çözmede, ağrıyı azaltmada kullanılabilirler.

Diadinamik Akım:  Difaz fikse (DF), monofaz fikse(MF), kurt peryot(KP), long peryot (LP) ve ritm senkop (RS) olmak üzere 5 tipten oluşur. DF genellikle semptomatik ganglionlara uygulanır. Tedaviye başlama akımıdır. MF, Konnektif doku stimülasyonlarında ve DF’den sonra spazma bağlı ağrılı durumlarda kullanılır. KP, trofik bozukluklarda ve travmadan sonra spazma bağlı olmayan ağrılı durumlarda kullanılır. LP, uzun süreli aneljezik tesirleri vardır. Nevralji ve myaljilerde kullanılır. RS, adele ve sinirler üzerinde elektrojimnastik etkileri vardır.

Orta Frekanslı Akımlar (Enterferansiyel akım): 1001-10.000 Hz arası akımlardır.Yüzeyel elektrotlar ile periferal duyu ve motor sinirleri depolarize eder. Motor sinirleri uyararak artırılmış tetanik kas kontraksiyonu yaratır. Böylece üriner inkontinans tedavisinde ve kas pompalama etkisi ile ödem tedavisinde kullanılabilir. Aneljezik etkisi ile ise ağrı tedavisinde kullanılır. Denerve kası stimüle etmez ve termal etki oluşturmaz.

Rus Akımı: Amaç; sağlıklı ve güçsüz kasları güçlendirmektir. İstemli kas kontraksiyonuna göre hem duyu hem de motor sinir fibrillerini uyarma yeteneğine sahip olduğundan daha güçlü tetanik kontraksiyonu oluşturur ve daha ağrısızdır. Bu nedenle daha derin motor lifler depolarize edilebilir. Günümüzde izometrik, izotonik, izokinetik egzersiz ile kuvvetlendirme  programlarını destekleyici olarak kullanılır. Kası pasif çalıştırmalı ve egzersizle aynı anda yapılmamalıdır.

NMES: Kan akımını düzenler, kırık iyileşmesini hızlandırır, yara iyileşmesini hızlandırır, kas gücünü korur, cilt fleplerinin iyileşmesini hızlandırır. Klinikte en çok atrofiyi engellemek, ROM’u korumak, istemli motor kontrolü fasilite etmek için, spastisiteyi azaltmak için kullanılır.

FES: MSS’deki bir bozukluk sonucu kaybolan motor fonksiyonların yerine konması amacını taşır. Sağlam alt motor nöron, nöromuskuler kavşak, kontraktil kastan oluşan motor ünitede etkili olup kasılma sağlarken duyu yollarına da etki ederek refleks motor aktivitelerin normale dönmesine yardımcı olur. HP, Spinal kord yaralanmaları, CP, MSS hastalıklarında kullanılabilir. Uygulama sırasında aktif katılımın gerekli olduğu bilinmelidir!

Yüksek voltaj kesikli akım: Düşük voltajlı uygulamalara göre daha az doku direnci ile karşılaşır. Daha etkili ve rahat tolere edilebilir. Birincil etkisi; yara iyileşmesi, yumuşak doku ödemi ve kas spazmıdır. İkincil olarak ise ağrı ve kas zayıflığında kullanılır. Basınç yaraları, levator ani sendromu, burkulma, kronik bel ağrısında kullanılabilir.

Kısa Dalga Diatermi: Hedef hem derin bölgeyi ısıtmak hem de doku iyileşmesini hızlandırmak.  Doku metabolizması ve fonksiyonunu artırır. Doku iyileşmesine yardımcı olur. Vücuttaki enfeksiyonların kısa sürede iyileşmesinde görevli . Sedatif etkisi vardır. Ağrı dindirici olarak kullanılabilir. Dolaşım bozukluklarında kullanılabilir. Fakat tıkanıklığın tam üstüne veya altına konulmaz. Uygulama yapılan bölgeye temas olmaz. Duyu kusuru olanlarda yanık riskine karşı dikkatli olunmalıdır!

Mikrodalga diatermi: Hasta ile alet arasında temas olmaz. Her bir ısınma şeklinin biçim ve ölçümü, vücut yüzeyi ile direktör arasındaki uzaklık ile direktörün şekline bağlıdır. Uygulamadan önce his testi yapılmalıdır. Ağrıyı azaltmada, kas spazmını azaltmada, kan akımını artırmada, kas dokusunu ısıtmada etkilidir. Daha çok lokalize hastalıklarda kullanılır. KDD’ye göre avantajı; uygulanması kolay ve lokal derin sıcaklık sağlar.

Ultrason: Devamlı US termal etkileri artırmak için uygulanır. Kesikli US ise mikromasaj etkisi ile uygulanır ve ısı etkisi yoktur. Subakut durumlarda kullanılır.

Hangi Patolojide Hangi Elektroterapi Modalitesini Kullanabiliriz?

Ağrı
HotPack
• Parafin
Whirpool
Fluidoterapi
ColdPack
• Kısa Dalga
Diatermi
Laser
• EMG-BF
• ESWT
İyontoforez
Faradik Akım
Diadinamik akım-Monofaz Fikse
Diadinamik akım-Kurt Period
Diadinamik akım –Long Period
• TENS
• Orta Frekanslı
Enterferansiyel Akım, 90-100 HZ
• Orta Frekanslı
Enterferansiyel Akım- SABİT 100 HZ
• YÜKSEK VOLTAJ KGA


Ödem
Whirpool (kronik ödem)
Fluidoterapi
Cold Pack
Diadinamik akım –Kurt Period
• NMES
• Orta Frekanslı
Enterferansiyel Akım, 0-100 HZ
• Orta Frekanslı
Enterferansiyel Akım, 0-10 HZ
• YÜKSEK VOLTAJ KGA


Kas Spazmı/Spastisite
• Sıcak uygulama
Hotpack
Fluidoterapi
Cold Pack
• Ultrason
Laser
• EMG-BF
• Traksiyon
Diadinamik akım –Monofaz Fikse
• NMES
• Orta Frekanslı
Enterferansiyel Akım, 0-10 HZ
• YÜKSEK VOLTAJ KGA


Kas Kuvvetsizliği
• EMG-BF
• KESİKLİ GA
• SURGELÜ GA
Faradik Akım
• Sinüzoidal Akım
• NMES
• FES
• Rus Akımı
• YÜKSEK VOLTAJ KGA


Dolaşım
• Parafin
Hotpack
Whirlpool
Fluidoterapi
• Ultraviyole
• Ultrason
Laser
Faradik Akım
Diadinamik akım – Kurt Period
Diadinamik akım -Ritim Senkop
• NMES
• Orta Frekanslı
Enterferansiyel Akım, 0-100
• Orta Frekanslı
Enterferansiyel Akım, 0-10
Mikroakım
• YÜKSEK VOLTAJ KGA


Eklem Hareket Açıklığı
Hotpack
• Parafin
Fluidoterapi
• Ultrason
• Traksiyon
Faradik Akım
• NMES


Artrit
• Hot Pack
Parafin
• W
hirlpool
• F
luidoterapi
• U
ltrason
Laser

Kırık Sonrası
Whirpool
Fluidoterapi
• Ultrason
Laser

• ESWT
• NMES


Yara İyileşmesi
Whirlpool
Fluidoterapi
• Ultrason
Laser
• NMES
İyontoforez

• Mikro Akım

Yanık
• Whirlpool
Fluidoterapi


Fantom Ağrısı
Whirlpool
Fluidoterapi
Diadinamik akım –Difaz Fikse


Bel Boyun Ağrısı
Hotpack
İnfraruj
Whirlpool
• Parafin
• Kısa Dalga
Diatermi
• Traksiyon
Diadinamik Akım -MF, LP, CP

Yumuşak Doku Yaralanmaları/İnflamasyonları
Hotpack (kronik inflamasyon)
• Parafin
Whirlpool

Fluidoterapi
İnfraruj
Cold Pack (akut inflamasyon)
• Kısa Dalga
Diatermi
• Mikro Dalga
Diatermi
• Ultrason
• ESWT
• MİKROAKIM 

Diadinamik akım-Monofaz Fikse
Diadinamik akım-Kurt Period


Progresif Olmayan Periferik Vasküler Hastalıklar
Whirlpool
Fluidoterapi
• Kesikli Kısa Dalga
Diatermi
• Ultrason
• EMG-BF
Diadinamik akım-Kurt Period
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 2 Ziyaretçi