Konuyu Değerlendir
 • 2 Oy - 3 Ortalama
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

FİZİKSEL MODALİTELER-ELEKTROTERAPİ AJANLARİ VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ
#1

FİZİKSEL MODALİTELER-ELEKTROTERAPİ AJANLARI VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ
TERMAL MODALİTELER

NEMLİ SICAKLIK AJANLARI(HOTPACK/PARAFİN/WHIRLPOOL)
 • Kas spazmı azalır.
 • Ağrı azalır.
 • Gevşeme olur.
 • Kan akımı artar.
 • Doku iyileşmesi hızlanır.
[Resim: btgxg3.jpg]

FLUİDOTERAPİ
 • Kan akımı ve sıcaklık artar.
 • Metabolizma hızı artar.
 • Ağrı azalır.(Zıt irritasyon etkisi,mekanoreseptörler ve ısı reseptörleri uyarımıyla)
 • Kimyasal metabolizma reaksiyon zamanı hızlanır.
 • İyileşme süreci hızlanır(hücre bölünmesi artar).
 • Doku elastikiyeti artar.
 • Viskozite azalır.
 • Metabolitlerin atımı hızlanır(Ödem kontrolü olur).

SOĞUK MODALİTELER/KRİYOTERAPİ
 • Vazokontrüksiyon olur.
 • Kan akışında azalma meydana gelir.
 • Hematom azalır.
 • Ağrı azalır.(Ağrı reseptör duyarlılığı azalır)
 • Sinir ileti hızı azalır.
 • Kas spazmı azalır.
 • Enflamasyon azalır.
 • Spastisite azalır.
 • Ödem azalır.
 • Metabolizma yavaşlar.
 • Konnektif doku sertliği artar.
[Resim: dmmzpe.jpg]

KISA DALGA DİATERMİ
 • Tüm vücut ısısını arttırır.
 • Doku metabolizması ve fonksiyonu arttırır.
 • Doku iyileşmesi hızlanır.
 • Kan dolanımı artar.(Reflex vazodilatasyon etkisi vardır)
 • Sinir eksitabilitesi azalır,kas gevşer ve sedatif etki meydana gelir.
 • Tansiyonu düşürür.
 • Ter bezi salgısı artar.
 • Doku tahribatı yapar.(Cerrahi Diatermi)

MİKRO DALGA DİATERMİ
 • Dalga absorbsiyonuyla doku ısısı artar.(Penetrasyon 3cm,su tarafından fazla absorbe edildiği için kan damarı,kas gibi dokular daha fazla isınır)
 • Metabolik oranı yükseltir.
 • Kan akışını arttırır.
 • Kan-doku viskozitesi azalır.
 • Kollojen yayılımını arttırır.
 • Sedatif etki sağlar.

ULTRASON/US

1.)Termal Etkileri
 • Eklem sertliği azalır.
 • Kas spazmı azalır.
 • Kan akımı hızlandırır.
 • Tendon ve eklem kapsülündeki kollojen dokunun uzayabilirliği artar.
 • Kronik inflamasyon çözümüne katkı sağlar.
2.)Non-termal Etkileri
 • Kavitasyon(Stabil-Geçici)
 • Vücut sıvılarında tek yönlü küçük ölçekli vibrasyon(hücre zarında daha belirgin ve protein senteziyle rejenerasyon sürecini hızlandırır).
 • Mikromasaj
NON-TERMAL MODALİTELER

LASER
 • Kollojen lifleri ve hücre bölünmesi artar.
 • Yaranın esneme direnci artar.
 • Vaskülarizasyon artar.
 • Metabolizma artar.
 • Eksuda absorbsiyonuyla ödem azalır.
 • Ağrı eşiği artar.
 • İmmün sistem uyarilır.
 • Zararlı mikroorganizmalar ortadan kaldırılır.
 • Anti-inflamatuar etki yaratır.
 • Enzimatik ve histokimyasal değişikler olur.

EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİ
 • Geciken faz,negatif basınç(gerilim gücü-kavitasyon etkisi)
 • Büyüme faktörü salınımı olur.
 • Neovaskülarizasyon gerçekleşir.
 • Mezenkimal kök hücreler kemik iliğinden salınır.
[Resim: c11221274875.png]


MAGNETOTERAPİ/MANYETIK ALAN TEDAVİSİ
 • Hücrelerde kan akimı ve oksijen kullanımı artar.
 • Parsiyel oksijen basıncı artar böylece beslenme hızlanır.
 • Toksin atımı hızı artar.
 • Tromboz riski azalır.
 • Anti-inflamatuar ve analjezik etkiler meydana gelir.
 • Sedatif etkisi vardır.
 • Sinirlerde onarım olur.
 • Yaraların iyileşmesine katkı sağlar.
 • Ağrı azalır.
 • Metabolizma durumu iyileşir.
 • Stres hormon hassasiyeti azalır.
 • Makrofajlar aktifleşir.
ELEKTROSTİMÜLASYON MODALİTELERİ

GALVANİK AKIM/DÜZ AKIM

1.)İnterpolar Etkileri
Vazodilatasyon oluşur.(Histamin maddeleri açığa çıkar.İyon bombardımanı mekanik olarak vd yapar.İyon hareketleri sonucu olarak duyusal sinir uçlarının uyarılmasıyla reflex vd oluşur)
2.)Polar Etkileri
+ elektrot》anelektrotonu》sinir iletim hızını azaltır.
-elektrot》katelektrotonus》sinir iletim hızını arttırır.


FARADİK AKIM
 • Akım kesilince hafif eritem olur,iğnelenme hissi ortaya çıkar.
 • Motor sinirleri uyarıp innerve edilen kasta kontraksiyon olur.
 • Denerve kasta kontraksiyon oluşturmaz.
 • Damarlar üzerine pompa etkisi yaparak dolaşımı arttirır.
 • Metabolitler artar.
 • Vazodilatasyon olur.

SİNÜZOİDAL AKIM
 • İğneleme hissi olur(faradik'e göre fazla)
 • Reflex vazodilatasyon ve eritem oluşur(faradik'e göre fazla)
 • Motor siniri uyarır ve innerve ettiği kası kastırır.
 • Denerve kaslar üzerinde kontraksiyon meydana getirir ama ağrılıdır ve hasta tolere edemez.

DİADİNAMİK AKIMLAR
 • Galvanik ve faradik akım etkilerine benzer etkilere sahiptir.
 • Bu iki akıma üstün yanı ise;hiperemi ve ağrı kesici etkisi vardır.

TRANSKUTANÖZ ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU/TENS
 • Periferal sinir lifi tiplerinden biri ya da birkaçı depolarize edilebilir.
 • Ağrı azalır.(Kapı kontrol veya opoid sistem ile)
[Resim: e2poim.gif]

NÖROMUSKULER ELEKTRİKSEL STİMULASYON/NMES
 • Hızlı kasılan tip2b liflerine yavaş kasılan tip1 lif özelliklerini kazandıran bir dönüşüm gerçekleşir.
 • Aerobik ve anaerobik kapasite değişir.
 • Laktik asit birikimi azalır.
 • Yorgunluk azalır.
 • Kan akımı ve oksijen tüketimi artar.
 • Lokal P maddesi azalır.
 • Lokal seratonin artar.
 • L-triptofan azalır.
 • Ağrı azalır.
[Resim: c5aa383cd6d0.jpeg][Resim: a7bbd0b7da30.jpeg][Resim: 2609d5dba521.jpeg][Resim: 9ab766788f8a.jpeg]


FONKSİYONEL ELEKTRİK STİMÜLASYONU

1.)Efferent FES: Motor sinir uyarımıyla kasta motor yanıt oluşur.
2.)Afferent FES: Duyu sinir uyarımı.
 • Kasların oksidatif kapasitesini arttırır.
 • Plazma içinde nörepinefrin seviyeleri artar.
 • Tip2a liflerinin sayısını ve kesit alanını arttırır.

ORTA FREKANSLI AKIMLAR/ENTERFERANSIYEL AKIMLAR/EFA
 • Yüzeyel elektrotla periferal duyu ve motor sinirleri depolarize edilerek kasılma oluşturur.
 • Analjezik etki meydana getirir.
 • Dolaşım artar.(Ven ve lenf)
 • Ödem azalır.
 • Termal etkisi yoktur.
 • Ağrı hissi oluşturmaz.
 • Sedatif etki yaratır.
 • 0-10 dev/sn de en etkiliyken 0-100 arasında ise derin ve düz kasların uyarılabilirliği artar.
 • Denerve kası kastırmaz.
[Resim: 84rh4g.jpg]

RUS AKIMI
 • Tip2 lifler önce kasılır.
 • Tip1 lifler,atım genişliği ve şiddeti belirli bir eşik düzeye geldikten sonra kasılır.
 • Periferal duyu ve motor sinir fibrillerinin depolarizasyonu sağlar.
 • Daha güçlü tetanik kas kontraksiyonu oluşturur.(Daha derindeki motor sinir liflerini de depolarize ettiği için)

MİKROAKIM
 • Organel sayısı ve ATP üretimi artar.
 • Deri,tendon,kıkırdak ya da kemik hücrelerinde aminoasit transportu ve protein sentezi artar.
 • Biyokimyasal reaksiyonların oluşumuna yardımcı olur.
 • Hücresel enerjiyi arttırır.

YÜKSEK VOLTAJ KESİKLİ GALVANİK STİMÜLASYON
 • Yara iyileşmesini hızlandırır.
 • Lokal olarak kasta pompalama yaparak ödemi uzaklaştırır.
 • Kas spazmını azaltır. (Levator Ani kası)
 • Ağrıyı azaltır.
 • Kas kontraksiyon kapasitesinde artış sağlar.
 • Denerve kasta simülasyon oluşturur.
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi