Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

GONYOMETRE İLE ROM ÖLÇÜMLERİ-PİVOT NOKTA,SABİT VE HAREKET KOL YERLEŞİMİ
#1

GONYOMETRİK ÖLÇÜMLER NASIL YAPILIR?

OMUZ EKLEMİ

1.)Fleksiyon:
Hasta pozisyonu: Hasta sırtüstü yatarak kollarını düz bir şekilde gövde yanına koyar.
Pivot: Humreusun büyük tüberkülü
Sabit kol: Hastanın gövdesinin axillar çizgisine paralel
Hareketli kol: Humerusun orta çizgisine paralel şekilde lateral kondile doğru yerleştirirlir.
Komut: Kolunuzu dirseğinizi bükmeden yukarı doğru kaldırın.

2.)Hiperextansion:
Hasta pozisyonu: Hasta yüzüstü yatarak kollarını düz bir şekilde gövde yanına koyar.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi omuz fleksiyon ölçümüyle aynıdır.
Komut: Kolunuzu dirseğinizi bükmeden geriye doğru kaldırın.

3.)Abduksiyon:
Hasta pozisyonu: Hasta sırtüstü yatarak kollarını düz bir şekilde gövde yanına koyar.
Pivot: Acromion
Sabit kol: Hastanın sternumuna ve columna vertebralise parale
Hareketli kol: Humerus anterior orta çizgisine paralel olarak yerleştirilir.
Komut: Kolunuzu dirseğinizi bükmeden yana doğru açın.

4.)Adduksiyon:
Hasta pozisyonu: Hasta sırtüstü yatar,kollar tam abduksiyondadır.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi omuz abduksiyon  ölçümüyle aynıdır.
Komut: Dirseğinizi bükmeden kolunuzu gövde yanınıza doğru götürün/kapatın.

5.)Hiperadduksiyon:
Hasta pozisyonu: Hasta sırtüstü yatarak kollarını düz bir şekilde gövde yanına koyar.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi omuz abduksiyon  ölçümüyle aynıdır.
Komut: Dirseğinizi bükmeden kolunuzu gövdenizin önüne doğru çaprazlayın.

6.)External Rotasyon/ER:
Hasta pozisyonu: Sırtüstü yatar pozisyonda omuz 90 derece abduksiyonda,dirsek 90 derece flexiondadır.
Pivot: Olecranon
Sabit kol: Hastanın yattığı masaya paralel ve düz şekilde
Hareketli kol: Radius ve ulnanın ortasında ve 3.metacarpe paralel tutulmalıdır.
Komut: Başparmağınız yeri gösterecek şekide kolunuzu geriye doğru götürün.

7.)İnternal Rotasyon/İR:
Hasta pozisyonu: Sırtüstü yatar pozisyonda omuz 90 derece abduksiyonda,dirsek 90 derece flexiondadır.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi omuz ER ölçümüyle aynıdır.
Komut: Kolunuzu içeriye doğru götürün.DİRSEK EKLEMİ
1.)Fleksiyon:
Hasta pozisyonu: Hasta sırtüstü yatar pozisyonda kolu gövde yanındadır.
Pivot: Humerus lateral epikondil
Sabit kol: Humerus lateral orta çizgi
Hareketli kol: Radiusun stiloid çıkıntısına doğru Radius lateral orta çizgisine paralel olarak yerleştirilir.
Komut: Dirseğinizi bükün.

2.)Extansiyon:
Hasta pozisyonu: Hasta sırtüstü yatar pozisyonda kolu flexiondadır.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi dirsek flexion  ölçümüyle aynıdır.
Komut: Dirseğinizi açın.

3.)Supinasyon:
Hasta pozisyonu: Hasta oturur pozisyonda kol gövde yanında dirsek 90 derece flexionda,önkol mid pozisyondadır ve eliyle kalem tutar.
Pivot: 3.metakarpofalangeal eklem
Sabit kol: Yere dik
Hareketli kol: Kaleme paralel pozisyonda tutulur.
Komut: Ön kolunuzu yukarı doğru çevirin.

4.)Pronasyon:
Hasta pozisyonu: Hasta oturur pozisyonda kol gövde yanında dirsek 90 derece flexionda,önkol mid pozisyondadır ve eliyle kalem tutar.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi supinasyon ölçümüyle aynıdır.
Komut:Ön kolunuzu aşağı doğru çevirin.EL BİLEĞİ
1.)Fleksiyon:
Hasta pozisyonu: Hasta oturur pozisyondadır,önkol pronasyonda masada desteklidir.
Pivot: Ulnanın stiloid çıkıntısı
Sabit kolu: Ulnaya paralel
Hareketli kol: 5.metacarpal kemiği takip eder.
Komut: Bileğinizi bükün.

2.)Extansion:
Hasta pozisyonu:  Hasta oturur pozisyondadır,önkol pronasyonda masada desteklidir.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi el bileği flexion ölçümüyle aynıdır.
Komut: Bileğinizi geriye doğru bükün/kaldırın/açın.

3.)Ulnar deviasyon:
Hasta pozisyonu: Hasta otururur pozisyonda,önkol pronasyonda,elin volar yüzü masada olacak şekildedir.
Pivot: 3.metacarpalin proximali,karpometacarpal eklemin ortası
Sabit kol: Radius ve ulnanın/önkolun ortası
Hareketli kol: 3.metakarpale paralelliğini koruyarak takip eder.
Komut: El bileğinizi dış yana doğru bükün/kaydırın/götürün.

4.)Radyal deviasyon:
Hasta pozisyonu: Hasta otururur pozisyonda,önkol pronasyonda,elin volar yüzü masada olacak şekildedir.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi el bileği ulnar deviasyon ölçümüyle aynıdır.
Komut: El bileğinizi iç yana doğru bükün/kaydırın/götürün.PARMAKLAR
1.)Fleksiyon:
Hasta pozisyonu: Hasta oturur pozisyondadır.Parmak hareketlerinin ölçümünde sıklıkla küçük gonyometreler kullanılmaktadır.
Pivot: Hangi eklem ölçülüyorsa merkez o eklemdir.
Sabit kol: Proximal kemiğe paralel
Hareketli kol: Distalde yer alan kemiğe paralel yerleştirilir.

2.)Abduksiyon ve adduksiyon:
Hasta pozisyonu: Hasta  önkolu pronasyonda ve elin volar yüzü masada destekli olacak şekilde oturma pozisyonundadır.
Pivot: MCP eklemlerinin orta noktası
Sabit kol: Hareket etmeyen parmağa paralel
Hareketli kol: Ölçülen parmağa paralel olarak tutulur.

 

 

KALÇA EKLEMİ: 
1.)Fleksiyon:
Hasta pozisyonu: Hasta sırtüstü yatar pozisyonda ölçülen taraftaki diz fleksionda;karşı taraftaki diz extansiondadır.
Pivot: Trochantör majör
Sabit kol: Columna vertebralise paralel
Hareketli kol: Femurun lateral orta çizgisine paralel pozisyonlanır.
Komut: Dizinizi ve kalçanızı kendinize doğru çekin/bükün.

2.)Extansion:
Hasta pozisyonu: Hasta yüzüstü pozisyonda yatar.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi kalça flexion ölçümüyle aynıdır.
Komut: Kalçanızı ve dizinizi geriye doğru kaldırın.

3.)Abduksiyon:
Hasta pozisyonu: Hasta sırtüstü pozisyonda dizler extansionda olacak şekilde yatar.
Pivot: Trochantör majörün,femurun anterior yüzündeki iz düşümü
Sabit kol: SİAS’a paralel
Hareketli kol: Femurun anterior orta çizgisine paralel olarak yerleştirilir.
Komut: Kalçanızı yana doğru açın.

4.)Adduksiyon:
Hasta pozisyonu: Hasta sırtüstü pozisyonda dizler extansionda,kalça abduksiyon pozisyonundan geri gelir.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi kalça abduksiyon ölçümüyle aynıdır.
Komut: Dizinizi bükmeden kalçanızı ve bacağınızı diğer bacağınızın yanına doğru götürün.

5.)External rotasyon:
Hasta pozisyonu: Hasta bacakları masana sarkacak şekilde oturur.
Pivot: Tub.tibia
Sabit kol: Karşı dize doğru yere paralel
Hareketli kol: Tibia’nın kristasını takip eder.
Komut: Bacağınızı karşı bacağınıza doğru götürün.

6.)İnternal Rotasyon:
Hasta pozisyonu: Hasta bacakları masana sarkacak şekilde oturur.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi kalça ER ölçümüyle aynıdır.
Komut:  Bacağınızı dışa doğru götürün.DİZ EKLEMİ 
1.)Fleksiyon:
Hasta pozisyonu: Hasta yüzükoyun pozisyonda dizler extansionda olacak şekilde yatar.
Pivot: Femur lateral kondil
Sabit kol: Femur lateral orta çizgi
Hareketli kol: Fibulayı takip eder.
Komut: Dizinizi bükün.

2.)Extansion:
Hasta pozisyonu: Hasta yüzükoyun pozisyonda dizler flexiondan geri döner.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi diz flexion ölçümüyle aynıdır.
Komut: Dizinizi geriye doğru götün/açın.AYAK BİLEĞİ 
1.)Dorsiflexion:
Hasta pozisyonu: Hasta masada diz altında yastık olcak şekilde yarı oturur pozisyondadır.
Pivot: Lateral malleol
Sabit kol: Fibula lateral orta çizgi
Hareketli kol: 5.metatarsal kemik lateral orta çizgisine yerleştirilir.
Komut: Ayak bileğinizi kendiniz doğru çekin/bükün.

2.)Plantarflexion:
Hasta pozisyonu:Hasta masada diz altında yastık olcak şekilde yarı oturur pozisyondadır.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi ayak bileği dorsiflexion ölçümüyle aynıdır.
Komut: Ayak bileğinizi masaya doğru açın/geri götürün.

3.)İnversiyon ve Eversiyon:
Hasta pozisyonu: Hasta dizi 90 derecelik flexionda yüzükoyun yatar.
Pivot: Kalkaneus orta nokta
Sabit kol: Ayak tabanı orta noktası 2. ve 3. Parmaklar arasına paralel
Hareketli kol: Ayak tabanının 2. Ve 3. Parmakların arasını takip eder.SERVİCAL BÖLGE
1.)Flexion:
Hasta pozisyonu: Fizyoterapiste yan döner ve oturur.


Pivot: Acromion
Sabit kol: Yere paralel
Hareketli kol: Kulak orta çizgisini takip eder(Daha doğru olması için servical bölge hareketi takip etmek gerekir.)
Komut: Başınızı öne doğru eğin/bükün.

2.)Extansion:
Hasta pozisyonu:  Fizyoterapiste yan döner ve oturur.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi cervical bölge flexion ölçümüyle aynıdır.
Komut: Başınızı arkaya doğru eğin/bükün/götürün.

3.)Lateral fleksion:
Hasta pozisyonu: Fizyoterapiste arkası dönük biçimde oturur.
Pivot: C7 proc.spinosus
Sabit kol: Yere paralel
Hareketli kol: Cervical vertebraların proc.spinosuslarını takip eder.
Komut: Başınızı yana doğru bükün.

4.)Rotasyon:
Hasta pozisyonu: Hasta ağzına uzun bir çubuk verilerek oturur.
Pivot: Baş orta nokta
Sabit kol: Yere paralel
Hareketli kol: Ağızda tutulan çubuğu takip eder.LUMBAL BÖLGE
1.)Flexion:
Hasta pozisyonu:Hasta ayaktadır.
Pivot: Lumbosacral eklemin gövde lateralindeki iz düşümü
Sabit kol: Femur lateral orta çizgi
Hareketli kol: Axillaya doğru gövde lateral orta çizgisini takip eder.
Komut: Öne doğru eğilin.

2.)Extansion:
Hasta pozisyonu: Hasta ayaktadır.
Gonyometrenin pivot,sabit ve hareketli kol yerleşimi lumbal bölge flexion ölçümüyle aynıdır.
Komut: Arkaya/ geriye doğru eğilin.

3.)Lateral flexion:
Hasta pozisyonu:  Fizyoterapiste arkası dönük olacak şekilde ayakta durur.
Pivot: Lumbosacral eklemin orta noktası
Sabit kol: SIPS ‘lere paralel
Hareketli kol: C7’e doğru lumbal vertebraların proc.spinosus’larını takip eder.
Komut: Gövdenizle yana doğru eğilin/Gövdenizi yana doğru eğin/bükün.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi