Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gövde - Karın - Pelvis Kasları Anatomisi
#1

Gövde - Karın - Pelvis Kasları Anatomisi

M.Scalenus Anterior-Medius
Origo: C3-C6 Proc.Transversus
İnsersio: 1.Kaburga
Fonksiyon: 1.Kaburgayı yukarı kaldırır.

M.Scalenus Posterior
Origo: C5-C7
İnsersio: 2.Kaburga
Fonksiyon: 2.Kaburgayı yukarı kaldırır.

M.Trapezius
Origo: Os Occipitale, Lig.Nuchae, C7-T12 proc.spinosus
İnsersio: Clavicula,Acromion,Spina Scapula
Fonksiyon: Scapulaya elevasyon,retraksiyon, adduksiyon ve rotasyon

M.Latissimus Dorsi
Origo: T6-L5 Proc.Spinosus,Torakolomber Fasya,Crista İliaca
İnsersio: Crista Tuberculi Minoris
Fonksiyon: Omuzu aşağı ve arkaya çeker,kola adduksiyon ve iç rotasyon

M.Levator Scapula
Origo: C1-4 Proc.Transversus
İnsersio: Scapula İç kenarının üst bölümü
Fonksiyon: Scapulayı yukarı çeker

Mm.Rhomboidei
Origo: Lig.Nuchae, C7-T5 Proc.Spinosus
İnsersio: Scapula iç yan kenarı
Fonksiyon: Scapulayı yukarı ve iç yana çeker.

M.Serratus Posterior Superior
Origo: C6-T2 Proc.Spinosus
İnsersio: 2-5.Kaburgalar
Fonksiyon: Kaburgaları kaldırarak inspirasyona katkı sağlar.

M.Serratus Posterior İnferior
Origo: T11-L2 Proc.Spinosus
İnsersio: Son 3-4 Kaburga
Fonksiyon: Kaburgaları deprese ederek ekspirasyona katkı sağlar.

Mm.Levatores Costarum
Origo: C7-T11 Proc.Transversus
İnsersio: Kaburgalar
Fonksiyon: Kaburgaları kaldırarak inspirasyona katkı sağlar.

Mm.Spinotransversales
Origo: Lig.Nuchae,C7-T6 Proc.Spinosus
İnsersio: Proc.Mastoideus,C1-3 Proc.Transversus
Fonksiyon: Baş ve omurgaya ekstansiyon,lateral fleksiyon,rotasyon.

Mm.Transversocostales
Origo: Omurga
İnsersio: Omurga
Fonksiyon: Baş ve omurgaya ekstansiyon,lateral fleksiyon,rotasyon.

M.Pectoralis Major
Origo: Clavicula içyanı,sternum,1-6.Kaburgalar
İnsersio: Crista Tuberculi Majoris
Fonksiyon: Kola adduksiyon,medial rotasyon.

M.Pectoralis Minor
Origo: 2-5.Kaburga ön yüzleri
İnsersio: Proc.Coracoideus
Fonksiyon: Scapulaya protraksiyon ve depresyon

M.Subclavius
Origo: 1.Costa
İnsersio: Clavicula 1/3 orta bölümü
Fonksiyon: Clavicula stabilizasyonu

M.Serratus Anterior
Origo: 2-9. Kaburgalar
İnsersio: Scapula iç yan kenarı, angulus inferior
Fonksiyon: Scapulaya protraksiyon, abduksiyon,yukarı rotasyon.

Mm.İntercostales Externi
Origo: 1-11.Kaburgalar alt kenarı
İnsersio: Bir altındaki kaburganın üst kenarı
Fonksiyon: Kaburgaları yukarı kaldırarak toraks çapını artırır,inpirasyon.

Mm.İntercostales İnterni
Origo: 12-2.Kaburgalar
İnsersio: Bir üstündeki kaburganın alt kenarı
Fonksiyon: Kaburgaları deprese eder,ekspirasyon.

Diyafram
Origo: Alt 6 kıkırdak costa
İnsersio: Centrum tendineum
Fonksiyon: İnspirasyon

M.Obliquus Externus Abdominis
Origo: 5-12.Kaburga dış yüzleri
İnsersio: Crista İliaca,Linea Alba
Fonksiyon: Bilateral aktivite ile gövde fleksiyonu,unilateral gövde lateral flex. ve rotasyon.

M.Obliquus İnternus Abdominis
Origo: Crista İliaca, lig.inguinale, fascia lumbodorsalis
İnsersio: Son 3-4 Kaburga,Proc.Xiphoideus
Fonksiyon: Bilateral aktivite ile gövde fleksiyonu,unilateral gövde lateral flex. ve rotasyon.

M.Transversus Abdominis
Origo: Crista İliaca, lig.inguinale, son 6 kıkırdak kaburga
İnsersio: Linea Alba,Proc.Xiphoideus,Pubis
Fonksiyon: Core Stabilizasyonu

M.Rectus Abdominis
Origo: Crista Pubica, symphisis pubis
İnsersio: 5-7.Kıkırdak Kaburga, Proc.Xiphoideus
Fonksiyon: Gövde fleksiyonu

M.Pyramidalis
Origo: Ramus Superior Ossis Pubis
İnsersio: Linea Alba
Fonksiyon: Linea Albayı gerer.

M.Quadratus Lumborum
Origo: Crista İliaca, lig.iliolumbalis,alt lumbal omurların Proc.Transversus
İnsersio: 12.Kaburga ile üst lumbal omurların Proc.Transversus
Fonksiyon: Gövde Lateral fleksiyonu

M.Pubococcygeus
Origo: Pubis
İnsersio: Coccyx,canalis analis
Fonksiyon: Anüs için sfinkter görevi görür,intraabdominal basıncı korumaya yardım eder.

M.İliococcygeus
Origo: Spina İschiadica
İnsersio: Coccyx
Fonksiyon: Anüs için sfinkter görevi görür,intraabdominal basıncı korumaya yardım eder.

M.Puborectalis
Origo: Arcus Pubicus
İnsersio: Rectum etrafından dolanıp karşı taraf arcus pubicusta sonlanır.
Fonksiyon: Rectumu öne çekerek fekal inkontinansı önler.

M.Transversus Perinei Superficialis
Origo: Tuber Ischiadica
İnsersio: Centrum tendineum perinei
Fonksiyon: Perine Stabilizasyonu

M.Transversus Perinei Profundus
Origo: Ramus Ossis İschii
İnsersio: Centrum tendineum perinei
Fonksiyon: Perine Stabilizasyonu

M.İschiocavernosus
Origo: Tuber İschiadicum ve ramus ischio-pubicus
İnsersio: Erkekte Corpus cavernosum, Kadında clitoris
Fonksiyon: Penis-Clitoris ereksiyonuna katkıda bulunur.

M.Bulbospongiosus/M.Sphincter Vaginae
Origo: Centrum Tendineum Perinei
İnsersio: Erkekte penis,Kadında clitoris ve arcus pubicus
Fonksiyon: Erkekte ejekulat atılması,kadında vaginada sfinkterik fonksiyon.

[Resim: B9pZrk.png]

[Resim: AmDmLQ.png]

[Resim: Pv0bGz.png]

[Resim: FGROqh.png]
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi