Konuyu Değerlendir
  • 2 Oy - 3 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Karpal Tünel Sendromu ve Rehabilitasyonu
#1

Karpal Tünel Sendromu ve Rehabilitasyonu
Karpal tünel sendromu (KTS) median sinirin karpal tünel içerisinde basıya uğramasına bağlı gelişen tipik semptom ve bulgular bütünüdür. Üst ekstremitenin en sık rastlanan tuzak nöropatisi olan KTS en sık üçüncü  ile beşinci dekadlar arasında görülür ve kadınlar erkeklere oranla 3 kat fazladır. KTS’nin dominant  daha sık ortaya çıkması, hastalığın ortaya çıkmasında el aktivitesinin önemli rolü olduğunu desteklemektedir.

KTS’nin etyolojisine bakıldığında; tünelin çapında azalma veya tünel içi yapıların hacminde artışa sebep olarak, tünel içi basıncı artıran pek çok sistemik ve lokal patoloji suçlanmaktadır. Risk faktörleri arasında; obezite, tekrarlayıcı el bilek aktiviteleri, gebelik, inflamatuar hastalıklar sayılabilir.

[Resim: bgdyjtq.jpg]

ANATOMİSİ

Karpal tünel, el bileğinin proksimal fleksiyon çizgisinden başlayan ve distalde 3.metakarpın proksimalinde sonlanan fibroosseöz bir tüneldir.Karpal tünelin çatısını transvers karpal ligament (TKL) yapar. TKL, medialde pisiform ve hamatum kemiklerine, lateralde ise skafoid ve trapeziuma tutunur. Karpal tünelin zeminini ise lunatum ve kapitatum kemikleri olusturur .Fleksör retinakulum, TKL ve palmar karpal ligament tarafından oluşturulmuştur.

Palmar karpal ligament, fleksör kasların tendonlarının üzerinde bulunan kalınlaşmış antebrakial fasyadan meydana gelir, ulna ve radiusun stiloid çıkıntısına yapışır. Distale doğru proksimal transvers karpal ligament ile birlikte ilerler. TKL güçlü bir fibröz bant olup Guyon kanalının tavanını oluştururken palmar karpal ligament ise Guyon kanalının tabanını oluşturur. TKL’nin yakın anotomik lokalizasyonu nedeniyle KTS’de ulnar sinir Lezyonu da kimi zaman eşlik eder.
Bu tünel içerisinden median sinirle beraber 4 tane fleksör dijitorum süperfisiyalis, 4 tane fleksör dijitorum profundus ve fleksör pollisis longus tendonu olmak üzere toplam 9 adet tendon geçer.
Median sinir karpal tünele girmeden önce saf motor sinir olan anterior interosseoz dalı verdikten sonra fleksör digitorum superfisiyalis (FDS) ve fleksör digitorum profundus (FDP) arasından ilerleyerek el bileğine geçer.

[Resim: oeuczju.jpg]

BELİRTİLER


Semptomlar genellikle yavaş başlar ve herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Erken belirtiler şunları içerir:

KARINCALANMA VE UYUŞMA : Parmaklarda veya elde karıncalanma ve uyuşma hissi oluşabilir. Genellikle başparmak ve işaret parmağı, orta veya yüzük parmakları etkilenir, ancak serçe parmak genellikle etkilenmez. Bu parmaklarda elektrik çarpması gibi bir his olduğu sıklıkla belirtilir .His bilekten kola doğru yayılabilir. Bu belirtiler genellikle direksiyon , telefon veya gazete tutarken ortaya çıkar veya  uykudan uyandırabilir.

Birçok insan semptomlarını hafifletmeye çalışmak için ellerini sallar. Uyuşukluk hissi zamanla sabit hale gelebilmektedir.

ZAYIFLIK : Ellerde güçsüzlük hissedebilir ve nesneleri kavramakta ve bu işin devalılığını sağlamakta güçlük çekilebilir. Bunun nedeni, ellerdeki uyuşma veya başparmağın median sinir tarafından kontrol edilen kavrama kaslarının zayıflığı olabilir.
Aslında, bazı insanlar bilekleri kıvrık uyudukları için gece semptomları yaygındır ve insanları uykudan uyandırabilir. Bu gece semptomları genellikle ilk bildirilen semptomlardır. Elleri sıkmak, durumun erken evresindeki semptomları hafifletmeye yardımcı olur.
Karpal tünel sendromu kötüleştikçe semptomlar daha sabit hale gelir. Bu belirtiler şunları içerebilir:

• Eldeki zayıflık
• Hassas hareketler gerektiren görevleri (gömleği iliklemek gibi) yapamama.
• Nesneleri düşürme.
• En şiddetli durumda, başparmağın tabanındaki kaslar gözle görülür şekilde küçülür (atrofi).

KTS tanısında iyi alınmış, detaylı bir anamnez esastır. Semptomun süresi, şiddeti, yayılımı (el, önkol ve kola), artıran ve azaltan faktörler (uyku sırasında, el veya kolun aynı pozisyonda tutulması, tekrarlayıcı el-el bilek aktiviteleri sonrasında yakınmalarda artma beklenirken, eli sallamak sonrasında rahatlama görülür), güçsüzlük, tekrarlayıcı el hareketi öyküsü, komorbiditeler sorgulanmalıdır.

[Resim: ftylzbb.png]

PATOFİZYOLOJİ


Karpal tünel sendromu, median sinir üzerindeki baskıdan kaynaklanır.
Bu basıya sebep olabilecek faktörler:

• Özellikle dominant elde el bileğinin tekrarlayıcı fleksiyonu, rotasyonu (otomotiv veya inşaat sektöründe) veya ekstansiyonu (sekreterler, müzisyenler, bilgisayarla çalışanlar)
• Tendonları, sinirleri, sinovyal aralığı ya da dokuyu etkileyebilecek metabolik, İnflamatuar ve/veya enfeksiyöz süreç (sistemik bir durumun sonucu olduğu için genellikle bilateraldir). Gebelik, metabolik ve hormonal değişikliğe en iyi örnektir.
• El-el bilek bölgesinde ödem ile sonuçlanan travma ya da fraktür
• Bazı hormon replasman tedavileri (östrojen) gibi ödemi arttıran ilaçlar
• Anormal dar karpal tünel ile ilişkili konjenital malformasyonlar
• İdiyopatik nedenler

Median sinir, ön koldan bileğe ve oradan bir geçit içerisinden (karpal tünel) ele geçer. Serçe parmak hariç başparmağın ve parmakların avuç içinin hissini sağlar. Ayrıca başparmağın tabanındaki kasları hareket ettirmek için sinir sinyalleri sağlar. (motor fonksiyon).
Karpal tünel boşluğundaki median siniri sıkıştıran veya tahriş eden herhangi bir şey karpal tünel sendromuna yol açabilir. Bir bilek kırığı, romatoid artritin neden olduğu şişme ve iltihaplanma gibi karpal tüneli daraltabilir ve siniri tahriş edebilir.
Çoğu zaman, karpal tünel sendromunun tek bir nedeni yoktur. Risk faktörlerinin bir kombinasyonu, durumun gelişimine katkıda bulunabilir.

Risk faktörleri

Karpal tünel sendromu ile bir dizi faktör ilişkilendirilmiştir. Doğrudan karpal tünel sendromuna neden olmasalar da, median sinirde tahriş veya hasar riskini artırabilirler. Bunlar şunları içerir:
Anatomik faktörler: Bir bilek kırığı veya çıkığı veya bilekteki küçük kemikleri deforme eden artrit, karpal tünel içindeki boşluğu değiştirebilir ve medyan sinire baskı uygulayabilir.
Daha küçük karpal tünelleri olan kişilerde karpal tünel sendromu olma olasılığı daha yüksek olabilir.
Cinsiyet: Karpal tünel sendromu genellikle kadınlarda daha sık görülür. Bunun nedeni, karpal tünel alanının kadınlarda erkeklere göre nispeten daha küçük olması olabilir.Karpal tünel sendromu olan kadınlar, durumu olmayan kadınlara göre daha küçük karpal tünellere sahip olabilir.
Sinire zarar veren durumlar: Diyabet gibi bazı kronik hastalıklar, median sinire verilen hasar da dahil olmak üzere sinir hasarı riskini artırır.
Enflamatuar koşullar: Romatoid artrit ve inflamatuar bir bileşeni olan diğer durumlar, bilekteki tendonların etrafındaki astarı etkileyebilir ve medyan sinire baskı uygulayabilir.
İlaçlar: Bazı araştırmalar, karpal tünel sendromu ile meme kanserini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan anastrozol (Arimidex) kullanımı arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir.
Obezite: Obez olmak karpal tünel sendromu için bir risk faktörüdür.
Vücut sıvısı değişikliği: Sıvı birikmesi karpal tüneldeki basıncı artırarak median siniri tahriş edebilir. Bu hamilelik ve menopoz sırasında yaygındır. Hamilelikle ilişkili karpal tünel sendromu genellikle hamilelikten sonra kendi kendine iyileşir.
Diğer tıbbi durumlar: Menopoz, tiroid bozuklukları, böbrek yetmezliği ve lenfödem gibi belirli durumlar karpal tünel sendromu ihtimalini artırabilir.
İşyeri faktörleri: Titreşimli aletlerle veya bileğin uzun süreli veya tekrar tekrar esnetilmesini gerektiren bir montaj hattında çalışmak, özellikle iş soğuk bir ortamda yapılıyorsa, median sinir üzerinde zararlı baskı oluşturabilir veya mevcut sinir hasarını kötüleştirebilir.
Bununla birlikte, bilimsel kanıtlar çelişkilidir ve bu faktörler karpal tünel sendromunun doğrudan nedenleri olarak belirlenmemiştir.
Birkaç çalışma, bilgisayar kullanımı ile karpal tünel sendromu arasında bir ilişki olup olmadığını değerlendirdi. Bazı kanıtlar, sorunun klavye kullanımı değil fare kullanımı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, farklı türde bir el ağrısına neden olabilmesine rağmen, kapsamlı bilgisayar kullanımını karpal tünel sendromu için bir risk faktörü olarak destekleyecek yeterli kalitede ve tutarlı kanıt bulunmamaktadır.


ÖNLEME

Karpal tünel sendromunu önlemek için kanıtlanmış hiçbir strateji yoktur, ancak bu yöntemlerle ellerdeki ve bileklerdeki stresi en aza indirilebilir:

• Gücünüzü azaltın ve tutuşunuzu gevşetin. Örneğin, işiniz bir yazarkasa veya klavye içeriyorsa, tuşlara yumuşak bir şekilde basın. Uzun süreli el yazısı için, büyük boy, yumuşak kavrama adaptörü ve serbest akan mürekkebi olan büyük bir kalem kullanın.
• Kısa, sık molalar verin. Ellerinizi ve bileklerinizi periyodik olarak hafifçe gerin ve bükün. Mümkün olduğunda alternatif görevler. Bu, özellikle titreyen veya büyük miktarda kuvvet uygulamanızı gerektiren ekipman kullanıyorsanız önemlidir. Her saat başı birkaç dakika bile bir fark yaratabilir.
• Vücudunuzu ve hareketleri izleyin. Bileğinizi tamamen yukarı veya aşağı bükmekten kaçının. Rahat bir orta pozisyon en iyisidir. Klavyenizi dirsek yüksekliğinde veya biraz daha alçakta tutun.
• Duruşunuzu geliştirin. Yanlış duruş omuzları öne doğru yuvarlar, boyun ve omuz kaslarınızı kısaltır ve boynunuzdaki sinirleri sıkıştırır. Bu, bileklerinizi, parmaklarınızı ve ellerinizi etkileyebilir ve boyun ağrısına neden olabilir.
• Bilgisayarınızın faresini değiştirin. Bilgisayar farenizin rahat olduğundan ve bileğinizi zorlamadığından emin olun.
• Ellerini sıcak tut. Soğuk bir ortamda çalışıyorsanız, el ağrısı ve sertliği geliştirme olasılığınız daha yüksektir. İşyerinde sıcaklığı kontrol edemiyorsanız, ellerinizi ve bileklerinizi sıcak tutan parmaksız eldivenler giyin.


El ağrısı ne sıklıkla karpal tünel sendromundan kaynaklanır?

Karpal tünel sendromu yaygın bir durum olsa da, diğer birçok el ağrısı kaynağından farklı semptomlara sahiptir. Aslında el ağrısına neden olan birkaç benzer durum vardır. Bunlar şunları içerir:
De Quervain’in tendinözü : Şişliğin (iltihap) başparmağın bileğini ve tabanını etkilediği bir durum. Bu durumda, yumruk yaptığınızda ve birinin elini sallamayı simüle ettiğinizde acı hissedeceksiniz.
Tetik parmak : Bu durum parmak veya başparmağın tabanında ağrıya neden olur. Tetik parmak ayrıca parmakları ve başparmağı bükerken ağrı, kilitlenme (veya yakalama) ve sertliğe neden olur.
Artrit : Bu, eklemlerinizde sertlik ve şişmeye neden olan birçok durum için kullanılan genel bir terimdir. Artrit vücudunuzdaki birçok eklemi etkileyebilir ve az miktarda rahatsızlığa neden olmaktan zamanla eklemi parçalamaya kadar değişebilir ( osteoartrit bir tür dejeneratif artrittir).


GÖRÜNÜM / PROGNOZ


Karpal tünel sendromunun iyileşmesi uzun sürer mi?
Karpal tünel sendromunu onarmak için yapılan cerrahinin özellikle uzun bir iyileşmesi yoktur. Ameliyattan sonra dikişleri kapatan bandaj birkaç gün içinde alınabilir. El daha sonra hafif aktiviteler için kullanılabilir. Yumruk yapmak teşvik edilir. Tam parmak hareketi açıklığı ve semptomların erken rahatlaması genellikle dikişler alındıktan sonraki iki hafta içinde görülür. Çoğu aktiviteye genellikle altı hafta içinde dönebilirsiniz. İşe dönüşünüz, işin türü, işiniz ve işyeri ekipmanınız üzerinde ne kadar kontrolünüz olduğu gibi faktörlere bağlıdır.

Karpal tünel sendromu ameliyatının başarı oranı nedir?
Karpal tünel sendromu cerrahisi %90’ın üzerinde çok yüksek bir başarı oranına sahiptir. Ellerde karıncalanma hissi ve geceleri uyanma da dahil olmak üzere birçok semptom tedaviden sonra hızla iyileşir. Uyuşmanın giderilmesi daha uzun sürebilir, hatta üç aya kadar. Karpal tünel sendromu yanlış teşhis ise cerrahi yardımcı olmaz.

Karpal tünel sendromu şiddetli hale geldiğinde rahatlama tamamlanmayabilir. Birkaç aya kadar sürebilen kesilerin çevresinde avuç içinde bir miktar ağrı olabilir. Diğer ameliyat sonrası ağrılar karpal tünel sendromu ile ilişkili olmayabilir. Ağrıdan şikayet eden veya ameliyattan sonra semptomları değişmeyen hastalarda ya şiddetli karpal tünel sendromu vardı, ameliyat sırasında siniri tam olarak serbest bırakılmadı ya da gerçekten karpal tünel sendromu yoktu. Hastaların yalnızca küçük bir yüzdesi semptomlardan önemli ölçüde rahatlama sağlamaz.TEŞHİS VE TESTLER


İlk olarak, doktor belirtileri, tıbbi geçmişi tartışacak ve muayene edecektir. Ardından, aşağıdakileri içerebilecek testler gerçekleştirilir:
KTS tanısında anamnez ve fizik muayene esastır. Karakteristik semptomların varlığı ile provakatif testleri de içeren fizik muayene bulguları KTS tanısı koydurur.

Elektrofizyolojik inceleme ise; lezyonu lokalize etmek, nöropati derecesini belirlemek ve klinik olarak kesin KTS tanısı konulamayan hastalarda ayırıcı tanı yapmak için oldukça faydalıdır  Diğer görüntüleme yöntemleri sayesinde ise tanıda yararlanılabilecek destekleyici bulgular sağlanır . Bunların başında gelen ultrasonografik görüntüleme KTS tanısında ve tedavi takibinde son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Ultrasonografi: Sinir tuzaklanmasını morfolojik olarak göstermenin yanı sıra KTS’ye neden olabilecek olası nedenleri (yer kaplayan lezyon, anatomik varyasyonlar gibi) de ortaya koyar.
Tinel belirtisi : Bu testte doktor, parmaklarda bir karıncalanma hissi yaratıp yaratmadığını görmek için bilekte median sinire dokunur.
Bilek fleksiyon testi (veya Phalen testi) : Bu testte hasta dirseklerini bir masaya dayayarak bileğin serbestçe öne düşmesine izin verir. Karpal tünel sendromu olan kişilerde 60 saniye içinde parmaklarda uyuşma ve karıncalanma hissedilir. Semptomlar ne kadar hızlı ortaya çıkarsa, karpal tünel sendromu o kadar şiddetli olur.

[Resim: iw0jp3s.jpg]

Karpal kompresyon testi: Bu test direkt olarak median sinir ve karpal tünel üzerine basınç uygulayıp geçici bir iletim bloğu oluşturup semptomları provake etmeye dayanır . Manuel olarak her iki başparmak ile transvers karpal ligament üzerine 30 sn kompresyon uygulanarak yapılır. Kalibre edilmiş cihazlar da bu testte kullanılabilir. Median sinir innervasyon alanında parestezi, ağrı, elektriklenme oluşması testi pozitif kabul ettirir.
Röntgen : El bileği hareketi kısıtlıysa veya artrit veya travma kanıtı varsa bilek röntgeni istenebilir.
Duyu muayenesi: tanısında duyu muayeneleri oldukça subjektiftir. SWM testi ise bu muayenelere göre objektif değerlendirmeye ve duyusal kaybın haritalanmasına olanak verir. İki nokta diskriminasyon testleri ile vibrasyon testlerinde bozukluk ise daha şiddetli sinir hasarı bulunan olgularda ortaya çıkar.


YÖNETİM VE TEDAVİ

Karpal tünel sendromu iki şekilde tedavi edilebilir: ameliyatsız veya ameliyatla

Her iki yaklaşımın da artıları ve eksileri vardır. Tipik olarak, cerrahi olmayan tedaviler daha az şiddetli vakalar için kullanılır ve günlük aktivitelere ara vermeden devam etmenizi sağlar. Cerrahi tedaviler daha ciddi vakalarda yardımcı olabilir.

Ameliyatsız tedaviler

Ameliyatsız tedaviler genellikle önce denenir. Tedavi şu şekilde başlar:

• Geceleri bilek ateli takmak.
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
• İbuprofen gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar almak.
• Kortizon enjeksiyonları.

Diğer tedaviler, semptomları azaltmak için ortamınızı değiştirmenin yollarına odaklanır. Bu genellikle karpal tünele yardımcı olacak değişiklikler yapabileceğiniz iş yerlerinde görülür. Bu değişiklikler şunları içerebilir:

• Sandalyenizi yükseltmek veya alçaltmak.
• Bilgisayarınızın klavyesini hareket ettirmek.
• Aktiviteler yaparken el/bilek pozisyonunu değiştirmek.
• Bir fizyoterapist tarafından önerilen atelleri, egzersizleri ve ısıl işlemleri kullanmak.

Elektrofizyolojik tanı yöntemleri ile hafif ve orta düzeyde KTS tanısı konulan hastalar için öncelikle konservatif tedavi yöntemleri tercih edilir.

Konservatif tedavi başarısını azaltan faktörler şu şekildedir;
• Uzun süreli semptom varlığı (> 1 yıl)
• İleri yaş (> 50 yaş)
• Duyusal semptomların sürekli olması
• İki nokta ayrımının artmış olması (> 6 mm)
• Tenar kaslarda güçsüzlük ve atrofi varlığı
• Elektrofizyolojik çalışmalarda ağır düzeyde KTS varlığı
• İğne elektromiyografisinde denervasyon varlığı


KTS’de kullanılabilecek konservatif tedavi yöntemleri şu şekildedir ;

• Aktivite modifikasyonu
• Medikal tedavi
• Splintleme
• Egzersizler
• Fizik tedavi modaliteleri
• Lokal steroid enjeksiyonları


Cerrahi Tedaviler

Karpal tünel sendromu cerrahi olmayan tedavilere yanıt vermediğinde veya zaten şiddetli hale geldiğinde cerrahi önerilir. Ameliyatın amacı, boşluktan geçen sinir ve tendonlar üzerindeki baskıyı azaltmak için tünelin boyutunu artırmaktır. Bu, avuç içi tabanındaki karpal tüneli kaplayan bağın kesilmesi (serbest bırakılması) ile yapılır. Bu bağ enine karpal bağ olarak adlandırılır.
Ameliyatınız varsa, şunları bekleyebilirsiniz:

Ameliyattan sonra yaklaşık 24 ila 72 saat arasında kısa süreli rahatsızlık hissedilebilir. İnsanlar genellikle, ameliyattan sonraki gece bile, gece semptomlarında hızlı bir rahatlama yaşarlar.
Ameliyattan 10 ila 14 gün sonra dikişler alınır. Günlük aktiviteler için el ve bilek kullanımı, belirli egzersiz programları kullanılarak kademeli olarak geri yüklenir.
Etkilenen elle yaklaşık dört ila altı hafta daha ağır aktiviteler yapmamak önemlidir. İyileşme süreleri yaşa, genel sağlığa, karpal tünel sendromunun ciddiyetine ve semptomların ne kadar sürdüğüne bağlı olarak değişebilir.


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


Termoterapi
Parafin yoluyla eksojen ısı veya ultra yüksek frekanslı terapi (UHFT) ile endojen ısı, hastalık evresine, semptomların ciddiyetine, tedavi edilen dokuların su yüzdelerine göre seçiciliğine ve hastanın bireysel toleransına göre kullanılır. Karpal kanal ve avuç içi anatomik izdüşümüne yaklaşık 50 °C sıcaklıkta 15-20 dakika parafin uygulanır. UHFT, atermik dozlarla (ısı hissi eksikliği) oligotermik dozlara (minimum ila orta dereceli ısı hissi) uygulanır.

KTS tedavisinde parafin ve kesikli ultrason uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırıldığı ve 47 hastanın katıldığı bir randomize kontrollü çalışmada ise gruplara 8 hafta boyunca haftada iki kez uygulama yapılmıştır. İki gruptaki bireyler de 8 hafta boyunca gece splinti kullanmışlardır. Sekiz hafta sonunda kesikli ultrason yapılan grup ağrı, kas gücü ve fonksiyonellik açısından parafin uygulanan gruba göre anlamlı düzeyde iyileşme göstermiştir.

[Resim: dt0x0l8.jpg]

Splintleme
KTS için ameliyatsız tedavi modaliteleri arasında atel kullanımı hem birinci basamak hekimleri hem de üst ekstremite cerrahları için birinci basamak seçenek olarak ortaya çıkmıştır.  Splintler tipik olarak gece kullanımı için reçete edilir, ancak hasta çalışması ve aktivite taleplerine bağlı olarak gündüz saatlerinde de kullanılabilir. Bileği nötr pozisyonda tutarak, ateller karpal tünel içindeki basıncı arttırdığı gösterilen bilek fleksiyon ve ekstansiyonunun uç noktalarını azaltır. Splintlerin çoğu distal palmar kıvrımı geçmezken, bazı splintler metakarpofalangeal eklemleri uzatmak için kasıtlı olarak distale doğru uzanır. Bu, lumbrikal kasların proksimale geri çekilmesini önler, böylece teorik olarak karpal tünel içindeki basıncı azaltır.

[Resim: j575wb7.jpg]

Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi
Lazer tedavisi ağrı ve parestezi amaçlı semptomatik tedavi olarak kullanılır. KTS tedavisinde lazer tedavisinin kullanılması FDA tarafından onaylanan ilk yöntemlerden biridir. Karşılık gelen doz rejimini kullanarak hem düşük hem de yüksek yoğunluklu lazer ışınlarının kullanılması uygundur.


Ultrason tedavisi, ultrasonun fibrinolitik, iltihap önleyici ve tahriş önleyici etkisini kullanır. Uygulama, daha derin etki için düşük frekanslı dönüştürücü veya yüzey etkisi için yüksek frekanslı dönüştürücü kullanılarak karpal kanalın projeksiyonu üzerinedir. Ultrason yoğunluğu 0.8 ila 1.0 W/ cm2'dir. İşlemin süresi altı dakikadır. Terapötik kurs 10-15 prosedürden oluşur.

[Resim: mqkg6ad.jpg]

İyontoforez, galvanik veya düşük frekanslı akımın analjezik etkisini potasyum iyodürün fibrinolitik etkisi ile birleştirmek için kullanılır. İşlem için %5 potasyum iyodür çözeltisi kullanılır ve negatif elektrotun etrafındaki hidrofil yastığın üzerine yerleştirilir. Yanma ve ağrı hissini önlemek için akımın yoğunluğu subjektif olarak (10 mA'ya kadar) dozlanır. İşlemin süresi 20 dakikadır. Terapötik kurs 10 prosedürden oluşur.

Hafif ve orta şiddetteki 63 KTS hastasında gece ortezi, TENS ve interferansiyel akımın etkinliğini karşılaştıran bir randomize çalışmada hastalar haftada 5 seans 3 hafta boyunca tedaviye alınmışlardır. Sonuç ölçeği olarak ağrı skalası, fonksiyonellik anketi ve elektronörofizyolojik testler kullanılmıştır. Üçüncü haftada yapılan ölçümlerde üç grupta da distal motor latans hariç tüm ölçülen parametrelerde anlamlı iyileşme bulunmuştur. Altı haftalık sonuçlarda ise enterferans grubu ağrı skorları açısından TENS ve ortez grubundan anlamlı derecede daha fazla iyileşme göstermiştir. 

Şok dalgası tedavisi (SWT), KTS tedavisine yönelik non-invaziv ve kanıta dayalı fiziksel yaklaşımlardan biri olarak kabul edilir . Düşük frekanslı (5-20 Hz) ve etkilenen bölgede lokal olarak uygulanan 1-5 bar basınçta pnömatik olarak oluşturulan şok dalgalarını kullanır . SWT, ligamentum carpi transversalis bölgesine uygulanır.

Manuel Terapi
Etkilenen eldeki overuse yaralanmaları ortadan kaldırmak için immobilizasyon önerilebilir. Bilek nötr bir pozisyonda sabitlenerek karpal kanaldaki gerginlik minimuma indirmek amaçlanır. Karpometakarpal ve interfalangeal eklemler aynı amaç için hafif fleksiyonda sabitlenir. 

2019 yılında KTS tedavisi hakkında yayınlanmış bir derlemede servikal bölge ve üst ekstremitedeki patolojilerde manuel terapi teknikleri kısa dönem etkilerinden dolayı kullanılabileceği fakat, nörodinamik mobilizasyonların etkileri hakkındaki kanıtların net olmadığı bildirilmiştir. Yine aynı derlemede tenar bölge kas atrofisi olmayan ve normal iki nokta diskriminasyonuna sahip hastalarda lumbrikal germe egzersizleri kullanılabileceği bildirilmiştir. 

Karpal tünel basıncını fonksiyon esnasında in vivo olarak ölçen bir çalışmada aralıklı olarak yapılan aktif el bileği ve parmak fleksiyon ekstansiyon hareketlerinin karpal tünel basıncını azalttığını gösterilmiştir.

Sinir ve tendon kaydırma egzersizlerinin, sinir iletimini hızlandırdığı, fonksiyonelliği arttırdığı, karpal kanal içi ödemi azalttığı ve dolayısıyla tünel içi basıncı azaltarak intranöral ödemi azalttığı bildirilmiştir.

Fernandez-de-las-Penas ve ark. yaptığı 94 hastanın dahil edildiği tek kör randomize kontrollü çalışmada KTS tedavisinde manuel terapi ve karpal tünel dekompresyon cerrahisi karşılaştırılmıştır. Manuel terapi ve servikal bölge germeleri haftada bir kez 30 dakika olmak üzere 3 hafta uygulanmış, diğer gruba ise cerrahi koşullara bağlı olarak açık ya da endoskopik karpal tünel dekompresyon cerrahisi uygulanmıştır. Sonuç ölçeği olarak; BKTA, Servikal bölge normal eklem hareketi ve pinç kuvveti ölçülmüş. Bu ölçümler 0, 1,3, 6, 12. aylarda yapılmıştır. Birinci aydaki BKTA ve pinç kuvveti ölçümlerinde manuel terapi grubu kendi içinde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde iyileşme göstermiştir. Fakat iki grup karşılaştırıldığında tüm ölçüm zamanlarında benzer oranda iyileşme göstermişlerdir.

Egzersiz 
Tenosinovyal ödemi azaltmak ve sinir demetlerinde venöz dönüşümü sağlamak için yapılacak egzersizler fleksor tendon kaydırma, bilek ve parmaklara fleksiyonekstansiyon egzersizleridir. Dokuların beslenmesi ve aksonal transportu desteklemesi nedeniyle egzersizlerin sinir iletimini arttırdığı düşünülür.

Tendon kaydırma egzersizleri parmaklar kanca tutma pozisyonundayken bilek ekstansiyonu yapmak, parmaklar gevşekken bilek fleksiyonu yapmak, tam yumruk yapmak, distal interfalangeal (DİF) eklemler ekstansiyondayken yarım yumruk yapmak, masa üstü pozisyona getirme (MKPeklemler fleksiyonda, interfalangeal eklemler ekstansiyonda), distal, proksimal ve MKP eklemi izole olarak fleksiyona getirmek şeklinde yapılır.El, getirilen pozisyonda 5 saniye tutulur. Egzersizler günde 5 seans, 10’ar kez tekrarlanır.

Nöral mobilizasyon da denen medyan sinir kaydırma egzersizlerinde bilek nötral pozisyondayken parmaklar ekstansiyona, başparmak nötrdeyken bilek ve parmaklar ekstansiyona getirilir. Ön kol supinasyonda, bilek ekstansiyondayken başparmağa germe uygulanır.Egzersiz aralarında hasta sıkça (örneğin iki haftada bir) yeniden değerlendirilmeli, yakınmalarının artıp artmadığı sorgulanmalıdır.


Egzersiz uygulamalarından 18 ay sonra KTS semptomlarının %67 olguda azaldığı bildirilmiştir.Başarı, hafif-orta tutulumlu
hastalarda daha fazladır.

[Resim: cv6ym6f.jpg]

[Resim: bh1lbrm.PNG] [Resim: 8jdz0tx.PNG]

[Resim: mblsw8a.PNG]


Kaynakça

Ceylan, İsmail. "Karpal Tünel Sendromunda hareketle birlikte ağrısız mobilizasyon tekniğinin etkilerinin incelenmesi." (2019).
Ostergaard PJ, Meyer MA, Earp BE. Non-operative Treatment of Carpal Tunnel Syndrome. Curr Rev Musculoskelet Med. 2020;13(2):141-147. doi:10.1007/s12178-020-09616-0
Tamaru Y, Yanagawa A, Matsugi A. Sensory Nerve Conduction Velocity Predicts Improvement of Hand Function with Nerve Gliding Exercise Following Carpal Tunnel Release Surgery. J Clin Med. 2021;10(18):4121. Published 2021 Sep 13. doi:10.3390/jcm10184121
Zaralieva A, Georgiev GP, Karabinov V, Iliev A, Aleksiev A. Physical Therapy and Rehabilitation Approaches in Patients with Carpal Tunnel Syndrome. Cureus. 2020;12(3):e7171. Published 2020 Mar 3. doi:10.7759/cureus.7171

Burger MC, de Wet H, Collins M. Interleukin and growth factor gene variants and risk of carpal tunnel syndrome. Gene. 2015 Jun 10;564(1):67-72. doi: 10.1016/j.gene.2015.03.047. Epub 2015 Mar 24. Citation on PubMed
Dada S, Burger MC, Massij F, de Wet H, Collins M. Carpal tunnel syndrome: The role of collagen gene variants. Gene. 2016 Aug 1;587(1):53-8. doi: 10.1016/j.gene.2016.04.030. Epub 2016 Apr 14. Citation on PubMed

Çırakoğlu ve Kurt / Çırakoğlu and Kurt / ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2016):41-46
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi