Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

KEMİKLER
#1

KEMİKLER
 Lokomotor sistem,türkçe karşılığı hareket sistemi olup vücudumuza şekil verir.Hareket sisteminde üç alt başlık vardır bunlar kemik eklem ve kaslardır.Biz bu yazımızda kemikleri inceleyecegiz.
 Kemik;osseoz doku yani kemik dokudan oluşmuş sert yapilardir.Vücudumuzda çeşitli tiplerde bulunan 206 kemik bulunur.Bu kemikler vücudumuzda belli başlı fonksiyonlara sahiptirler.Örneğin iç organları koruma ve destek,hareketi sağlayan kaslara yapışma yeri ve hemopoez dediğimiz kan hücresi gelişmesini sağlarlar.Kemikler spongioz ve kompakt olmak üzere 2 kemik türünden oluşur. Kompakt kemik;daha düz devamlı ve serttir bundan dolayı viskoelastik özelliği az ve gerilimlere karşı dayanıklıdır.Spongioz kemik ise kompakt kemiğe karşı süngerimsi yapıda ve uzama ve gerilmelere karşı viskoelastik özelliği fazladır.Kemikler şekillerine göre uzun(kol ve bacaklarda)kısa(eldeki karpal ve ayaktaki tarsal kemiklerimiz)yassı(ilium scapula)sesamoid(patella) ve irregüler(yüz ve vertebralar) olmak üzere altıya ayrılırlar.
Üst taraf kemikleri nelerdir?

-Scapula:Kürek kemiği.Göğüs kafesinin arkasında yer alan arka yüzünde spina scapula dediğimiz bir çıkıntı vardır.
-Clavicula:Köprücük kemiği.Vücudumuzda ilk oluşan ve kolayca kırılabilen bir kemiktir.Horizontal uzanımlı olup acromion hizasından başlayarak palpe etmesi kolaydır.
-Humerus:Kol kemiği.Tipik uzun kemik yapısındadır.Kemiğin üst tarafında büyük ve küçük tüberkül,orta kısmında deltoid kasının yapışma yeri olan tuberositas deltoidea,alt tarafında ise ön kolla eklemleşecek fossa koronoidea ve fossa radialis;fleksor ve ekstansor kasların origo yeri olan lateral ve medial epikondil denilen yapılar bulunur.
-Radius:Önkol lateralinde bulunur.Üst tarafında caput radii alt tarafında ise proc.styloideus bulunur.
-Ulna:Önkol medial tarafında bulunur radius ile kıyaslandığında daha uzundur.Üst tarafında humerusla eklemleşecek olan 2 önemli yapısı vardır bunlar olecronon ve proc.koronoideus tur.Alt tarafında ise radiustaki gibi proc.styloideus dediğimiz yapı bulunur.
-Carpal Kemikler:El bileği kemikleri.Proksimal ve distal sırada yerleşip 8 adet kemikten oluşurlar.Proksimal sirada içten dışa doğru; psiform,triquetrum,lunatum ve scaphoideum.Distal sırada içten dışa doğru;hamatum,capitatum,trapezoideum,trapezium.
-Metacarpal kemikler:El tarak kemikleri.
-Falankslar:El parmak kemikleri.
Alt taraf kemikleri nelerdir?

-Coxae:Kalça kemiği.İrregüler kemik şeklinde olup 3 ayrı bölümden oluşur bunlar;ilium ischii ve pubis.Bu üç kemiğin birleşim yerinde femurla eklem yapan acetabulum bulunur.İlium'da crista iliaca(basen ölçümü yapılan yer)ve SIAS(spina iliaca anterior superior)bulunur.Pubis çatı ya da edep kemiği olarak bilinirken İschii ise hamstring kaslarının origosu olan tuber ischiadicum oluşmuna sahiptir.
-Femur:Uyluk kemiği.Üst tarafında caput femoris kısmı kalça ile eklem yapar.Trochanter major ve minör yapılarında ise major,minöre göre daha dışta yer alır.Orta kısmında ise gluteus maximus kasının insertiosu olan tuberositas glutea ve x şeklinde uzanan ve femur arka yüzünde yer alan linea aspera bulunur.Alt kısmında ise lateral ve medial kondiller bulunur.
-Patella:Diz kapaği kemiği.En büyük sesamoid kemiktir.
-Tibia:Kaval kemiği.Üst kısmında kolayca palpe edebildiğimiz tuberositas tibia denen kabarıklık mevcuttur.Alt kısmında ise medial malleol vardır.
-Fibula:Kamış kemiği.Üst kısmında caput fibula,alt kısmında lateral malleol yer alır.
-Tarsal kemikler:Ayak bileği kemikleri.2 sıra halinde dizilmiş olup arka sırada;talus ve calcaneus ön sırada;navicula,cuneiform(3 adet)ve cuboid kemikler yer alır.(Ayak kemikleri lateral ve medial longitudinal arkı oluştururlar.Bu arkın bozulmasında ise pes planus,cavus gibi sık duyduğumuz anomaliler meydana gelir.)
-Metatarsal kemikler:Ayak tarak kemikleri.
-Falankslar:El parmak kemiklerinde olduğu gibi ayak parmak kemiklerinde de bulunurlar.

 Diğer bilgilerde görüşmek üzere...
 
Kaynak: Yıldırım Mehmet, İnsan Anatomisi, Baskı(İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi, 2017) 7.


Etiket:Anatomi,kemikler,fizyoloji,lokomotor sistem.
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi