Konuyu Değerlendir
 • 0 Oy - 0 Ortalama
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

KLİNİK PİLATES
#1

KLİNİK PİLATES
Bir vücut yapılandırma tekniği olan Pilates, Joseph H. Pilates tarafından geliştirilmiştir. Joseph Pilates, bu sistemi 2. Dünya Savaşı sıralarında oluşturmaya başlamış ve zihin ve vücudu birleştiren ve kinestetik farkındalığı geliştiren bir tekniktir. Pilates, hareketi ana merkez yani lumbopelvik bölge stabilitesinin sağlanmasını esas alır. 13 Pilates metodu, 500 adet germe ve kuvvetlendirme egzersizlerinden oluşur. Bu egzersizler mat ve aparat olmak üzere iki geniş kısma ayrılır.

Egzersizlerde temel hedef kor bölgesi kaslarının stabilitesini arttırmak, güçlendirmek, lumbar bölge kaslarının esnekliğini artırmak, bu sayede omurgaya binen yükü azaltmaktır.

2000’li yılların başında Avusturalya’lı fizyoterapistler tarafından Pilates Enstitüsü kurulmuş ve pilates egzersizleri bu enstitü tarafından kliniğe uyumlu hale getirilmiştir. Geliştirilen bu yöntem “Klinik (Modifiye) Pilates” adını almıştır. Klinik pilates egzersizleri, merkezi sütundan kaynak alan hareketlerle kişide kinestetik farkındalığı geliştirmek amacıyla uygulanan ve vücut ile zihin arasındaki bütünlüğünü ortaya koyan bir tekniktir. Klinik pilates, güvenli bir şekilde bireylerin tüm 2 vücut dizilimlerini yeniden kazandırmaya, postürlerini geliştirmeye, eklem ağrılarını azaltmaya ve hareket serbestliğini arttırmaya yardımcı olmak için nefes alma, kas kontrolü ve hareket bilinci ve hareketin doğruluğu ilkelerini kullanır.

 
Neden Modifiye (Klinik) Pilates?

Bir sakatlanma veya ameliyat sonrasında vücudumuz, savunma durumuna geçer ve bedenin yaralanmış veya ağrı hissedilen bölgesini koruma altına alır. Bu durum kaslar arasında bir dengesizlik oluşturur. Kişi fonksiyonel hareketlerini devam ettirebilmek için sağlıklı kaslarını daha fazla çalıştırmak zorunda kalır. Böylece kaslar arasındaki bu dengesizlik kompanse edilmiş olur. Dolayısıyla uygulanan tedaviler ile mevcut bozukluklar düzeltilmeli ve yaralanmaların tekrar oluşumunu engellemek için egzersizler ile vücudun yeniden eğitilmesi gerekmektedir.

Bu sebeplerden dolayı pilates egzersizleri klinikte rehabilitasyonun bir parçası olarak kullanılmaktadır. Fakat metodu geliştiren Joseph Pilates’in özellikle dansçılar ve sporcular üzerinde geliştirdiği Klasik Pilates Metodu’nun sedanter hayat tarzı olan insanlar için uygulanmasının birtakım zorlukları bulunmaktadır. Bu nedenle kurucuları fizyoterapistler olan Australian Physiotherapy and Pilates Institute (APPI) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Klasik Pilates egzersizleri modifiye edilmiştir. Oluşturulan bu Modifiye Pilates egzersizleri günümüzde özellikle fizik tedavi kliniklerinde rehabilitasyonun bir parçası olarak kullanılmaktadır.
 

Pilates’in Prensipleri

Pilates germe ve kuvvetlendirme egzersizlerini içeren geniş bir metoddur. Vücudu kontrol etmeye yönelik güçlü bir vücut ve zihin oluşturan bir yöntemdir. Bu kadar geniş ve çok yönlü metod olan Pilates’in pek çok gövde prensibi vardır. Bunlar; merkeze odaklama, konsantrasyon, kontrol, doğruluk, nefes ve akıcılıktır.

1.Merkeze odaklama; Pilates yönteminin en önemli odak noktasıdır. ‘merkez’ vücudun merkezi yani gövdedir ve genellikle ‘güç evi’ olarak bilinir.
2.Konsantrasyon; önemlidir, çünkü vücuda yön veren zihindir. Bu yüzden pilates egzersizlerini yaparken konsantre olmak gereklidir.
3.Kontrol; konsantre olarak merkezden yapılan hareketlerde olması gereken bir prensiptir. Hareketleri yaparken kontrol gereklidir.
4.Doğruluk; egzersizi yaparken her bir hareketin doğru yapılması gerektiğini uygulayan bir prensiptir. Pilates’te ortak bir söyleyiş vardır: ‘kaç tane yapıldığı değil, nasıl yapıldığı önemlidir’
5.Nefes alma; en önemli kısmıdır, çünkü oksijenlenmiş kanın vücudun tüm dokularına ulaşmasına sağlanması için egzersizlerin belli bir ritmde yapılması gerekir.
6. Akıcılık; hareketler sırasındaki zerafeti teşkil eder. Pilates seansı sırasında bir hareket, diğerinin içine kayar.
Özet olarak, Pilates’in güç evi olarak tanımladığı, vücut merkezini kuvvetlendirme üzerine etkisi bilinmelidir ve güçlü bir güç evinin vücut yapı ve fonksiyonlarının sağlığına katkısı önemlidir.

Pilates'te özellikle vücut duruşunun hizalanmasına vurgu yapılır, bu da omurga eğriliklerini koruyarak başın, omuzun ve pelvik kuşağın nötr pozisyonda yeterli ayarlanmasının yanı sıra alt uzuvların eksenel pozisyonu ve ayakların simetrik ağırlık taşıması anlamına gelir. Pilates seansları bireysel veya grup halinde yapılır. Egzersizler çoğunlukla bir minder üzerinde yapılır, ancak özel ekipman (Reformer, Cadillac, Wunda Sandalye, Merdiven Barel) da kullanılabilir.

 
KLASİK PİLATES
-Omurga yere bastırılır. (Düz bel)
-Büyük kaslara odaklanır ve büyük kaslara olan yükü arttırır.
-Boyun genelde fleksiyon pozisyonunda
-Eklem hareketinin sonunda balistik hareketler yapılır.
 
KLİNİK PİLATES
-Nötral Omurga
-Derin kaslarda submaksimal kontraksiyon
-Boyun Derin Boyun Fleksörlerinin aktif olduğu pozisyonda
-Kazanılabilen maksimum NEH’ den ziyade kontrol edilebilen açıklık hedeflenir.

Klinik Pilateste her egzersizde dikkat edilmesi gereken 5 nokta;
-Lateral Ekspansiyon: Bi-bazal derin ve geniş solunumu amaçlar.
-Merkezleme: Güç evi
– Nötral omurga ve santral stabilitenin kombinasyonu
• Nötral omurga pozisyonu
– Hareketlere başlarken ve bitirirken nötral pozisyon
• “Central core” oluşturun.
– “Kassal korse”, pelvik taban (“kapanan kapı”) veya multifidus şişkinliği

-Baş-boyun yerleşimi: Üst servikal fleksiyon ve derin boyun fleksörlerini kasın
“Boynunuzu uzatın”
 
-Omuz Kuşağı yerleşimi: Serratus anterior, üst ve alt trapezi skapulaları sabitlemek için birbirine kenetleyin.
-Göğüs Kafesi yerleşimi: Pelvisle aynı hizada tutun.
 

KOR STABİLİTE NEDİR?

Derin abdominal kaslar ile çevreleyen gross kasların lumbar spinal stabilizasyonu sağlayabilme ve gövdenin pelvis üzerindeki pozisyonunu kontrol edebilme yeteneğidir.

Osseöz ve spinöz ligametler, gövde kaslarının koordinasyonu ve koaktivasyonu ile nöral kontrolün kompleks sinerjisi ile stabilite sağlanır.
Pilates eğitimi sıklıkla kor stabilizasyonu eğitimi ile karıştırılmakta ve kavramlar birbirinin yerine kullanılabilmektedir. 

İki eğitimin birbirinden farkları ve ortak yanları;

Kor stabilizasyon eğitimi: Egzersizlerin amacı gövdenin pelvis üzerindeki pozisyonunu kontrol edebilme yeteneğini geliştirmektir.
Pilates eğitimi: Egzersizlerde amaç kor stabilite ile birlikte solunum, kuvvet ve esneklikte gelişme sağlamaktır.
Ortak yanları: İstemli ve sonrasında otomatik olarak derin abdominal kas aktivasyonunu sağlamaktır.
Pilates gibi kor stabilizasyonunu esas alan egzersizler solunumu ve doğru hareket girdisini fasilite ederek, kor kaslarını kuvvetlendirir, pelvik kontrolü arttırır, postürü ve vücut farkındalığını geliştirir.

”Core” kasları “powerhouse” (güç evi) olarak adlandırılan ve gövdenin stabilizasyonunu, vücut dizilimini ve yük dağılımını düzenleyen büyük kas gruplarıdır, sagital düzlemde hareketlilik sağlarlar. “Powerhouse”da yer alan kaslar 5 ana gruptan oluşmaktadır;

1. Anterior abdominal kaslar (Gövde fleksörleri): M.Rectus abdominis, M.external abdominal oblique, M.internal abdominal oblique ve M.transversus abdominis.
2. Posterior abdominal kaslar (Gövde ekstansörleri): M.Erector spinae, transverso spinalis grubu, M.quadratus lumborum.
3. Kalça fleksörleri: M.İliopsoas, M.rectusfemoris, M.sartorius, M.tensor fasciae latae
4. Kalça ekstansörleri: M.Gluteus maksimus, M.abductor magnus‘un posterior başı
5. Pelvik taban kasları: M.Levator ani, M.coccygeus, superficial ve derin pereneal kaslar

-Yapılan çalışmalarda genel olarak yaşlı ya da sağlıklı bireyler üzerinde durulmuş, değerlendirmeler sıklıkla denge ve yürüme üzerinde odaklanmıştır. Çalışmaların sonuçlarına bakıldığında pilates eğitimi; 

§ Motor kontrolü, vücut farkındalığını ve postüral kontrolü geliştirir.
§ Statik ve dinamik dengede gelişme sağlanır. Kas kuvveti ve enduransını artırır.
§ Vücut kompozisonunu geliştirir.
§ Esnekliği ve eklem hareket açıklığını artırır.
§ Solunumu geliştirir.
§ Transversus Abdominis, Rektus Abdominis ve Oblik kaslarının kalınlığında artış sağlar.
 

Modifiye (Klinik) Pilates Kimler İçin Uygundur?
 • Omurga problemi yaşayanlar (bel, boyun, sırt problemleri),
 • Ortopedik rahatsızlıklar yaşayanlar (kalça, diz vs. problemler),
 • Postür bozuklukları olanlar (masa başında uzun süre çalışmaya bağlı sırt ağrıları),
 • Osteoporozu olanlar,
 • Hamilelik döneminde ve sonrasındakiler,
 • Spora başlamak isteyen sedanter (hareketsiz) kişiler,
 • Profesyonel sporcular

Klinik Pilates Kimlere Uygulanabilir?
Bel fıtığı, boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, boyun-sırt-bel ağrıları, fibromiyalji, kronik ağrı sendromu, ankilozan spondilit, postür bozukluğu, omuz-kalça-diz eklem problemleri, eklem ağrıları, kas spazmları vb. birçok alanda klinik pilates uygulanabilir. Herhangi bir hastalığı ve şikayeti olmayan bireyler de klinik pilates programına dahil edilebilir. Masa başı çalışanların ve uzun süre hareketsiz kalmış 25-55 yaş aralığındaki kişilerin kas iskelet sistemlerinin geliştirilmesine yönelik klinik pilates uygulanabilmektedir.
 

Egzersiz Programı

• Pilates’e dayalı egzersizler aynı anda vücudun çeşitli bölgelerini çalıştırır.
• Çok sayıda kas sinerjisinden oluşur ve izometrik, eksantrik, konsantrik kasılmaları ve ko kontraksiyonu içerir.
• Hareketin sayısından çok kalitesine odaklanır.
• Hareketler genellikle 6-10 tekrarlı ve yavaş hızda yapılır.
Tüm egzersizler nötral pozisyonda yapılır.
• Egzersizler, destek azaltılarak ve hareketler modifiye edilerek zorlaştırılabilir.
• Başlangıç egzersizleri stabiliteye, ileri egzersizler mobiliteye, dengeye, koordinasyona ve kas enduransına yöneliktir.
• Eklem hareket açıklığını (EHA) fasilite etmek ve egzersizi hastaya göre modifiye etmek için egzersiz topu, lastik bantlar, küçük toplar, denge tahtaları gibi araçlar kullanılabilir.
• Başlangıç düzey egzersizler düşük-orta şiddetli aktivite, orta ve ileri düzey egzersizler orta şiddetli aktiviteler olarak kabul edilmektedir.
 
 

PİLATES MET EGZERSİZLERİ

HUNDRED EGZERSİZİ: Kan akışının hızlanmasını ve nefesinizi hareketle koordine etmenizi sağlayan dinamik pilates ısınma hareketidir. Sadece ısınma hareketi olmakla yetinmez, hundred faydaları oldukça etkili olan bir egzersiz olduğundan neredeyse her pilates seanslarının başında yer almaktadır. Hundred egzersizi, havayı içine çekerek akciğerleri genişletir ve bol miktarda havanın kan sistemine girmesine izin verir.

Harekete başlamadan önce yerde sırt üstü yatıyoruz, önce derin bir nefes alıyoruz ve nefesi verirken başımızı ve ayaklarımızı yerden kaldırıyoruz. Eğer bacaklarınızı masa posizyonunda 90 derecelik açıyla tutarsanız hareket biraz daha kolay olur. Ancak bacaklarınızı düz olarak ileriye uzatırsanız hareket biraz daha zorlaşır. Hareketi ilk defa yapıyorsanız ve özellikle belinizde bir sorun varsa ayaklarınızı masa pozisyonunda tutarak yapmanızda fayda var.
Zor olanla başlayacaksanız beliniz ile yer arasında boşluk olmayacak şekilde ayaklarınızı kaldırdığınızdan emin olun. Bunu elinizi belinizin altına koyarak kontrol edebilirsiniz. Unutmayın hareket ne kadar düzgün olursa o kadar çok fayda sağlayacaktır.

Pozisyonunuzu aldıktan sonra şimdi 5 sefer kısa aralıklarla burundan hızlıca nefes alın ve ellerinizi sanki masaya vuruyormuş gibi indirip, kaldırın. Şimdi de 5 sefer kısa aralıklarla ağızdan hızlıca nefes verin ve ellerinizi indirip kaldırmaya devam edin. Bunu 100 sayısına ulaşana kadar tekrar edin. 5 kere burundan nefes al, 5 kere ağızdan nefes ver.

[Resim: 1jgca6x.jpg]

[Resim: iojb365.jpg]

SİNGLE LEG STRETCH: Single Leg Stretch olarak bilinen tek bacak esnetme hareketi, karın kaslarını sıkılaştırır. Bu teknik, ilk hareketi abdominal kaslardan alarak bedeni eğitir; vücut yalnızca kollar ve bacaklar hareket ettiğinden sabit kalarak en iyi şekilde desteklenmeye zorlanır. Bu egzersiz tüm beden için dayanıklılık ve koordinasyon arttırıcı bir çalışmadır.

[Resim: ih85q5d.jpg]

HALF ROLL BACK: Half Roll Back, rektus abdominusu ve transversus abdominusu çalıştırır. Omurganızı yavaşça ileri geri yuvarlarken, karın kaslarınızı içeri çekmeye ve nefes almaya odaklanın.

[Resim: pyhanxb.jpg]

SHOULDER BRIDGE: Bu egzersiz gluteus kasını (kalça kası) çalıştırmasının yanında hamstring kasını da etkili bir şekilde çalıştırır.  Ayrıca omurganın esnetilmesi için de çok faydalıdır. Omurgamızdaki tüm omurları tek tek hareket ettiren çok önemli bir çalışmadır.

[Resim: rs6ux07.jpg]

CLAM: Dizleriniz hafif bükük ve bir bacağınız diğerinin üzerinde olacak şekilde yanınıza yatın. Ayaklarınızı bir arada tutun ve üst dizinizi kalçanıza paralel olana kadar kaldırın. Dizinizi başlangıç pozisyonuna geri indirin, tekrarlayın ve ardından tarafları değiştirin.
Egzersizi yaparken üst bedeninizi sabit tutun ve omurganızı nötr tutun. Dizinizi kaldırmak ve nefes vermek için kalçanızı döndürün. Geri kaymayı önlemek için karın bölgenizi sıkı tutun ve nefes alırken bacağınızı başlangıç pozisyonuna geri indirin.

[Resim: oh4mpwg.jpg]

SWAN DİVE: Mindere yüz üstü uzanın. Kollar dirseklerden bükülür ve avuç içi yere gelecek şekilde sağ ve sol tarafa alınır. Omuzlar ve baş yukarı kaldırılır, bu sırada boyun bükülmez, boyun arkası her zaman uzun tutulur. Sonrasında kollar düz bir şekilde öne doğru uzatılır ya da yanda durabilir. Ayaklarda yerden bir miktar kaldırıldıktan sonra parmak uçları arkayı gösterecek şekilde yüzme pozisyonunda olduğu gibi pozisyon alınır. Ayak parmak ucundan ve başınızın tepe noktasından iyice uzama hissedilir. Bu halde iken öne ve arkaya doğru salınımlar gerçekleştirilir.

[Resim: 3deunmz.jpg]
 

PİLATES VE GÜNCEL LİTERATÜR

1) Sağlıklı bireylerde klinik Pilates egzersizlerinin fiziksel uygunluk üzerine etkisi:
Bu çalışmanın amacı, sağlıklı kişilerde klinik Pilates egzersizlerinin fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisini araştırmaktı.

Çalışmaya Bayındır Hastanesi’nde çalışan, yaşları 20-50 arasında değişen 35 sağlıklı birey katıldı. Bireylere 8 hafta süreyle, haftada 3 gün, 45-60 dakika fizyoterapist eşliğinde Pilates egzersizleri yaptırıldı. Kişilerin fiziksel uygunluk parametrelerini değerlendirmek üzere yapılan ölçümler; Pilates eğitimi öncesi, sonrası ve eğitim sonrası 6.hafta ve 12. haftada tekrarlandı. Bireylerin vücut kompozisyonu, kas kuvveti, kassal endurans, esneklik, denge, kardiyovasküler endurans ölçümleri değerlendirildi.

Bireylerin Pilates eğitimi sonrası triseps, abdominal, suprailiak deri kıvrımları, yağ ölçüm oranı, bel çevre ölçümü, kalça çevre ölçümü ve bel kalça oranı değerlerindeki değişim anlamlı bulundu (p<0.05). Kas kuvveti, esneklik, endurans, denge ve yürüme mesafelerindeki bu etki Pilates eğitimi sonrası 12. haftaya kadar korundu.

Sonuçlar Pilates egzersizlerinin sağlıklı kişilerde kas kuvveti ve fiziksel uygunluğu artırmada etkili bir yöntem olabileceğini gösterdi.

2) Gebelerde klinik pilates egzersizlerinin abdominal kas kuvveti ve diastasis recti abdominis oluşumuna etkisinin değerlendirilmesi:
Bu çalışmanın amacı, gebelerde klinik pilates egzersizlerinin abdominal kas kuvveti ve diastasis recti abdominis (DRA) oluşumuna etkisini değerlendirmektir. 

Gebeler egzersize katılabilme durumuna göre 20 kişiden oluşan eşit sayıda 2 gruba ayrıldı. Kontrol grubu herhangi bir egzersiz grubuna katılmadı. Egzersiz grubuna ise, 20 hafta boyunca haftada 2 kez, her seans 1 saat olacak şekilde klinik pilates egzersizleri yaptırıldı. DRA, fizyoterapist tarafından Noble’nin kriterlerine göre ölçüldü. Abdominal kas kuvveti ise, rectus abdominis, obliquus abdominis ve iliopsoas kasları ayrı ayrı olmak üzere modifiye manuel kas testi ile değerlendirildi. Değerlendirmeler birinci, ikinci ve üçüncü trimesterlerde olmak üzere 3 defa tekrarlandı. DRA, ilk trimesterde gebelerin hiçbirinde görülmezken, ikinci trimesterde kontrol grubunda N (%55), egzersiz grubunda N (%40), üçüncü trimesterde ise, egzersiz grubunda N (%55) oranında görülürken, kontrol grubunun tamamında DRA oluştuğu tespit edildi. Abdominal kas kuvveti ise, egzersiz grubunda ikinci trimesterde artıp, üçüncü trimesterde sabit kalırken, kontrol grubunda her iki trimesterde giderek azaldı.

Bu çalışma ile, klinik pilates egzersizlerinin gebeler için ideal ve güvenilir bir egzersiz formu olduğu ve abdominal kaslar üzerindeki etkisi ile DRA oluşumunu büyük ölçüde engellediği objektif olarak gösterildi.

3) MULTİPL SKLEROZDA KLİNİK PİLATES:
MS hastalarında kor stabilitenin azaldığı, postürde görülen bozulmalar ile boyun ve omuz ağrısının arttığı çalışmalarda gösterilmiştir. Klinik pilates egzersizlerinde birinci amaç kor stabilizasyonuna katılan derin postür kaslarını geliştirmektir. Geliştirilen kor stabilizasyonu ile ekstremite fonksiyonları, mobilite ve denge için avantaj sağlanır, ağrı azaltılır. Pilates eğitimi ile hem gövde stabilizasyonunda hem de diğer solunum kasları ile birlikte solunumda görev alan abdominal duvar kaslarının gelişmesi sağlanır.

Son yıllarda yaygınlaşan ve birçok hasta ve sağlıklı birey tarafından yapılan pilates egzersizleri MS hasta grubunda da sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Literatürde klinik pilates eğitimi ile ilgili araştırmalar, sağlıklı bireylerde ya da nörolojik problemi olmayan yaşlı populasyonda yoğunluktadır. Pilates eğitiminin kor bölgesi kaslarını çalıştıran etkili bir egzersiz programı olarak gösterilmesine rağmen denge ve postüral kontrol üzerine etkilerini inceleyen çalışmaların yeterli olmadığı görülmektedir. Ayrıca uygun egzersiz seçimi, yeterli tedavi seansı ve süresi konusunda fikir birliği halen yoktur.

4) SAĞLIKLI YETİŞKİNLERDE KLİNİK PİLATES EGZERSİZLERİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK, PSİKOSOSYAL DURUM VE EGZERSİZ İNANIŞI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA:
Bu çalışmanın amacı sağlıklı yetişkinlerde klinik pilates egzersizlerinin fiziksel uygunluk, psikososyal durum ve egzersiz inanışı üzerine etkisini incelemek ve klinik pilates temelli ev egzersiz programı ile karşılaştırmaktı. 

Çalışmaya 38 sağlıklı kadın (yaş ort.=29,99±7,16 yıl) dâhil edildi. Katılımcılar klinik pilates eğitimi grubu (n=19) ve klinik pilates temelli ev egzersiz grubu (n=19) olmak üzere randomize olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grup haftada 3 gün, 8 hafta boyunca 24 seanslık egzersiz programını tamamladı. Fiziksel uygunluk modifiye pushup, mekik, otur-kalk, anterior köprü, lateral köprü, Biering-Sorensen, gövde fleksörleri endurans, kalk yürü ve 6 dk yürüme testleri ve vücut kitle indeksi (VKİ),bel kalça oranı (BKO) ölçümleri ile; psikososyal durum Sosyal Görünüş Kaygı Ölçeği (SGKO), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSO) ve Beden İmajı Ölçeği ile; egzersiz inanışı ise Egzersiz İnanışları Anketi ile değerlendirildi. Bütün değerlendirmeler program öncesi ve sonrası olmak üzere iki defa uygulandı.

Klinik pilates eğitimi hem grup hem de ev egzersiz programı şeklinde yapıldığında fiziksel uygunluk ve egzersizin yararlarına olan inanışı arttırırken grup halinde yapılan klinik pilates eğitimi gövde kaslarının endurasını ve egzersiz inanışını arttırdı. Her iki yöntemin psikososyal durumun gelişimine benzer etki yarattığı görüldü.

5) Kronik bel ağrısı olan yaşlı erişkinlerin tedavisinde Pilates yönteminin aerobik egzersizlere karşı etkinliği: randomize kontrollü bir deneme protokolü:
Bu çalışmanın amacı, kronik nonspesifik bel ağrısı olan yaşlı erişkinlerin tedavisinde Pilates yönteminin aerobik egzersizlere kıyasla etkinliğini araştırmaktır. 

65 ila 85 yaşları arasında kronik nonspesifik ağrısı olan yetmiş dört hasta, Pilates yöntemine dayalı egzersizlerle Pilates Grubuna (n = 37) ve koşu bandı aerobik egzersizi ile Aerobik Grubuna (n = 37) randomize edilecektir. Birincil sonuçlar, randomizasyondan sekiz hafta sonra değerlendirilen ağrı yoğunluğu ve genel sakatlık olacaktır. İkincil sonuçlar şunlar olacaktır: randomizasyondan altı ay sonra değerlendirilen ağrı yoğunluğu ve genel özürlülük; ve genel olarak algılanan iyileşme, spesifik sakatlık, dinamik denge, kas gücü (gluteus maximus, gluteus medius ve lateral kalça rotatörleri) ve basınç ağrısı eşiği randomizasyondan sekiz hafta ve altı ay sonra değerlendirildi.

Bu çalışma, her iki tedaviyle de kronik bel ağrılı yaşlı erişkinlerde ağrıyı azaltma ve sonuç olarak denge ve işlevi iyileştirme potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, egzersizler daha çok gövde stabilizasyon kaslarını hedef aldığı için Pilates daha etkili olabilir. Bu çalışmanın sonuçları, kronik bel ağrısı olan yaşlı erişkinlerde Pilates ve aerobik egzersizin etkileri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir ve hasta tercihine göre tedavi programının daha iyi seçilmesine katkıda bulunabilir.KAYNAKÇA

1)Eliks M, Zgorzalewicz-Stachowiak M, Zeńczak-Praga K. Application of Pilates-based exercises in the treatment of chronic non-specific low back pain: state of the art. Postgrad Med J. 2019 Jan;95(1119):41-45. doi: 10.1136/postgradmedj-2018-135920. Epub 2019 Jan 12. PMID: 30636192; PMCID: PMC6581086.
2)Katayıfçı, N. , Düger, T. & Ünal, E. (2016). Sağlıklı bireylerde klinik Pilates egzersizlerinin fiziksel uygunluk üzerine etkisi . Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation , 1 (1) , 17-25
3)Yamato TP, Maher CG, Saragiotto BT, Hancock MJ, Ostelo RW, Cabral CM, Menezes Costa LC, Costa LO. Pilates for low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jul 2;2015(7):CD010265. doi: 10.1002/14651858.CD010265.pub2. PMID: 26133923; PMCID: PMC8078578.
4)de Oliveira NTB, Ricci NA, Dos Santos Franco YR, Salvador EMES, Almeida ICB, Cabral CMN. Effectiveness of the Pilates method versus aerobic exercises in the treatment of older adults with chronic low back pain: a randomized controlled trial protocol. BMC Musculoskelet Disord. 2019 May 24;20(1):250. doi: 10.1186/s12891-019-2642-9. PMID: 31122227; PMCID: PMC6533704.
5)Rrecaj-Malaj S, Beqaj S, Krasniqi V, Qorolli M, Tufekcievski A. Outcome of 24 Weeks of Combined Schroth and Pilates Exercises on Cobb Angle, Angle of Trunk Rotation, Chest Expansion, Flexibility and Quality of Life in Adolescents with Idiopathic Scoliosis. Med Sci Monit Basic Res. 2020 Apr 13;26:e920449. doi: 10.12659/MSMBR.920449. PMID: 32280133; PMCID: PMC7175951.
6)Göker, B. Gebelerde klinik pilates egzersizlerinin abdominal kas kuvveti ve diastasis recti abdominis oluşumuna etkisinin değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Ankara,2012
7)Abasıyanık, Z. Multiple Sklerozda klinik pilates, Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Nörolojik Fizyoterapi- Rehabilitasyon A.D, TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni, Cilt/Vol:3 Sayı/Issue:3 Mart/March 2017
8)Korkmaz, C. SAĞLIKLI YETİŞKİNLERDE KLİNİK PİLATES EGZERSİZLERİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK, PSİKOSOSYAL DURUM VE EGZERSİZ İNANIŞI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA, Yüksek Lisans Tezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi