Konuyu Değerlendir
  • 2 Oy - 4.5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menisküs Yırtıkları
#1

[Resim: icGtSF.jpg]

Menisküs yırtığı en sık görülen diz yaralanmaları arasındadır. Dizinizi zorla bükmenize veya döndürmenize neden olan herhangi bir aktivite menisküs yırtığına neden olabilir. Sporcular, özellikle temaslı spor yapan kişiler, menisküs yırtık riski altındadır. Bununla birlikte, herhangi bir yaştaki herkes bir menisküsü yırtabilir.

Menisküs yaralanmaları sporcularda sıklıkla spor yaralanmaları sonucu görülür ve tüm spor yaralanmalarının yaklaşık% 15'ini temsil eder. Bir menisküs kısmen veya tamamen yırtılabilir. Sporda oluşan yırtıklara ek olarak, osteoartrit, menisküs yapısının bozulması ve zayıflaması yoluyla kendiliğinden bir menisküs yırtılmasına da yol açabilir.

[Resim: n4HK4H.jpg]

Menisküs Anatomisi

Menisküs, femur kondilleri ile tibia platosu arasındaki dizde bulunan hilal şeklinde fibrokartilajinöz yapılardır. Ön ve arka menisküs boynuzları tibial platonun interkondillerine bağlanır. Koroner ligamentler, tibial plato ile her iki menisküsün çevresi arasında periferik bağlantılar sağlar. Enine genikülat ligament olarak da bilinen ön intermeniskal ligament, medial ve lateral menisküsün ön boynuzlarının ön liflerini bağlar.

Menisküsün sadece periferik% 10 ila% 25'i orta, medial ve lateral genikülat arterlerden türetilen damarlar tarafından vaskülarize edilir. Bu nedenle, orta bölümde menisküs hasar gördüğünde, genellikle normal bir iyileşme sürecine giremez. Menisküsün en periferik kısmında bir kan kaynağı vardır ve iyileşme olasılığı daha yüksektir.

Travmatik ve Dejeneratif Yırtıkları olarak ikiye ayrılır:

Travmatik menisküs yırtığı

Bir menisküs lezyonunu travmatik olarak tanımlamak için 2 kriter vardır. Bu iki kriter karşılanmalıdır: menisküs dokusu normal makroskopik görünümde sağlıklı olmalı ve diz burkulması veya zorla hareket gibi dizde bir yaralanma olmalıdır.
Travmatik bir lezyon çoğu zaman dikey veya uzunlamasına bir yırtılmadır.(1) Tipik olarak ACL ve MCL olmak üzere diğer ligament yaralanmaları ile de ilişkili olabilir.

[Resim: thNT8u.jpg]

Dejeneratif menisküs yırtığı

Travma yokluğunda ortaya çıkar. Kişinin yaşı ve günlük aktivitelerden kaynaklanmaktadır. Menisküs dokusu belli bir dereceye kadar bozulmuştur. Erkekler dejeneratif yırtıklara kadınlardan daha yatkındır. Dejeneratif bir yırtık, birisinin hayatında, örneğin genç bir sporcuda ortaya çıkabilir, ancak normal olarak yaşamın ortalama 50 yaşlarında meydana gelir.

Risk faktörleri

Menisküs yırtığı için olası risk faktörleri spor, yaşlılık, erkek cinsiyet ve osteoartrit gibi önceden var olan patolojilerdir. Ek risk faktörleri aşırı kilolu, yoğun antrenman, kas gücünün azalması, alt bacağın varus veya valgus deformitesidir. Menisküsteki lezyonlar diz osteoartriti (OA) geliştirme risk faktörünü de artırabilir.

Belirtiler

Akut diz ağrısı başlangıcı olabilir. Herhangi bir yaralanmada olduğu gibi, ağrı ve şişme de dahil olmak üzere enflamatuar bir yanıt vardır. Yırtık bir menisküste diz eklemindeki şişliğin gelişmesi genellikle birkaç saat sürer ve ağrı ve sıvı birikimine bağlı olarak dizi hareket ettirmek, dizini tamamen uzatmak veya düzeltmek zor ve acı verici olabilir.

- Uzun mesafeler koşarken ya da yürürken ağrı
- Diz ekleminin aralıklı şişmesi
- Özellikle merdivenlerden yukarı çıkarken  veya aşağı inerken problem 
- Dizin dengesiz olduğu hissi ve burkulacağı hissi. 
- Kilitleme: Bu, yırtılmış bir menisküs parçası kendi üzerine katlandığında ve diz ekleminin tüm hareket aralığını engellediğinde ortaya çıkar. Diz "takılır", genellikle 15 ila 30 derece arasında bükülür ve bu pozisyondan bükülemez veya düzelemez.

Menisküs Yırtıklarında Tedavi

Genç sporcularda menisküs yırtıklarının tedavisi için konservatif tedavi nadiren başarılıdır ve yırtık menisküsün onarımı sıklıkla gereklidir. (2)

Bazı menisküs yırtıkları, rüptürün kötüleşmesini önlemek, menisküsün yırtılmış kısmına ek hasarı en aza indirmek ve iyileşmeyi optimize etmek için operatif tedavi gerektirir.

Menisküs Yırtıklarında Fizyoterapi

Tüm menisküs lezyonları ameliyat gerektirmez, konservatif tedavi başka bir seçenektir. Fizyoterapi konservatif tedaviye bir örnektir; ikincil kuadriseps atrofisini önlemek için kuadriseps kasının güçlendirilmesine odaklanır. Daha küçük ve düzensiz semptom gösteren bir menisküs yırtığı başlangıçta konservatif olarak tedavi edilecektir.

Akut yaralanmada fizik tedavi, ameliyat gerekli olmadığında PRICES, POLICE, PEACE&LOVE gibi ilkelerden oluşur.

Kuadriseps ve hamstringler için güçlendirme ve germe egzersizleri önemlidir.

Gücü arttırma yöntemi, rehabilitasyon programının zamanlamasına değil, aynı zamanda hastanın tepkisine, ekipmanın kullanılabilirliğine ve klinisyenin tercihine bağlıdır.

-Ağrı ve inflamasyonu kontrol edin - NSAİD, PRICES
-ROM'u yeniden kazanmaya çalış. (3)
-Esnekliği yeniden kazanmaya çalış. (3)
-Kas fonksiyonunu eski haline getirin. (3)
-Nöromüsküler koordinasyonu optimize edin - propriyoseptif yeniden eğitim. (4)

[Resim: 7JOT8a.png]
[Resim: oMejha.png][Resim: xWHH47.png]

Kaynakça

1)  Zanetti M, Pfirrmann CW, Schmid MR, Romero J, Seifert B, Hodler J. Patients with suspected meniscal tears: prevalence of abnormalities seen on MRI of 100 symptomatic and 100 contralateral asymptomatic knees. AJR Am J Roentgenol 2003; 181:635–641

2) Poulsen MR, Johnson DL. Meniscal injuries in the young, athletically active patient. fckLRDepartment of Orthopaedic Sugery, University of Kentucky, Lexington, KY. Abstract.

3)Vervest AMJS, et al : Effectiveness of physiotherapy after meniscectomy; knee surg,sports traumatol, arthrosc. 1999 7: 360-364

4)Zhang, Xiaohui, et al. "Effects of strength and neuromuscular training on functional performance in athletes after partial medial meniscectomy." Journal of exercise rehabilitation 13.1 (2017): 110.
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi