Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SİNİR MOBİLİZASYONU (GERMESİ/NÖRO MOBİLİZASYON)
#1

SİNİR MOBİLİZASYONU (GERMESİ/NÖRO MOBİLİZASYON)
RADİAL-ULNAR-MEDİAN SİNİR GERMELERİ

Periferik sinirler mekanik kompresyona, sürtünmeye ve tekrarlanan gerilime duyarlıdır. Sinire hasar vermek için yeterli mekanik uyaran uygulanırsa; hasarlı hücreler, bradikinin, histamin ve prostaglandinler dahil olmak üzere çok sayıda kimyasal madde salacaktır. Bu kimyasal ajanlar, sinirin bağ dokusu katmanlarında bulunan nosiseptörleri doğrudan uyarabilir. Kompresyon ayrıca yapısal hasara, aksoplazmik akışın bloke olmasına ve kan akışının bozulmasına neden olarak iskemiye neden olabilir ve bunların tümü sinirin fonksiyonunun değişmesine neden olur. Ek olarak, nöral olmayan dokulardan salınan kimyasallar, sinirlerin bağ dokusu içindeki nosiseptörleri uyararak, inflamatuar bir yanıta aracılık edecektir.

     Sinir Mobilizasyonu , vücuttaki herhangi sinirin sıkışması halinde bu durumu  özellikle bulmayı ve tedavi etmeyi amaçlayan bir tür sinir terapisidir.Fizyoterapi tedavisinde fizyoterapistler tarafından kullanılan sinir mobilizasyonunun temel amacı, sinir dokusu üzerindeki dış basınçları azaltmak ve optimum nörofizyolojik fonksiyonu artırmak için sinir dokularının en uzun pozisyonunu almasını sağlayarak germe  hareketi ile kendilerini çevreleyen mekanik ara yüzler arasındaki dinamik dengeyi sağlamaktır. Bozulmuş sinir hareketi, çeşitli klinik koşullarla ilişkilendirilmiş ve “advers sinir gerilim” olarak tanımlanmıştır. Advers sinir geriliminin semptomları ise uyuşma, karıncalanma, yanma ve ağrıdır. 

Sinirin hareket ettirme ve kayma kabiliyeti  kendisini çevreleyen dokularla birlikte ve bu dokulardan bağımsız olarak hareket etme ve kayabilme özelliğine sahiptir. Periferik sinir sistemi ile çevre dokular arasındaki ilişki genellikle ‘mekanik arayüz’ olarak tanımlanmıştır. “Sinir yatağı” veya “sinir konteyneri” olarak da bilinen mekanik arayüz, periferik sinir sisteminin spesifik anatomisinin direkt tabakası veya bir özelliği olmasa da, sinir biyomekaniği ve sinir patolojisi tartışılırken dikkate alınmalıdır. Periferik sinirin ekskürsiyonu, bir sinirin çevresindeki mekanik arayüze göre hareketi anlamına gelmektedir. Bu kayma kapasitesi, sinirin ekstremite hareketi sırasında dayatılan sinir yatağının pozisyon ve uzunluğundaki değişikliklere uyum sağlamasına olanak tanımaktadır. Sinir ekskürsiyonunun, sinir yolunun uzunluğu boyunca tüm düzlemlerde basıncı dengeye getirme çabasıyla gerilimin dağılmasına izin verdiği öne sürülmüştür. Periferik sinirler mekanik arayüze karşı kaydığı zaman önemli mekanik kuvvetler oluşturabilmektedir. 

Örneğin, pasif parmak ve el bileği fleksiyonu sırasında fleksör tendonlar ile median sinir arasında önemli sürtünme kuvveti oluştuğu bildirilmişti. Eğer sinirler serbestçe kayma özelliğini kaybetmişse, o zaman eklemlerin hareket eksenine yakın bölümünde sinire daha büyük gerilim/çekme kuvveti uygulanmaktadır. Sinirlerin kayma özelliği, aşırı gerginliğin neden olduğu intranöral basınç artmasına karşı da koruyucu özelliğe sahiptir. Sinir bağ dokusu katmalarının sinir ekskürsiyonunu fasilite etmek için özelleşmiş rolleri vardır. Sinir sisteminin hareketi sinirlerin beslenmesine ve metabolik atıkların uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Sinir gerginliğinin artması, sinir ekskürsiyonu ve eklem hareket açıklığını azaltır.Birden fazla eklem hareketi ve vücut pozisyonu sinir gerginliği ile ekskürsiyonu arasındaki ilişkiyi önemli derecede etkilemektedir. Tek eklem hareketi ile ortaya çıkan sinir ekskürsiyonu sinir gerginliğini artıran ilave eklem hareketleriyle azalmaktadır. Sinirin kayma özelliğinde azalma ve sinir elongasyonu sinir gerginliğinde önemli derecede artışa neden olur. Elongasyon devam ettikçe sinir gerginliği katlanarak artar ve potansiyel olarak intranöral basınçlarda benzer bir artış görülür. 

Rehabilitasyonda sıklıkla kullandığımız 3 sinir dalımızın mobilizasyonunu sizlerle paylaşacağım.

Radial Sinir Mobilizasyonu 

Radial sinir mobilizasyon tekniği genellikle aşağıda maddeleştirilen klinik tablolarda kullanılır;


- Koltuk değneği kullanımı sonucu aksillar sinirin sıkışması
- Radial sinirin inerve ettiği triseps ve distal kaslarda kuvvetsizli , brakiyal pleksus 
- Kolun yanlış pozisyonda durmasından kaynaklı kas spazmı oluşması ve bu spazmın sinire bası uygulaması
- Humerus çıkıkları, kırıkları
- Radial tünel sendromu 
- Omuz dislokasyonları sonrası
- Radius boyun kırıkları


Radial sinir germesi nasıl yapılır ?

Omuz 45 derece abdüksiyonda dirsek tam ekstansiyonda hastanın kolu pronasyondayken terapist bir eliyle dirsekten destek olur diğer eliyle bileği kavrar ardından el bileği ekstansiyonundan fleksiyonuna geçer ve kolu ulnar deviasyon yönünde dönderir.

[Resim: Radial-nerve-neurodynamic-testing-is-per...lowing.png]

[Resim: Nerve-Mobilization-radial-tension-test.jpg]

[Resim: wfIGAX.png]

Median Sinir Mobilizasyonu

Median sinir mobilizasyonu tekniği genellikle aşağıda maddeleştirilen klinik tablolarda kullanılır;


- Trafik kazası sonrası rehabilitasyonunda
- Kurşun yaralanmalarından sonra sinir hasarında
- Ulna dislokasyonlarından kaynaklı sinir sıkışmasında
- Distal radius kırıklarından sonraki tedavi sürecinde
- Karpal tünel sendromunda

Median sinir germesi nasıl yapılır?

Omuz 90 derece abdüksiyonda , dirsek ekstansiyonda , el bileği prıonasyonda terapist hastanın elinden kavrar , el bileği ve parmakları ekstansiyon yönünde germe hareketini gerçekleştirir.

[Resim: qoonEN.jpg]

[Resim: xRC4Yk.png]

Ulnar Sinir Mobilizasyonu

Ulnar sinir mobilizasyonu tekniği genellikle aşağıda maddeleştirilen klinik tablolarda kullanılır ;


- Ulnar sinirin dirsek seviyesinde tuzaklanması
- Humerus başı kırıklarında
- Uzun süreli turnike uygulaması
- Mediyal epikondil kırığı sonrası tedavi sürecinde
- Kubitus valgus deformitesi
- Tekrarlı dirsek fleksiyon-ekstansiyonunu
- Dirseğin uzun süre bir yere dayanmasını gerektiren aktiviteleri içeren meslekler


Ulnar sinir germesi nasıl yapılır ?

Omuz 90 derece abdüksiyon, dirsek 90 derece fleksiyona baş parmak uygulama yapacak kişinin baş parmağıyla denk gelecek şekilde tutulur diğer el hastanın dirseğini desteklemek için tutulur hastanın boynuna kadar germe yapılacak hastanın bileğine radial deviasyon yaptırılır.Ardından terapistin  dirsekten destek verdiği eliyle hastanın eline uygulanan kuvvvete yardım edilir .Germenin şiddeti arttırılabilinir .

[Resim: Nerve-Mobilization-ulnar-nerve-test.jpg][Resim: ZyLNWw.png]

KAYNAKÇA
Mobilizasyon teknikleri-Ekstremiteler ve Spinal Teknikler
Yrd.Doç.Dr.Tomris Duymas
https://www.tavsiyeediyorum.com/uzmanyazisi_2291.htm
http://www.rmtedu.com/blog/nerve-mobilization
https://link.springer.com/referenceworke...20maintain
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi