Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Torasik Outlet Sendromu ve Fizyoterapi
#1

TORASIK OUTLET SENDROMU-TOS

Torasik outlet sendromu (TOS), klavicula ile birinci kaburga (torasik çıkış) arasındaki boşlukta kan damarları veya sinirler sıkıştığında ortaya çıkan bir grup bozukluktur. Bu, omuzlarınızda ağrıya ve boynunuzda ve parmaklarınızda uyuşmaya neden olabilir. Torasik outlet sendromunun yaygın nedenleri arasında bir araba kazasından kaynaklanan fiziksel travma, iş veya sporla ilgili faaliyetlerden tekrarlanan yaralanmalar, bazı anatomik kusurlar (ekstra kaburga gibi) ve hamilelik bulunur.

[Resim: SIyZJs.jpg]

Anatomi

Torasik Outlet sendromuna neden olabilecek 3 ana bölge mevcuttur.
1) Skalen Üçgen: Bu üçgen, anteriordan ön skalen kası , posteriordan orta ve arka skalen kası ve inferiordan ilk kaburganın medial yüzeyi ile sınırlanmıştır. 
2) Kostaclavicular aralık: klavikula, posteromedial olarak ilk kaburga ve posterolateral olarak skapula üst sınırı ile sınırlanan bölgedir. 
3) Subkorokoid aralık: Anteriorda pectoralis minör ve posteriorda 2-4 kaburgaları içerir. Kasın kısalması, bu son boşluğun daralmasına ve nörovasküler yapıların sıkışmasına yol açabilir.

[Resim: qIlxAl.jpg]

Bazı anatomik anormallikler torasik çıkışı da daraltabilir. Bunlar arasında servikal kaburga, konjenital yumuşak doku anormallikleri, klaviküler hipomobilite ve fonksiyonel olarak edinilmiş anatomik değişiklikler bulunur. 
Yumuşak doku anormallikleri torasik çıkışta bulunan nörovasküler yapıların sıkışmasına veya gerginlik yüklenmesine neden olabilir. 

Torasik Outlet Sendromu Nedenleri

TOS, kadınlarda 3-4 kat daha sıktır. Kadınlarda daha az gelişmiş kaslar, ek meme dokusu nedeniyle omuzları sarkma eğilimi, daralmış torasik çıkışa neden olur. Bu faktörler skalen kaslar arasındaki açıyı değiştirir ve sonuç olarak kadınlarda daha yüksek bir prevalansa neden olur.

Konjenital nedenler: Servikal kaburga, servikodorsal skolyoz, konjenital tek veya iki taraflı yüksek skapula, skalen kasların yerleşimindeki anormallikler, anormal kaslar. 

Edinilmiş Nedenler: Postüral faktörler, düşük omuz, travmalar, klavikula- kosta kırıkları, whiplash yaralanmaları, skalen kasların hipertrofisi, M. trapezius, M. levator scapulae, M.rhomboids tonusunun azalması. 

[Resim: Z41FS4.jpg]

Torasik Outlet Sendromu Belirtileri 

Torasik çıkış sendromu belirtileri ve semptomları sinir ve / veya damar tutulumuna bağlı olarak hastadan hastaya değişir. Semptomlar hafif ağrı ve duyusal değişikliklerden şiddetli vakalarda uzuv tehdit edici komplikasyonlara kadar değişir. 

Torasik çıkış sendromu olan hastalar büyük olasılıkla boyun ve oksipital bölge arasında veya göğüs, omuz ve üst ekstremite ve üst ekstremitede parestezi içine ağrıyı gösterecektir. Hasta aynı zamanda halsizlik, yorgunluk, kol ve eldeki ağırlık hissinden şikayet edebilir. 

Üst pleksus (C5,6,7) tutulduğunda boynun yan tarafında ağrı vardır ve bu ağrı kulağa ve yüze yayılabilir. Genellikle ağrı kulaktan posterior olarak rhomboidlere ve anterior olarak klavikula ve pektoralis bölgelerine yayılır. 

Alt pleksus (C8, T1) tutulumu olan hastalar tipik olarak ön ve arka omuz bölgesinde bulunan ve önkolun ulnar tarafını el, halka ve küçük parmaklara yayan semptomlara sahiptir. 

[Resim: pHeSBU.jpg]

Nörolojik torasik çıkış sendromunun yaygın tipi brakiyal pleksusun sıkışması ile karakterizedir. Belirti ve semptomları şunları içerir:

- El başparmak kaslarında atrofi. 
-Kolunuzda veya parmaklarınızda uyuşma veya karıncalanma. 
-Boynunuzda, omuzunuzda veya elinizde ağrı veya ağrılar
-Zayıflatıcı kavrama

Vasküler torasik çıkış sendromu bir veya daha fazla damar sıkıştırıldığında ortaya çıkar. Belirtileri şunları içerir:

-Elinizde renk değişikliği (mavimsi renk)
-Muhtemelen kan pıhtıları nedeniyle kol ağrısı ve şişlik
-Vücudunuzun üst bölgesindeki damarlarda veya arterlerde kan pıhtılaşması
-Etkilenen kolda zayıf nabız 
-Soğuk parmaklar, eller veya kollar
-Aktivite ile kol yorgunluğu
- Parmaklarınızda uyuşma veya karıncalanma

Tedavi Yöntemleri

Ağrıyı ve iltihabı azaltmak için steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar reçete edilebilir. TOS'un cerrahi tedavisi ancak konservatif tedavinin etkisiz olduğu kanıtlandıktan sonra düşünülmelidir.

Torasik Outlet Sendromunda Fizyoterapi

Konservatif tedavi TOS'u tedavi etmek için ilk strateji olmalıdır. Konservatif tedavi, güçlendirme ve germe, hasta eğitimi, ağrı kontrolü, hareket açıklığı, sinir kayma tekniklerini içerir. (1)

Aşama 1

İlk aşamanın amacı hastanın semptomlarını azaltmaktır. Bu, TOS'un, kötü duruşların, prognozun ve tedaviye uyumun önemini hasta eğitimi ile açıklanmasını içerebilir. 

Ölçekler ve diğer aksesuar kaslar inspirasyon sırasında göğüs kafesini yükseltmek için sıklıkla telafi ettiği için hastanın nefes alma tekniklerinin değerlendirilmesi gerekir. Diyafragmatik solunumu teşvik etmek, aşırı kullanılmış veya sıkı ölçeklerde iş yükünü azaltacaktır ve muhtemelen semptomları azaltabilir.(2)

Dinlenme durumunda skapula normal konumu kontrolünü sağlamak önemlidir. Program daha düşük abdüksiyon aralıklarında başlar ve kaslar daha yüksek yükseklik aralıklarında fonksiyonel hareket paternlerinde yeniden eğitilene kadar yavaş yavaş abdüksiyon ve fleksiyon aralığına ilerler.

[Resim: cAh3Iv.jpg]

Aşama 2

Hasta semptomları üzerinde kontrol sahibi olduktan sonra, bu tedavi aşamasına geçebilir. Bu aşamanın amacı, hareket ve kompresyonun yapısal sınırlamalarını oluşturan dokuları doğrudan ele almaktır. 

-Masaj
Levator skapula, skm ve üst trapezin güçlendirilmesi (Bu kas grubu omuz kemerini kaldırarak ve kostoklaviküler boşluğu açarak torasik çıkışı açar)
-Pektoraller, alt trapez ve skalen kasların gerilmesi (Bu kaslar torasik çıkışı kapatır)
-Postural düzeltme egzersizleri (3)

Servikotorasik, sternoklaviküler, akromiyonklaviküler ve kostotransvers eklemler mobilizasyonu (2,3), Glenohumeral mobilizasyonlar(4), şiddetli semptomları olan bazı hastalarda omuz kemerini yükselten bantlama da tedavide kullanılabilir. (5)

[Resim: kiD32h.jpg]

[Resim: 1oAht8.jpg]

Kaynakça 

1) Crosby C.A. et al., Conservative treatment for thoracic outlet syndrome., Hand Clinics, 2004, Volume 20(1): 43-9

2) Hooper T, Denton J, McGalliard M, Brismée J, Sizer P. Thoracic outlet syndrome: a controversial clinical condition. Part 2: non-surgical and surgical management. Journal of Manual; Manipulative Therapy. June 2010;18(3):132-138

3) Vanti C. et al., Conservative treatment of thoracic outlet syndrome A review of the literature, Europa Medicophysica, 2006, Volume 42

4) Lindgren K.A. et al., Conservative Treatment of Thoracic Outlet Svndrome: A 2-Year Follow-Up, Arch Phys Med Rehabil, 1997, Volume 78, pp. 373-378

5)Vanti C, Natalini L, Romeo A, Tosarelli D, Pillastrini P. Conservative treatment of thoracic outlet syndrome. Europa Medicophysica. 2007;43:55-70. Accessed November 7, 2011.
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi