Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ÜST EXTREMİTE VE BOYUN BÖLGESİNDE KULLANILAN ÖLÇEKLER
#1

ÜST EXTREMİTE VE BOYUN İÇİN ÖLÇEKLER

1.)ARM MOTOR ABİLİTY TEST/AMAT:
Hem kalitatif hem de kantitatif yöntem kullanılarak yapılmaktadır.Günlük yaşam aktivitelerinde üst extremitenin fonksiyonel kapasitesini değerlendirir.
İçerik:
Testte bulunan görevler için süre 60 saniyedir.Bazı görevlerin yanında kum saati ve normal saat işareti bulunmaktadır,bu görevlerde süre 2 dakikadır.Bazı görevlerin yanında ise iki adet el işareti bulunmaktadır,bu görevlerde hasta iki elini kullanarak testi tamamlamalıdır.Bunlar haricinde testte bulunan diğer görevler etkilenen extremite ile yapılmalıdır. Başlangıçta 17 sorudan oluşan ölçek,sonraki zamanlarda 13 ve 9 soruluk formlara indirgenmiştir.
Et kesmek
1. Çatal ve bıçağı tut
2 .Eti (oyun hamurunu) kes
3. Çatalı ağıza götür
Sünger Sandviç
4 .Bulaşık süngerini tut
5. Ağıza götür
Kaşıkla yemek
6. Kaşığı tut
7.Kuru fasulye tanesini kaşığa bindir
8. Kaşığı ağıza götür
Kupadan su içmek
9. Kupayı kulbundan tut
10 Kupayı ağzına götür
Saç taramak
11. Tarağı tut
12.Saçını tara
Kavanoz açmak
13. Kapağından tut
14.Kavanoz kapağını çevir
Ayakkabı bağlamak
15 Ayakkabı bağcığını bağla
Telefon
16. Ahizeyi kulağına götür
17. Tuşlara bas
Masaya dökülmüş 7cc suyu silmek
18.6 harekette suyu sil
19.Kağıt havluyu çöpe at
Hırka giymek
20 .Etkilenen kolu giy, omuzunun üzerini geçsin
21.Alttan iki düğmeyi ilikle
Tişört giymek
22.Kolları tişörtten geçir
23. Kafanı tişörtten geçir
24.Alt kısmı aşağı indir ve düzelt
Etkilenen kol üzerine dayanıp sağlam elle kübü almak
25.Etkilenen kola ağırlık verip diğer elinle nesneyi al
Kapı ve ışık
26 .Işığı aç
27. Kapıyı aç
28. Kapıyı kapat
Fonksiyonel Kabiliyet Puanlama:
0=Kullanmaz.
1=Çok az kullanır.
2=Az kullanır.
3=Orta düzeyde.
4=Nerdeyse normal
5=Normal kullanır.
Hareket Kalitesi Puanlama:
0=Kullanmaz.
1=Çok zayıf
2=Zayıf.
3=İdare eder.
4=Nerdeyse normal.
5=Normal kullanır.
Toplam skor;fonksiyonel kabiliyet ve hareketin kalitesi parametrelerinin puan ortalaması alınarak oluşur.
Ekipman:
Oyun hamuru
Bulaşık süngeri
Gümüş eşyalar ve tabak
Kupa
Tarak
Köpük sandviç
Havlu
Kavanoz
2 gömlek
Anahtar
Kapı
Kuru fasülye
Ayakkabı ve bağcıklar
Telefon
Testin kullanılabileceği hastalıklar:
Vestibüler disfonksiyon
MS
Omurilik yaralanması
Travmatik beyin hasarı olan hastalar

2.)DASH/KOL,OMUZ VE EL SORUNLARI ANKETİ:
Kol, Omuz Ve El Sorunları Anketi (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire, DASH), üst ekstremite yaralanmalarında fiziksel fonksiyona odaklanarak fonksiyonel durumu ve semptomları değerlendirmek amacıyla Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi tarafından 1994 yılında geliştirilmiştir.
İçerik:
DASH anketi 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm 30 sorudan oluşur; 21 soru hastanın günlük yaşam aktiviteleri sırasındaki zorlanmasını, 5 soru semptomları (ağrı, aktiviteye bağlı ağrı, karıncalanma, sertlik, güçsüzlük), geriye kalan 4 sorunun her biri de sosyal fonksiyon, iş, uyku ve hastanın kendine güvenini değerlendirir. Bu ilk bölüm hastanın fonksiyon/semptom (DASH-FS) skorunu belirler.
 İlk bölümde yer alan 30 soruya ek olarak 4 sorudan oluşan ve isteğe bağlı olarak cevaplanabilen iş Modeli (DASH-W) hastanın çalışma hayatındaki özürünü belirler. Yine 4 sorudan oluşan ve yüksek performans isteyen Sporlar-Müzisyenler Modeli (DASH-SM) spor yapan ya da müzikle uğraşan hastaların özür seviyesini belirler.
Puanlama:
 Tüm sorularda hasta 5 puanlı Likert sisteminde kendine uygun olan cevabı işaretler;
1: zorluk yok
2: hafif derecede zorluk
3: orta derecede zorluk
4: aşırı zorluk
5: hiç yapamama.
DASH anketi sonucuna göre; her bir bölümden 0-100 arasında bir sonuç elde edilir;
 0-hiç özür yok
100-maksimum özür.
[Resim: 6jaqqks.jpg]
[Resim: eru2uir.jpg]

3.)Q-DASH
Bu anket bazı bedensel etkinlikleri yerine getirmenin yanı sıra hastalık belirtilerini de sorgulamaktadır.Her soruyu son haftadaki durum göz önüne alınarak  uygun skor işaretlenir.Hangi el veya kolun yaralandığını dikkate almadan sadece bedensel etkinliği yapabilme becerisine göre uygun cevap verilir.(1)
Puanlama:
1=Zorluk yok.
2=Hafif derece zorluk
3=Orta derece zorluk
4=Aşırı zorluk
5=Hiç yapamama
QUICK DASH ÖZÜR/SEMPTOM PUANI: ([(n toplam puanı]-1)x25; n cevaplanmış soru sayısını göstermektedir.Eğer bir taneden fazla cevaplanmamış soru varsa Quick DASH puanı hesaplanamaz.
İSTEĞE BAĞLI MODELLERIN PUANLANMASI: Her bir model için alınan toplam puanı 4’e bölün; 1 çıkarın;25 ile çarpın. Eğer bir taneden fazla cevaplanmamış soru varsa isteğe bağlı modellerin puanı hesaplanamaz.
İçerik:
1-Sıkı kapatılmış yada yeni bir kavanozu açmak
2-Ağır ev işleri yapmak (duvar silmek, yer silmek,tamirat yapmak vs. )
3-Alışveriş çantası yada evrak çantası taşımak
4-Sırtını yıkamak
5-Yiyecekleri kesmek için bıçak kullanmak
6-Kolunuzdan, omzunuzdan veya elinizden güç aldığınız veya darbe vurduğunuz eğlenceye yönelik etkinlikler (önünüzde yerde bulunan bir konserve kutusu veya küçük bir taşa iki elinizle kavradığınız bir sopayla yandan vurmak,tenis oynamak,pinpon oynamak )
7-Son hafta süresince kol omuz yada el probleminiz aile arkadaşlar,komşular veya gruplarla normal  sosyal etkinliklerinize ne ölçüde engel oldu?
8-Son hafta süresince kol omuz yada el sorununuz  nedeniyle işinizde yada diğer günlük etkinliklerde kısıtlandınız mı?
Geçen hafta içerisinde aşağıdaki belirtilerin yoğunluğu  işaretlenir.
9-El, omuz ya da kol ağrınız
10-El,omuz yada kolunuzdaki karıncalanma(iğnelenme)
11-Geçen hafta içinde el, omuz yada kol ağrınız nedeniyle uyumada ne kadar zorlandınız?
İş Modeli(İsteğe Bağlıdır.);
1-İşinizi yaparken eski tekniğinizi kullanmada zorluğunuz oldu mu?
2-Kolunuz, omzunuz veya el ağrınız nedeniyle işinizi eskisi gibi yapmada zorluğunuz oldu mu ?
3- İşinizi canınızın istediği ölçüde yapmada zorluğunuz oldu mu?
4-İşinizi her zaman ki sürede bitirmede zorluğunuz oldu mu?
Yüksek Performans İsteyen Sporlar-Müzisyenler(İsteğe Bağlıdır.);
1-Spor yaparken veya müzik aleti çalarken eski tekniğinizi kullanmada zorluğunuz oldu mu ?
2- Kolunuz, omzunuz ve el ağrınız nedeniyle eskisi gibi müzik aletinizi eskisi gibi çalmada veya spor yapmada zorluğunuz oldu mu?
3-İstediğiniz kadar iyi müzik aletinizi çalmada,spor yapmada zorluğunuz oldu mu?
4- Her zamanki süre kadar bir müzik aleti çalarken veya spor yaparken zorluğunuz oldu mu?
[Resim: 86yk7wc.jpg]
[Resim: 7u81sy6.jpg]


4.)ÜST EXTREMİTE FONKSİYONEL İNDEXİ:
 Kas-iskelet sistemi üst ekstremite disfonksiyonu olan bireylerde fonksiyonel bozukluğu değerlendirmek için kullanılır. Şu anda üst ekstremite fonksiyonel indeksinin iki versiyonu bulunmaktadır; UEFI 20 öğesi ve UEFI 15.
UEFI-20 İçerik:
UEFI 20 öğesinde 0 - 80 arasındaki olası aralık, 0 en düşük işlevsel durumu ve 80 en yüksek işlevsel durumu gösterir. Klinik olarak anlamlı kabul edilen minimum değişiklik miktarı 9 puandır.Görevler aşağıdaki gibidir;
lağan iş, ev işi veya okul aktivitelerinizden herhangi biri
Her zamanki hobileriniz, eğlence veya spor aktiviteleriniz
Bir poşet gıdayı bel hizasına kadar kaldırmak
Başınızın üstünde bir poşet yiyecek kaldırmak
saçını taramak
Ellerinizi yukarı itmek (örneğin, küvetten veya sandalyeden)
Yiyecek hazırlama (örneğin, soyma, kesme)
Sürme
Vakumlama, süpürme veya tırmıklama
Pansuman
Düğmeleri yapmak
Aletleri veya aletleri kullanma
Açılış kapıları
Temizlik
Ayakkabı bağlama veya bağlama
Uyuyor
Çamaşır yıkamak (örn. yıkama, ütüleme, katlama)
kavanoz açmak
top atmak
Etkilenen uzvunuzla küçük bir bavul taşımak.
[Resim: qiuiodr.jpg]

UEFİ-15 İçerik:
 UEFI-15 öğesi 0-59 arasında puanlanır ve 0 en kötü durumu ve 100 en iyi durumu gösteren 0-100 arası bir aralık düzeyinde toplam puan verecek şekilde dönüştürülür.Görevler aşağıdaki gibidir;
Her zamanki işleri veya faaliyetleri yapmak
Bir market poşetini bel seviyesinde kaldırmak
Baş üzeri bir seviyedeki raftan  nesneyi almak-yerleştirmek
Saçınızı yıkamak
Sandalye veya küvetten ellerinizle kendinizi yukarı itmek
Yemek hazırlamak
Araba sürmek
Elektrikli süpürge kullanmak,yerleri silmek
Düğme iliklemek
Aletleri,gereçleri kullanmak
Kapıları açmak
Temizlik yapmak
Çamaşır işleri
Kavanoz kapağı açmak
Etkilenen kolunuzla küçük bir bavul taşımak.
Puanlama:
Madde puanları 0 ile 4 arasında değişir, 0 aşırı zorluğu gösterirken 4 bir görevde zorluk olmadığını gösterir ve toplam puan madde puanlarının toplamıdır;
0=Aşırı zor veya yapamıyorum.
1=Oldukça zor.
2=Orta derece zor.
3=Biraz zor.
4=Zorluk çekmiyorum.
Testin kullanılabileceği Hastalıklar:
UEFI, kas-iskelet kaynaklı üst ekstremite (omuz, dirsek, bilek ve el dahil) disfonksiyonu olan kişilerde kullanılmak üzere tasarlanmasının yanı sıra son zamanlarda meme kanseri cerrahisi sonrası hastalarda da kullanılmaktadır.

5.)FRENCHAY ARM TEST
Frenchay Kol Testi (FAT), nörolojik durumlardan kaynaklanan bozuklukları olan hastalarda ADL performansı sırasında üst ekstremite proksimal motor kontrolünün ve el becerisinin bir ölçüsüdür. FAT, aktivite sınırlamasının üst ekstremiteye özgü bir ölçüsüdür.
Puanlama:
0=Başarısız
1=Başarılı
İçerik:
Testin süresi 3 dakikadır.Hasta sandalyeye oturur,dizlerinin üstüne ellerini koyarak etkilenmiş eli ve koluyla verilen görevleri yapmaya çalışır.
Cetveli sabitlemek
Silindir tutmak
Bardağı kaldırmak
Çubuğa mandal takmak
Saç taramak

6.)FUGL-MEYER ÜST EXTREMİTE MOTOR DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Fugl-Meyer Değerlendirmesi (FMA) ölçeği, felç geçirmiş bireylerde sensorimotor bozukluğu değerlendirmek için bir indekstir. Hemipleji hastalarında motor fonksiyon, denge, duyu ve eklem fonksiyonlarını değerlendirmek için tasarlanmıştır.
İçerik:
Oturma Pozisyonunda;
I. Refleks aktivite
1.Biseps
2.Triseps
II. Fleksör sinerji
1. Omuz Elevasyonu
2. Omuz Retraksiyonu
3. Omuz Abduksiyon (90"ye kadar)
4. Omuz Rotasyon
5. Dirsek Fleksiyonu (90"ye kadar)
6. Ön kol Supinasyonu
III. Ekstansör sinerji
1. Omuz Addüksiyonu/lç rotasyonu
2. Dirsek Ekstansiyonu
3. Ön kol Pronasyonu
IV. Kombine sinerjist hareketler
1. El lomber omurgaya doğru
2. Dirsek 0'de iken Omuzun 90"ye Fleksiyonu(Önkol pronasyonuna izin verilir)
3. Omuz 0° de ve Dirsek 90° fleksiyonda iken ön kolun pronasyon/supinasyonu
V. Sinerji dışı hareketler
1. Dirsek 0° fleksiyonda ve ön kol pronasyonda iken omuzun 90° likabdüksiyonu
2. Dirsek 0° fleksiyonda iken omuzun 90'den 180"ye fleksiyonu
3. Omuz 30°-90° fleksiyonda ve dirsek 0 fleksiyonda iken on kolun pronasyon/supinasyonu
VI. Normal refleks aktivite(Sadece 5. basamaktan tam puan alan hastalariçin uygulanır)
1. Biseps refleksi
2. Triseps refleksi
3. Parmak fleksörlerine hızlı germe
El Bileği Değerlendirmesi;
1. El bileği dorsifleksiyonu (Omuz 0° abduksiyon ve dirsek 90°lik fleksiyonda)
2. El bileği fleksiyon-ekstansiyonu (Omuz 0° abduksiyon ve dirsek 90° fleksiyonda iken)
3. El bileği stabilitesi (Omuz 30° fleksiyonda ve dirsek 0 iken)
4. El bileği fleksiyon-ekstansiyonu (Omuz 30° fleksiyonda ve dirsek 0° iken)
5. El bileği sirkümdüksiyonu (Omuz 0° abduksiyon ve dirsek 90° fleksiyonda on kol pronasyonda iken)
 El değerlendirmesi;
1. Parmakların topluca (hepsi birlikte ve aynı anda) fleksiyonu
2. Parmakların topluca ekstansiyonu
3. Kavrama: MKF eklemler ekstansiyonda, PIF ve Dif'ler fleksiyonda iken (2-3-4 uncu parmaklarla) kavrama
4.Kavrama Basparmak adduksiyonu ile (7 parmakta KMK eklem ve interfalangeal eklem Odeiken)
5. Kavrama: Kalem tutma tarzında (başparmak ve işaret parmağı pulpaları arasında)
6. Kavrama: Silindirik Kavrama (Birinci ve 2 Parmağın volar yüzleri karşılıklı gelecek sekilde)
7. Kavrama Küresel(Sferik)Kavrama
Koordinasyon ve Hız Değerlendirmesi;
Hızlıca 5 kere parmak-burun testi yapılır.
Titreme
Dismetri
Hız
Puanlama:
Her görev için 0-2 arası puanlama yapılır.Toplam skor 0-66 arasındadır.
[Resim: 3y44m42.jpg]
[Resim: gt2c9du.jpg]

7.)DELLON MODİFİYE MOBERG TESTİ
Performansa dayalı el beceri testidir.
İçerik:
Testte hastadan eşyaları kutlara koyması istenir.Sol el,sağ el,sol göz kapalı ve sağ el göz kapalı olmak üzere süre/skor kaydedilir.Hastadan nesneleri kutunun içine koyması istenerek süre başlatılır.Son nesnenin kutuya değme sesi işitince ise kronometre durdurulur ve süre kaydedilir.Testte önce dominant el ile başlanır,sonra diğer ele geçilir.Sonra yapılan test uyku gözlüğü yardımıyla gözler kapatılarak devam edilir.
Puanlama:
Test 3 kez tekrarlanır,ardından en iyi süre skor tahtasına yazılır.
Ekipman:
Nesneler;
50 kr’lik bozuk para
1 liralık bozuk para
Kelebek somun vida
Büyük boy 6 köşe somun
6 köşeli vida somunu
4 köşeli vida somunu
Vida
Vida pulu
Çivi
Kağıt atacı
Çengelli iğne
Diğer gerekli araçlar;
Kronometre
Küçük kutu
Uyku gözlüğü

7.)MOBERG TOPLAMA TESTİ
Performansa dayalı el beceri testidir.
İçerik:
Testte hastadan eşyaları kutlara koyması istenir.Sol el,sağ el,sol göz kapalı ve sağ el göz kapalı olmak üzere süre/skor kaydedilir.Hastadan nesneleri kutunun içine koyması istenerek süre başlatılır.Son nesnenin kutuya değme sesi işitince ise kronometre durdurulur ve süre kaydedilir.Testte önce dominant el ile başlanır,sonra diğer ele geçilir.Sonra yapılan test uyku gözlüğü yardımıyla gözler kapatılarak devam edilir.
Puanlama:
Test 3 kez tekrarlanır,ardından en iyi süre skor tahtasına yazılır.
Ekipman:
Nesneler;
50 kr’lik bozuk para
1 liralık bozuk para
Kelebek somun vida
6 köşeli vida somunu
4 köşeli vida somunu
Vida pulu
Çivi
Anahtar
Anahtar halkası
Kağıt atacı
Çengelli iğne
Çıt çıt düğme
Diğer gerekli araçlar;
Kronometre
Küçük kutu
30*60 cmkağıt veya masa üzerinde işaretleme alanı
Uyku gözlüğü
[Resim: ewvsxyb.jpg]

8.)NİNE HOLE PEG TEST
Çeşitli nörolojik tanısı olan hastalarda parmak becerisini ölçmek için kullanılır.
İçerik:
Hastadan etkilenen elini kullanarak kutudaki mandalları alarak tahtadaki deliklere becerebildiği en hızlı sürede yerleştirilmesi istenir.Ardından hastadan  takılan mandallar çıkarılarak tekrar ilk alınan kutuya konulması istenir ve süre kaydedilir.Değerlendirilmeye alınmayan el stabilite sağlamak için masa üzerinde durabilir.
Puanlama:
Yapılan test 50 veya 100 sn boyunca tekrarlanarak yerleştirilen mandal sayısı saniyeye bölünür,hastanın bir saniyedeki çubuk yerleştirme sayısı bulunmuş olur.
Ekipman:
1cm çapında 1.5 cm derinliğinde 9 adet delik bulunan,her delikarası 3.2 cm uzaklığı olan plastik veya tahta pano
7mm çapında ve 3.2 cm uzunluğunda 9 adet mandal
Mandalların  konulabileceği 10*10*1 cm  kutu
Kronometre
Testin kullanılabileceği hastalıklar:
İnme
Beyin Hasarı
Parkinson
Periferik veya santral sinir sistemi problemleri
[Resim: skwuldy.jpg]

9.)JEBSEN TAYLOR TEST
Jebsen-Taylor Testi, simüle edilmiş günlük yaşam aktivitelerini (ADL) kullanarak ince ve kaba motor el fonksiyonlarının objektif bir ölçümüdür.
İçerik:
Hastadan istenilen görevleri tamamlama süreleri kaydedilir.Non-dominanat el önce olmak üzere görevler her iki elle de tamamlanır.Toplam uygulama süres 15- 45 dakikadır.
Yazma
Kart çevirme
Küçük objeler
Beslenme simülasyonu
Tavla-dama pulları
Geniş hafif objeler
Geniş ağır objeler
Puanlama:
Her bir alt test için tamamlanan süre kaydedilir.
Ekipman:
Kronometre
Yerden 75 cm yükseklikte masa
4 adet kağıt
Ufak yazı panosu
Ortası büyük harflerle yazılı 13*20 cm kağıt
Kitap tutucu
8*13cm 5 tane fihrist kart
Teneke,kahve kutusu
2 adet ataç
2 adet gazoz kapağı
2 adet bozuk para(10 kr veya 25 kr)
5 adet kuru fasulye
1 adet çay kaşığı
100*30 cm boyutunda 2 cm kalınlığında tahta pano
C şekilli mengene
50*50 cm boyutunda tahta parçası
4 adet 3 cm çapında kırmızı tavla pano pulu
8 cm çapında 5 adet konserve kutusu
Testin Kullanılabileceği Hastalıklar:
Omurilik yaralanması
İnme
Serebral palsi
Çoklu skleroz
El ve bilek kırıkları
Osteoartrit
Romatoid artrit
[Resim: 4tz2jve.jpg]

10.)PURDUE PEGBORD EL BECERİ TESTİ
El becerilerini test etmek için geliştirilen test,kol,el ve parmakların kaba motor becerisi ve parmaklarla parmak uçlarının ince motor becerisini test eder.
İçerik:
Hasta test başlamadan 3 kez deneme yapabilir.Teste hangi el dominant ise onunla başlanır.Tahtanın en sağında pim alınarak üstteki oyuktan başlamak kaydıyla yerleştirilmeye başlanır.Süre her el için 30 saniyedir ve fzt dur diyene kadar hasta pimleri yerleştirmeye devam eder.Süre bittiğinde pimler sayılarak not edilir.Bu işlem sağ el,sol el ve her iki el için tekrarlanır.
Birleştirme etabı 60 saniyedir.Dominant el sağ ise etap şu şekilde gerçekleşir;Hasta sağ eliyle kutudan pim alır yerleştirir,hemen ardındansol eliyle pul alarak pimin içine yerleştirir.Ardından yine sağ eliyle manşon alır,pul üstüne gelecek şekilde pime yerleştirir.En son sol el ile alınan pul pime yerleştirir.
Puanlama:
Sağ ve sol el ile yerleştirilen her pim için=1’er puan
Her iki el ile yerleştirilen her çift pim için=1’er puan
Her birleştirme için=4 puan(1 dk içinde 13 ve üzeri birleştirme yaparsa +2 puan eklenir.)
Ekipman:
58,5*29*2.2 cm ölçülerinde hem sağda hem de solda 25 adet oyuk bulunan tahta.
50 adet pim
25 adet manşon
40 adet pul
Testin Kullanılabileceği Hastalıklar:
Parkinson
MS
İnme
Travmatik Beyin Hasarı
Periferik Sinir Yaralanmaları
[Resim: d050bnw.jpg]

11.)O’CONNOR PARMAK BECERİ TESTİ
İçerik:
Hasta sandalyeye oturur ve masaya test tahtası konur.Hastaya tahtada bulunan 100 oyuğun her birine olabildiğince hızlı bir şekilde 3 pim yerleştirmesi söylenir.Bu işlem önce sağ ardından sol el ile tekrarlanarak kronometre yardımıyla süresi kaydedilir.
Puanlama:
Kadın hastalar için en hızlı süre=342 sn
Erkek hastalar için en hızlı süre=342 sn
Ekipman:
30,5*14,5*2,2 cm boyutlarında 100 adet oyuk bulunan test tahtası
300 adet metal pim
Kronometre

12.)DURUÖZ EL İNDEXİ:
Testte yer alan görevleri herhangi bir yardımcı alet olmaksızın bir veya iki el ile gerçekleştirirken hastadan karşılaştığı zorluk derecesini puanlaması istenir.
Puanlama:
0=Hiç zorluk çekmeden
1=Çok az zorlukla
2=Biraz zorlukla
3=Oldukça zor
4=Hemen hemen imkansız
5=İmkansız
Toplam skorlama 0-90 arasındadır.
İçerik:
Mutfakta,giyim,temizlik,iş yerinde ve diğer olmak üzere 5 bölümden oluşur.5 bölümde toplam 18 soru bulunur.
Mutfakta;
1-Dolu bir kaseyi tutabiliyor musunuz?
2-Dolu bir şişeyi tutup kaldırabiliyor musunuz?
3-Dolu bir tabağı tutabiliyor musunuz?
4-Şişedeki suyu bardağa boşaltabiliyor musunuz?
5-Daha önce açılıp kapatılmış kavanozun kapağını açabiliyor musunuz?
6-Bıçakla et kesebiliyor musunuz?
7-Çatalı yiyeceklere etkili olarak batırabiliyor musunuz?
8-Meyve soyabiliyor musunuz?
Giyim;
9-Gömleğinizin düğmelerini ilikleyebiliyor musunuz?
10-Fermuar açıp kapatabiliyor musunuz?
Temizlik;
11-Yeni diş macunu tüpünü sıkabiliyor musunuz?
12-Diş fırçanızı etkili olarak tutabiliyor musunuz?
İş Yerinde;
13-Normal kurşun veya tükenmez kalemle kısa bir cümle yazabiliyor musunuz?
14-Normal kurşun veya tükenmez kalemle mektup yazabiliyor musunuz?
Diğer
15-Yuvarlak kapı veya pencere tokmağını çevirebiliyor musunuz?
16-Makasla bir parça kâğıt kesebiliyor musunuz?
17-Masanın üzerindeki bozuk parayı alabiliyor musunuz?
18-Anahtarı kilitte çevirebiliyor musunuz?
[Resim: kwqepwe.jpg]

13.)ARTRİTİK EL FONKSİYON TESTİ
İçerik ve Puanlama:
Kuvvet Değerlendirmesi=Kavrama gücü,sfingomanometre;pinç gücü pinçmetre ile değerlendirilerek sağ ve sol el için ayrı ayrı kaydedilir.(Kavrama gücü,iki nokta ve üç nokta pinç)
Beceriklilik Değerlendirmesi=9 adet vida nine hole peg’eyerleştirme ve kaldırma süresi kaydedilir.
Beceri uygulaması=Aşağıda yer alan görevlerin süreleri kaydedilir.
Ayakkabı bağlama.
Çengelli iğne takma.
Jetonları yerleştirme.
Düğme ilikleme.
Bıçak veya çatalla kesme.
Kuvvet uygulama=Aşağıda verilen görevler tamamlanır.
Kavonozları kaldırmak,kaldırılabilen kavonoz sayısı(0-12)
Su boşaltma,sürahi ile kaldırılabilen su miktarı(max 2000ml.)

14.)BOURNEMOUTH BOYUN AĞRISI ANKETİ
Bournemouth Boyun Ağrısı Anketi Bolton ve Humphreys tarafından 2002 yılında geliştirilen Bournemouth Bel Ağrısı anketinden uyarlanmıştır. Anketin içeriği ağrı şiddeti, ağrınıngünlük yaşam aktiviteleri ve sosyal yaşam üzerine etkisi, kaygı-depresyon seviyesi,kinezyofobi ve ağrı ile baş edebilme gibi boyun ağrılı bireyler için mutlaka sorgulanması gereken değişkenlerden oluşmaktadır.(2 ve 3)
İçerik:
1. Geçen hafta boyunca, boyun ağrınızı ortalama nasıl değerlendirirsiniz?
2. Geçen hafta boyunca, boyun ağrınız günlük aktivitelerinizi (ev işi, yıkama,giyinme, kaldırma, okuma, araba sürme) ne ölçüde engellemiştir?
3. Geçen hafta boyunca, boyun ağrınız rekreasyonel, sosyal aktivitelere ve aile hayatına katılımınızı ne ölçüde engellemiştir?
4. Geçen hafta boyunca, ne ölçüde endişeli (gergin, sinirli, asabi, konsantreolma/rahatlama zorluğu) hissettiniz?
5. Geçen hafta boyunca, ne kadar depresif (keyifsiz, üzgün, kötümser, mutsuz)hissettiniz?
6. Geçen hafta boyunca, işiniz (hem evin içi, hem de dışında) boynunuzdaki ağrıyı ne kadar etkiledi(veya etkileyecektir)?
7. Geçen hafta boyunca, boyun ağrınızı kendiniz ne ölçüde kontrol (azaltma/yardım etme) edebildiniz?
Puanlama:
Yer alan 7 sorunun her birine 0-10 arası puan verilmektedir. En yüksek skor 70 olmakla birlikte yüksek skor özür seviyesinin yüksek olduğunu göstermektedir.
[Resim: 7ptdnef.jpg]


15.)BOYUN ÖZÜRLÜLÜK SORGULAMA ANKETİ
İçerik:
1.Boyunda Ağrı Yoğunluğu
2.Kişisel Bakım(Giyinme ve temizlenme)
3.Yük kaldırma
4.Okuma
5.Baş ağrıları
6.Konsantrasyon
7.İş
8.Araba kullanma
9.Uyku
10.Boş zaman aktiviteleri(4)
Puanlama:
Her soruda A-F arası harfler verilir.Harflerin karşılık geldiği puanlar şu şekildedir;
A=0
B=1
C=2
D=3
E=4
F=5
Sorular cevaplanarak toplam puan belirlenir.Testin cutt-off değerleri aşağıdaki gibidir;
0-4=Özürlülük yok.
5-14=Hafif özürlülük.
15-24=Orta derece özürlülük
25-34=Şiddetli özürlülük
35 ve üzeri=Tamamen özürlülük

[Resim: etiuvr5.jpg]

[Resim: a2nmw3i.jpg]

[Resim: c8gng67.jpg]


KAYNAKÇA:

1.© Institute for Work & Health 2006. All rights reserved Turkish translation courtesy of Çiǧdem Öksüz, Pt PhD Tülin Düger, Prof., Hacettepe University Faculty of Health Sciences Physiotherapy and Rehabilitation Department, Ankara, Turkey.
2.Bolton JE, Humphreys BK. The Bournemouth Questionnaire: a short-form comprehensive outcome measure. II. Psychometric properties in neck pain patients. J Manipulative Physiol Ther. 2002 Mar-Apr;25(3):141-8. PubMed PMID: 11986574. Epub 2002/05/03. eng.
3.Yasemin Özel Aslıyüce, BOURNEMOUTH BOYUN AĞRISI ANKETİ: TÜRKÇE VERSİYON, GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi,Ankara,2018

4.Kesiktas N, Ozcan E, Vernon H. Clinimetric properties of the Turkish translation of a modified neck disability index. BMC Musculoskelet Disord. 2012 Feb 21;13:25. doi: 10.1186/1471-2474-13-25. PMID: 22353546; PMCID: PMC3305639
 

 
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi