Konuyu Değerlendir
 • 1 Oy - 5 Ortalama
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

BRUNNSTROM YÖNTEMİ
#1

BRUNNSTROM YÖNTEMİ

Brunnstrom  2. Dünya Savaşını izleyen yıllarda İsveç‘li bir fizyoterapist Signe Brunnstrom tarafından geliştirilen bir yöntemdir. Brunnstrom ‘ a göre inme sonrasında merkezi sinir sisteminde gelişmiş ve yüksek bölgelerinin devre dışında kalmasıyla alt motor merkezlerinin kontrolüyle ilkel , stereotipik hareket paternleri ve anormal refleksler meydana gelmektedir. Temel ekstremite sinerjileri adı verilen bu hareket paternleri medulla spinalis düzeyinden kontrol edilmektedir. Bu sinerji paternleri ilerleyen zamanlarda üst motor merkezlerinin kontrolünün gelişmesiyle birlikte farklılaşmakta ve daha istemli hale gelebilmektedir. Erken spastik dönemde ortaya çıkan sinerji paternleri birkaç eklemi içine alan kaba hareketler şeklinde de açıklanabilmektedir.
[Resim: 9dhi6y3.jpeg]
Brunnstrom yönteminde akut dönemde izole hareket değerlendirilmesi yapılmamaktadır. Bir hareketi değerlendirmek istiyorsak o hareketin sinerji paternini değerlendirmeliyiz. Bu sinerji paternleri şu şekildedir :
[Resim: b7vshow.jpeg]
[Resim: fem4mnh.png]
Hemiplejik hastalarda sinerjistik hareketler ; refleks veya istemli postüral mekanizmalardan etkilenir. Sinerji haricinde hastalarda bazı primitif refleksler gözlenebilir. Tedavi esnasında da  bu primitif reflekslerden yararlanılır. Bu refleksler şunlardır :
Simetrik tonik boyun refleksi ; Boyun fleksiyonuyla birlikte kollarda fleksiyon , ayaklarda ekstansiyon ; boyun ekstansiyonuyla birlikte kollarda ekstansiyon , bacaklarda fleksiyon açığa çıkar.
Asimetrik tonik boyun refleksi ; Baş rotasyonuyla birlikte çene tarafındaki alt ve üst ekstremitede ekstansiyon , oksiput tarafındaki alt ve üst ekstremitelerde fleksiyon açığa çıkar.
Tonik labirent refleksi ; Yüz üstü pozisyonda fleksör tonus artışı , sırt üstü pozisyonda ekstansör tonus artışı mevcuttur . 
Tonik lumbar refleks ; Üst gövde sağa rotasyon yaptığında ; sağ kol fleksiyonu , sağ bacağın ekstansiyonu kolaylaşır. Üst gövde sola rotasyon yaptığında; sağ kol ekstansiyonu ,sağ bacak fleksiyonu kolaylaşır. 
Aynavari akis ; Üst ekstremitede sağlam tarafa yaptırılan dirençli hareket  hasta tarafında aynı türden hareket açığa çıkmasını sağlar. 
Resiprokal İnhibisyon ; Alt elt ekstremitede sağlam tarafa yaptırılan dirençli hareket hasta tarafta zıt türden hareket açığa çıkmasını sağlar. 
Homolateral ekstremite sinkinezisi ; Hasta taraf ekstremitelerin aynı türden sinerjilerinin birbirine bağımlılık göstermesidir. 
Raimiste Fenomeni ; Sağlam taraf alt ekstremite abduksiyona direnç verilerek hasta tarafta abduksiyon , sağlam taraf adduksiyonuna verilen direnç hasta tarafta adduksiyon hareketi açığa çıkarır . 
Sauques fenomeni ; Hasta konul elevasyonuyla parmaklarda ekstansiyon meydana gelmesidir. 
Brunnstrom’a göre inme sonrası hastanın etkilenim düzeyi ne olursa olsun flask aşamadan başlayan ve spastisite ile karakterize olan bir dizi iyileşme evresinden geçer. Daha sonra ilerleme devam ederse spastisite azalır ve sonunda tamamen ortadan kalkıp  hastada normale yakın bir motor kontrol elde edilebilir. Fakat hasta bütün iyileşme evrelerinden geçemeyebilir, az sayıda hasta gelişmiş bir iyileşme aşamasına ulaşabilmektedir. Hastalarda iyileşme süreci proksimalden distale doğru  ve karmaşık hareketlerden önce kaba hareketlerin oluşmasıyla sıralanmaktadır. Hastalarda görülen motor evrelemeler şu şekildedir :
ÜST EKSTREMİTE MOTOR EVRELEME 
[Resim: tsugw8g.jpeg]
ALT EKSTREMİTE MOTOR EVRELEME 
[Resim: 8qlcc2d.jpeg]
ELİN MOTOR EVRELEMESİ 
[Resim: qm1va09.jpeg]
HIZ TESTLERİ : En uygun 4. ve 6. evreler arasında ölçüm yapılabilir. 2 hareket kullanılır . Bu hareketler şu şekildedir :dirsek tam fleksiyonda olacak şekilde el kucaktan çeneye götürülür, diğeri dirsek ekstansiyonu tam olacak şekilde el kucaktan  karşı dize götürülür. 
Hastaların eğitiminde 3 tür kontraksiyon vardır :
 • Uzatma kontraksiyonu : Fonksiyonunu gerçekleştirmiş pozisyona yerleştirilen kasın dirence karşı ekstremiteyi o pozisyonda tutmasını istemektir. Son noktada yapılan direnç izometrik kontraksiyona benzer. 
 • Kısaltma Kontraksiyonu : Origo - insesio birlikteliğinin en uzun olduğu pozisyondan başlayarak kasın kısalması ( izotonik kontraksiyon ) yapmasıdır.
 • Agonistik - antagonistik kontraksiyon 
ÜST EKSTREMİTE EĞİTİMİ 
EVRE 1 : Hasta flask dönemde olduğu için çalışma çeşitliliği konusunda kısıtlı bir dönemdir. Amacımız kas tonusunu arttırmaktır. Bu evrede pasif eklem hareketleri sonunda ani germeler , sinerji paternleri ve hasta tarafa yatma çalışılabilir. Hasta tarafa yatma proprioseptif uyaran bakımından önemlidir. Bunlara ek olarak omuz kuşağı mobilizasyon çalışması yapılabilir. Tüm bunlar çalışılırken hastaya tapping yapılırak proprioseptif uyaran verilmes sağlanır. 
EVRE 2 : Bu evrede ilkel reflekslerden yararlanılarak kas tonusunu arttırmaya çalışırız .
Asimetrik tonik boyun refleksinden yararlanılarak üst ekstremite çalışma : Baş rotasyonuyla birlikte çene tarafındaki ekstremitelerde ekstansiyon , oksiput tarafındaki ekstremitelerde fleksiyon açığa çıkar. Hemiplejik bir hastada bu refleksten faydalanarak sağ taraf fleksör sinerji çalışma şu sırayla gerçekleşmektedir : Hasta başını sola döndürür ve  başına direnç verilir. Bu esnada sağ taraf üst ekstremiteye brunnstrom tutuşu yapılarak hastanın  ekstremitesinde fleksör sinerjide direnç elde edilmeye çalışılır . Direnç hissedildiği zaman baş rotasyonuna verilen direnç bırakılır sağ ekstremite fleksör sinerji paternine yerleştirilerek omuza tappingle beraber  çalışılır. 
 
Oturma pozisyonunda gövde egzersizleri çalışma : Gövde stabil olmadan distalde hareket ortaya çıkması zordur. Bu nedenle iyi gövde dengesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu evrede gövde dengesi çalışılırken terapist hastanın arkasında yer alır. Sırasıyla ;
 • Gözler açık sözel uyarılar verilerek küçük itmeler 
 • Gözler açık sözel uyarı olmadan küçük itmeler 
 • Gözler kapalı sözel uyarı verilerek küçük itmeler 
 • Gözler kapalı sözel uyarı olmadan küçük itmeler çalışılır.
Başın lateral fleksiyonundan yararlanılarak omuz elevasyonu çalışma : Hastadan başına lateral fleksiyon yapmasını istiyoruz bu esnada lateral fleksiyona direnç verirken levator scapula ve orta deltoide tapping yapıyoruz . Omuz elevasyonu direnç alabilir hale gelince kısaltma kontraksiyonlarına geçiyoruz ( düşür - tapping - kaldır ) . Omuzu elevasyon pozisyonundan bir miktar depresyona indirerek başlıyoruz ve ''düşür'' komutu veriyoruz tappingle beraber hastadan omuz elevasyonu yapmasını istiyoruz . Hasta hareketi yaptığında daha aşağıda pozisyonluyoruz ve tappingle beraber omuz elevasyonu yapmasını istiyoruz. Bu şekilde full depresyondan dirençli omuz elevasyonu elde etmeye çalışıyoruz. 
EVRE 3 : 

Aktif gövde egzersizleri : Hastadan hemiplejik kolunu sağlam konu ile taşımasını istiyoruz ve avucuyla dirseğini tutacak şekilde pozisyonlanmasını istiyoruz. Fizyoterapist hasta önünde sağlam tarafa direnç vererek ve hasta tarafa yardım ederek gövde fleksiyon , ekstansiyon , lateral fleksiyon ve rotasyon hareketleri çalıştırır.
Fleksör sinerji eğitimi : 
Kuvvet yayılımını kullanarak omuz elevasyonu ile fleksör sinerji eğitimi ;  Fizyoterapist bir kolu ile hastanın omuzundan elevasyon için direnç verir , diğer eli ile hasta kolunu brunnstrom tutuşu yaparak ekstansör sinerji pozisyonundan başlayarak hastaya '' kolunuzu çekin , çekin '' komutu vererek fleksör sinerjiye doğru hareket ettirir . Bu hareket esnasında hastadan direnç elde edilmeye çalışılır , direnç elde edildiğinde omuz elevasyonuna verilen direnç kaldırılır ve kısaltma kontraksiyonlarına geçilir. Fleksör sinerji pozisyonundan bir miktar aşağıya düşürülür ve '' kolunu çek '' komutu verilir bu esnada fizyoterapist bilekten direnç verir . Hasta giderek daha aşağı pozisyondan başlayarak omuz elevasyonu yapmaya çalışır .Ekstansiyon sinerji pozisyonuna kadar gelindiğinde agonistik - antagonistik kontraksiyonlara başlanır . Çekin komutu verilerek aynı şekilde ekstansör sinerjiden fleksör sinerjiye dirençli getirilir  .
PST tekniği ile fleksör sinerji eğitimi ; Fizyoterapist brunnstrom tutuşu ile ekstremiteyi fleksör sinerji pozisyonuna getirir . Hastadan bu pozisyonda kolunu direnç alarak tutabilmesine  odaklanıyoruz . Tutabiliyorsa kısaltma kontraksiyonlarına geçiyoruz. En alt noktaya gelene kadar fleksör sinerji pozisyonundan başlayarak '' elinizi ağzınıza götrün'' komutu veriyoruz  ve el bileğinden direnç veriyoruz. En alt noktadan itibaren  götürdüğünde agonistik antagonistik kontraksiyonlara geçiyoruz el bileğinden direnç vererek  hastaya tapping yaparak ekstansör sinerji pozisyonundan fleksör sinerjiye götürmesini istiyoruz . 
 
Ektansör sinerji eğitimi : 
Pektoralis major eğitimi : Hasta oturur pozisyondadır fizyoterapist karşısında oturur ve hastanın dizlerini kendi dizleri arasına alır . Hasta ellerini yumruk yaparak bacakları arasına sıkıştırır. Fizyoterapist hasta tarafa yardım sağlam tarafa direnç vererek kuvvet yayılımını kullanarak hastadan kollarını birleştirmesini ister . Hasta taraf direnç alabilir duruma geldiğinde kısaltma kontraksiyonlarına geçilir. Ekstansör sinerjiden bir miktar düşürerek hastaya komut verilir ve elini düz  pozisyonuna getirmesi istenir . Full fleksiyondan itibaren kolunu düzlediğinde eğitim sonlanır . Bu eğitim sırasında hastanın triceps kasına tapping yapılması önemlidir. 
Kürek çekme eğitimi : Fizyoterapist hastanın karşısında oturur ve hastanın yumruk yaptığı ellerinden tutar . Gövde ile birlikte her iki kol ile kürek çekme hareketi yapması istenirken sağlam tarafa direnç hasta tarafa yardım eder. Dirsek ekstansiyonda iken önkol pronasyona gelir, fleksiyonda iken supinasyona gelir . Kuvvet yayılımından faydalanılır. Hasta hareketi yapabilir duruma gelip hasta taraf direnç alabildiğinde her iki kolda dirençli şekilde çalıştırılır. 
EVRE 4 : Amaç sinerji paternlerini parçalamaktır. 
1. EL SIRTININ LUMBAL BÖLGEYE YERLEŞTİRİLMESİ 
 • Fleksör sinerji ile başlanıyorsa ; Brunnstrom tutuşu yaparak hastanın st ekstremitesini fleksör sinerjide pozisyonluyoruz. Hastaya '' kolu öne çek çek şimdi geriye it it '' şeklinde komut veriyoruz . Bu esnada hasta elini öne götürürken Tricepse ,kendine çekerken Bicepse tapping yaparız. Hasta elinin dorsalini kumbal bölgeye getirdiğinde bu pozisyonda elini aşağı yukarı kaydırması istenir hasta tapping ile beraber hereketi yapabildiğinde dirençten yararlanarak eğitimi tamamlamasını sağlıyoruz.
 • Ekstansör sinerji ile başlanıyorsa ; Fleksör sinerji ile aynı yöntem ancak başlangıç pozisyonu ekstansör sinerjidir. 
 • Gövde rotasyonu ile ; Hasta kolları gövde yanında ve sallanır pozisyondadır. Gövde rotasyonu yaparak kollarını savurması istenir. Rotasyon sadece üst tarafı değil alt tarafı da içerir. El lumbal bölgeye geldiğinde aynı şekilde yukarı ve aşağı ( sakruma ) doğru kaydırması isteniyor bu esnada yukarı kaydırırken Bicepse aşağı kaydırırken Tricepse tapping yapıyoruz. En sonunda da dirençli şekilde çalıştırarak eğitimi tamamlıyoruz. 
2. KOLUN 90 DERECE FLEKSİYONU 
 • Ekstansör sinerji kırılarak ; kol ekstansör sinerjide pozisyonlanır . Hastanın hasta tarafına brunnstrom tutuşu yapılır ve aynı şekilde Biceps ve Tricepse tapping yapılır . Hastaya '' Elinizi kulağınıza çekin , çekin şimdi ileriye doğru itin itin '' komutu verilir. Kolun ağırlığını taşıyacak şekilde 90 derece fleksiyonda tutabiliyorsa kısaltma kontraksiyonlarına geçilir ve bir miktar ekstansiyona düşürülerek tapping yapılır. Kolu full ekstansiyondan 90 derece fleksiyona kaldırdığında  agonistik antagonistik kontraksiyonlara geçilir ve ekstansiyondan 90 derece fleksiyona  dirençli şekilde çalıştırılır. 
3.DİRSEKLER FLEKSİYONDA İKEN PRONASYON - SUPİNASYON 
 • PST ; Hasta tarafı istediğimiz çalıştırma pozisyonuna getiriyoruz  ve tapping yaparak bu pozisyonda tutmasını istiyoruz. Direnç aldığında kısaltma kontraksiyonlarına geçiyoruz . Bir miktar zıt pozisyona düşürerek ''çevir '' komutu veriyoruz ve elden direnç veriyoruz . Hasta zıt hareketi başlangıçtan itibaren yapabildiğinde agonistik antagonistik kontraksiyonlara geçiyoruz ve tüm hareketi zıt pozisyondan dirençli olarak yapabildiğinde eğitimi tamamlamış oluyoruz. 
EVRE 5 : 
1. KOLUN 90 DERECE ABDUKSİYONU : 
 • Aktif asistif tekniğinde ; 90 derece fleksiyon pozisyonundan başlıyoruz. Brunnstrom tutuşu yapılarak '' Kolunuzu çekin şimdi itin '' uyarılarında bulunuyoruz . Orta Deltoide tapping yapıyoruz. İlk başlarda Triceps ve Bicepse tapping yapabiliriz. 90 derece abduksiyonda direnç almasına bakıyoruz eğer alıyorsa kısaltma kontraksiyonlarına geçiyoruz . Bir miktar adduksiyona düşürüyoruz elden direnç veriyoruz ve kolunu kaldırmasını istiyoruz . Giderek daha aşağıdan başlanarak adduksiyonda 90 derece abduksiyona getirdiğinde agonistik antagonistik kontraksiyonlara geçiyoruz . Tamamen direnç vererek adduksiyondan 90 derece abduksiyon yapmasını istiyoruz. 
 • PST; istediğimiz pozisyona yerleştiriyoruz ve o pozisyonda tutmasını istiyoruz . Hasta eğer pozisyonunu koruyabiliyorsa kısaltma ve daha sonra agonistik antagonistik kontraksiyonlara geçiyoruz .
2. 180 DERECE FLEKSİYON : ( Serratus Anterior eğitimi ) Hastayı 90 derece fleksiyonda pozisyonluyoruz ve bir miktar kaldırarak serratus anterioruna tapping yaparak pozisyonunu korumasını istiyoruz . Tutabilmesine odaklanarak gittikçe daha yükseğe kaldırıyoruz . 

3. DİRSEK EKSTANSİYONDA ÖNKOL SPİNASYON - PRONASYON 
Kuvvet yayılımı ; Hasta iki kolu da pronasyon pozisyonundayken sağlam tarafa direnç hasta tarafa yardım ederek elini çevirmesini istiyoruz. Son noktada direnç alabilmesine bakıyoruz ve alabiliyorsa kısaltma kontraksiyonlarına geçiyoruz. Gittikçe daha da aşağı düşürerek full pronasyondan supinasyon yapmasını istiyoruz  ve tammladığında da  agonistik antagonistik kontraksiyonlar yardımıyla dirençli olarak pronasyondan başlayarak supinasyon yaptığında eğitimi tamamlamış oluyoruz .

EVRE 6 : Bu evrede ekstremitelerin günlük yaşamda bağımsız şekilde kullanmasına odaklanıyoruz ve hareketlerin hızını , kuvvetini ve koordinasyonunu arttırmaya çalışıyoruz . 

ALT EKSTREMİTE EĞİTİMİ 

EVRE 1 : Amaç kas tonusunu arttırmaktır  .Bu evrede yapılacaklar :
 • Pasif patern hareketleri ( Fleksör sinerjiden ekstansör sinerjiye götürme ) 
 • Ayağın nötral pozisyonda kalmasını sağlamak ve plantar fleksiyona gitmesini önlemek .
 • Ayak tabanını yatağa sürterek diz fleksiyon ekstansiyon eğitimi bu esnada  ilgili kaslara   tapping . 
EVRE 2 : Patolojik reflekslerden yararlanıyoruz . Bu yararlandığımız reflesler şunlardır :
 • Resiprokal inhibisyon 
 • Homolateral ekstremite sinkinezisi 
 • Babinski Refleksi (Ayak medial arkından başlanarak C şekli çizildiği zaman baş paröağın ekstansiyona gitmesi )
 • Strumpel İşareti ( Kalça fleksiyonuna direnç verildiği zaman ayak bileğinde dorsifleksiyon görülmesidir)
 • Reimisre fenomeni 
 • Becterev manevrası ( Hastanın ayak başparmağını ani fleksiyona götürdüğmüzde kalça ve dizde fleksiyon açığa çıkmasıdır ) 
EVRE 3 : 
Sırtüstü diz fleksiyon - ekstansiyon eğitimi ; Ayak tabanı yatakta hamstring ve quadricepse tapping yaparak diz fleksiyon ve ekstansiyonu çalıştırırız bu esnada ayab bileğinden direnç verebiliriz.
Sırtüstü kalça abduksiyon - adduksiyon eğitimi ; Hasta yatakta '' Yana doğru bacağınızı açın ''komutu verilerek Gluteus mediusa tapping yapılır. ''Kapatın '' komutuyla da adduktörlere tapping yaparız . 

Oturma pozisyonunda kalça fleksiyonu çalışma ; Hastanın kalça fleksörlerini gergin pozisyonda tutmak için hasta arkası destekli bir yerde esnek bir şekilde oturmalıdır. İliopsoas kasına tapping yaparak bacağını kaldırmasını istiyoruz . Direnç alabilir duruma geldiğinde kısaltma kontraksiyonlarına geçilir. Bunu da yapabilir duruma geldiğinde agonistik antagonistik kontraksiyonlara geçilir ve eğitim tamamlanır. 
Oturarak İzole DF eğitimi ; Öncelikle hastadan kalçasını ve ayak bileğini kendisine çekmesini istiyoruz bu esnada dorsifleksörlere tapping yapıyoruz . Dorsifleksiyon direnç alabilir durumda yapıldığında uzatma kontraksiyonu . Daha sonra kalçaya verilen direnci kaldırıyoruz . Tibialis anteriora tapping yaparak df elde etmeye çalışıyoruz elde edince kısaltma kontraksiyonlarına geçiyoruz . Bunu da yaptıktan sonra agonistik antagonistik kontraksiyonlarla dirençli çalıştırarak eğitimi tamamlıyoruz . 
EVRE 4 : 
Oturarak dizin 90 dereceden fazla fleksiyonuburada uzatma kısaltma kontraksiyonları yoktur . Hasta ayak tabanı yere temas edecek şekilde oturur ve ayağını geriye  çekebildiği kadar çekerek diz fleksiyonu yapar. Bu esnada ayak arkaya giderken gövde öne gider , ayak öne giderken gövde arkaya gider . Terapist fleksiyonda hamstringlere , ekstansiyonda Quadricepse tapping yapar.
Yan yatışta abduksiyon - adduksiyon eğitimi ; Hasta yan yatıştadır .Hp 'li taraf üst tarafta kalacak şekilde hastadan abduksiyon yapması istenir ve gluteus mediusa tapping yapılır. Hasta 45 derecede direnç alabilir duruma geldiğinde kısaltma kontraksiyonlarına geçilir . Bunu da yapabildiğinde agonistik antagonistik kontraksiyonlara geçilir ve eğitim tamamlanır . Burada direnç az verilir çünkü bacak ağırlığı da  etkili bir dirençtir. 
EVRE 5 - 6 : 
Oturma yüksekliği arttırılarak df eğitimi ; Yatağa birkaç yastık koyarak hasta ayak tabanı yerde olacak şekilde pozisyonluyoruz . Tibialis anteriora tapping yaparak df elde etmeye çalışıyoruz. Son noktada direnç alabilir duruma geldiğinde kısaltma ve ardından agonistik antagonistik kontraksiyonlarla eğitimi bitiriyoruz . Oturma yüksekliğini giderek arttırırız ve ayakta pozisyona kadar ilerletiriz.
Yarı yüzükoyun pozisyonda diz fleksiyon eğitimi ; Hasta yüzükoyun yatar veya ayakta önünde yükseltiye dayanarak durur. Hamstringlere tapping yapılarak diz fleksiyonu elde edilmeye çalışılır . Dizi kıvırdığında uzatma kontraksiyonu . Direnç alabilir duruma geldiğinde kısaltma kontraksiyonlarına geçilir . Gittikçe artan ekstansiyon açısından fleksiyon yaptığında agonistik antagonistik kontraksiyonlara geçilir ve dirençli çalışılır.  
Eversiyon eğitimi ; Öncelikle peroneallere tapping yaparak dorsiifleksiyon elde etmeye çalışıyoruz. Kendine doğru çektiken sonra aniden inversiyon yönünde geriyoruz . Bunu peronealleri germek için yapıyoruz . Ayak bileğinde eversiyon hareketini görmeye çalışıyoruz ve tapping yapıyoruz . Eversiyon hareketini görünce uzatma kontraksiyonu . Ardından nötrale getirerek kısaltma kontraksiyonlarını çalıştırıyoruz bunu da yapabilir duruma geldiğinde agonistik antagonistik kontraksiyonları çalıştırıp eğitimi bitiriyoruz .
AYAKTA DURMA VE YÜRÜME EĞİTİMİ  
 1. Diz stabilizasyon eğitimi 
 2. Dizler hafif fleksiyonda yerinde sayma 
 3. Dizler hafif fleksiyonda yürüme 
 4. Pedal çevirme 
 5. Gövde rotasyonu ile ritmik kol salınım eğitimi 

PARMAK FLEKSÖRLERİNDE GEVŞEME EĞİTİMİ : El eğitiminde primer amacımız kaba kavramanın elde edilmesidir. 

Manipülasyonun 1. evresi ; Hasta ile fizyoterapist karşılıklı oturur. Tenar bölgeye uygulanan basınç ile başparmak avuç içerisinden çıkartılır. Önkol supinasyonda tutulur . Bu tutuşu bozmadan Fizyoterapist ritmik şekilde pronasyon , supinasyon yaptırır. Tenar bölgedeki basınç pronasyonda azalırken , supinasyonda artar . Bu manipulasyon sayesinde parmaklarda ekstansiyon elde edilirse 3. devreye elde edilemezse 2. evreye geçilir. 

Manipülasyonun 2. evresi ; Aynı şekilde başparmak avuç içerisinden çıkartılır. Önkol supinasyondayken diğer el ile hastanın parmakları ekstansör yüzeyinden kavranarak falankslar fleksiyona getirilir ve ekstansör kaslara maksimum germe uygulanmış olur . Hareket hızlı ve ritmik şekilde gerçekleşir. Cevap elde edildiğinde 3. evreye geçilir. 

Manipülasyonun 3. evresi ; Fizyoterapist hastanın hemiplejik tarafına geçer. Hasta kolunu 90 derece fleksiyon , önkolu pronasyon pozisyonuna getirerek başparmağı abduksiyonda tutmaya devam eder diğer eliyle de ekstansör yüzeye proprioseptif uyarıda bulunarak sıvazlama yapar. 


BRUNNSTROM , BOBATH VE JOHNSTONE KARŞILAŞTIRILMASI 

[Resim: fcmp6lj.jpeg]


KAYNAKÇA 
 1. Prof.Dr.A.Ayşe KARADUMAN ,Prof.Dr.Öznur TUNCA YILMAZ (Ed).(2017). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3 Kitabı (Nörolojik Rehabilitasyon ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ). Ankara .
 2. Hemipleji Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik Yaklaşımlar. A.Karaduman, A. Livanelioğlu, S. Otman.
 3. Uzm. Fzt . Nurullah Eren . Brunnstrom eğitimi videoları ( youtube ) 


 
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 3 Ziyaretçi