Konuyu Değerlendir
 • 0 Oy - 0 Ortalama
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kapitellum Osteokondritis Dissekans
#1

KAPİTELLUMUN OSTEOKONDRİT DİSSEKANSLARI

Kapitellumun osteokondrit dissekansları (OCD ), ergen sporcularda dirsek sakatlığının önde gelen bir nedenidir ve genellikle beyzbol oyuncuları ve jimnastikçiler gibi, üst ekstremiteleri içeren tekrarlayan baş üstü veya ağırlık taşıyan faaliyetlerde bulunanları etkiler. Kapitellar OCD nispeten nadirdir ancak ilerlemişse spor aktivitelerinden uzun süre uzak kalmanın sorumlusu olabilir.
EPİDEMİYOLOJİ

Dirsek OCD 'si tipik olarak, tekrarlayan baş üstü veya üst ekstremite ağırlık taşıma aktiviteleri (örn., beyzbol, tenis, voleybol, ağırlık kaldırma ve jimnastik) yapan ergen sporcularda görülür. 2000'den fazla ergen beyzbol oyuncusu arasında humerus kapitellumun OCD prevalansı %3.4 tür ve bu hastaların hiçbirinde semptom görülmemiştir. OCD 'si olan hastalar genellikle yaşamlarının ikinci on yılındadır ve yaşları 11 ile 23 arasında değişir. Erkekler kızlardan daha sık etkilenir. Baskın dirseğin kapitellumu çoğunlukla etkilenir. Hastaların %20 kadarında ise bilateral tutulum görülmektedir. Dirsek OCD 'si, Panner hastalığından veya kapitellumun osteokondrozundan ayırt edilmesi oldukça önemlidir. Panner hastalığına daha küçük çocuklarda (4-12 yaş) rastlanır ve kapitellar epifizde iskemi ve nekroz, ardından rejenerasyon ve yeniden kireçlenme ile karakterizedir. Genellikle dinlenme ile düzelen, kendi kendini sınırlayan, iyi huylu bir hastalıktır.

ETİYOLOJİ VE HASTALIĞIN İLERLEMESİ

OCD 'nin inflamatuar nedeni ortadan kaldırıldıktan sonra, yazarlar dikkatlerini diğer olasılıklara kaydırdı. OCD 'de diz içinde genetik bir yatkınlık olduğuna dair bazı kanıtlar var, ancak dirsekte bu neden gösterilemedi.


Dirsek içindeki OCD, yerleşik bir lezyonun devam etmesine veya belki de kretasyona yol açan tekrarlayan mikrotravma ile ilişkili görünmektedir. Bu, üst ekstremitenin ağırlık taşıdığı (jimnastik ve güreş) veya tekrarlayan eklem yüklenmelerinin (beyzbol ve cirit) olduğu sporlar arasında görülen korelasyon tarafından desteklenir. OCD lezyonları ve bu sporlar arasındaki korelasyonun gözden geçirilmesi, tekrarlayan travmanın dirsek OCD 'sinin ana nedeni olduğunu doğrular gibi  görünmektedir.
[Resim: l6v6tgb.PNG]
Patolojik süreç başladıktan sonra çoğu yazar, OCD 'nin iyileşme potansiyelinin, özellikle kapitellumda mevcut olduğunda, kapitellumun zayıf kanlanması nedeniyle sınırlı olduğunu kabul eder. Bu durum distal femurun kanlanmasının mükemmel olduğu diz OCD 'sinden göreceli olarak ayrılmaktadır çünkü diz durumunda genç, büyüyen kemiğin plastisitesi ve sağlığı, hastalığın erken evresinde doğru ortama konulduğunda uzun süreli morbidite olmadan iyileşmesini sağlar.


Tersine, dirsek devam eden strese maruz kalırsa, kapitellumun zayıf kanlanması kemiğin iyileşmesine izin vermez bu nedenle femur ve humerus başlarında avasküler nekroz sürecine benzer talihsiz  olaylar dizisi meydana gelir. Subkondral kemik yumuşar ve üstteki articular cartilage için sağlam temelin kaybolmasına neden olur. Kıkırdak çatlaklarında , kemik sinovyal sıvıya maruz kalır , sinovyal ve inflamatuar sıvı subkondral kemiğin altında ilerlerken daha fazla kemik hasarına ve daha fazla bozulmaya yol açar. Bu durum , kemik iyileşmesinin meydana gelme şansını azaltır. Hastalık ilerledikçe iyileşmeyen kemik serbest bir parça haline gelir ve sonuçta hastalık ilk tanımlandığında dizde görüldüğü gibi dirseğin kilitlenmesine yol açar.


Bu noktada OKB için evrensel olarak kabul edilmiş bir sınıflandırma sistemi bulunmamaktadır. OCD ile ilgili araştırmalar fizik muayene, radyografi ve MRI bulgularına dayalı sınıflandırma sistemlerine devam ettikçe, nihayetinde artroskopik bulgular oluşturulacak ve bu sayede hastalık progresyonu ve OCD yönetimindeki adımlar ile ilgili geçerli fikirlerin birçoğu çalışılmış ve belirlenmiş olacaktır.

TANIM VE TEŞHİS

Kapitellar OCD'si olan genç sporcular genellikle egzersiz sonrası hafif, inflamatuar benzeri semptomlarla aktiviteye odaklanan yaygın, spesifik olmayan şikayetlere sahiptir.

Dinlenme ve anti-inflamatuar tedavi, hastalık sürecinin erken dönemlerinde semptomları için etkilidir, bu da muhtemelen genellikle tanı koymada gecikilmesinin nedenidir. Yıl boyunca sporcular genellikle ağrılarını gidermeye çalışırlar, ağrılarını semptomatik olarak yönetirler ve aktiviteleri sırasında yakalayıcı ve keskin bir ağrı hissedene kadar yıl boyunca tıbbi yardım almayı bekleyen birkaç ağrı nöbeti geçirirler. Sonrasında daha az dirsek stresli sporlara katılırlar, ancak rahatsız edici spor sezonu geri döndüğünde, ağrıları da geri döner. Genellikle bu noktaya kadar performansları düşmeye başlar ve günlük aktiviteleri de engelleyebilecek efüzyon ve terminal ekstansiyon kaybı gibi ek semptomlar olabilir. Lezyon, serbest bir parçanın bulunduğu yerde ilerlediğinde, fark edilir bir tıklama veya hatta kilitlenme olabilir ve bu sporcular için uğursuz bir işarettir.
Ek olarak, araştırmacılar - topun serbest bırakılmasından önce - atıcının elindeyken olduğu gibi sporlar yaparken ağrının varlığının tahmin edilebileceği gibi OCD lezyonunun doğası gereği mekanik hale geldiğinin ve iyileşme olasılığının düşük olduğunun bir işareti olduğunu bulmuştur.
OCD olgularında fizik muayene, hastanın supinasyon ve pronasyonu içeren hareket açıklığına, herhangi bir efüzyon muayenesine, ulnar kollateral yetmezlik ve radiokapitellar rotatuar instabiliteye odaklanan ligamentöz muayenesine ve dirsekte özellikle posterolateral köşede palpasyon hassasiyetine odaklanır.


Birçok sporcu muayene için ofise dinlenme süresinden sonra veya dinlenme sırasında geldiğinden, muayenede patolojinin açığa çıkma olasılığı azalır. Bu durumlarda, muayenenin tanısal yeteneğini geliştirmek için sıklıkla hastalara egzersiz yaptırmayı deneriz. Örnek olarak, baseball oyuncularının rahatsızlıklarını uyandırmak ve tespit etmek için açık havada veya spor salonda atış yapmalarını isteriz. Fakat bu değerlendirmeyi eklemde büyük, serbest bir parça bulunmadığını ve en azından tam hareket açıklığına yakın ve iyi bir kuvvetin mevcut olduğunu onayladıktan sonra yaparız.

Kapitellumun OCD 'sını aramak için dirseğin oblik görünümlerini (radyal baş görünümleri) içeren standart dirsek radyografileri alınmalıdır. Ön-arka görünümün humerus şaftına 90 derecelik açıyla alınması ve x-ışınının 30 derece açılandırılması kapitellar yüzeyin daha fazla görüntülenmesini sağlar. Dizin Merchant görünümüne benzer şekilde dirseğin aksiller görünümünü de almalıyız. Kemik yapısı genellikle radyografi ile belirlensede, bazen BT taraması subkondral kemik durumunu daha iyi tanımlamaya yardımcı olmaktadır. Dirsek OCD' sı için tercih edilen görüntüleme yöntemi biri de MRI ‘dır. MRI, eklem kıkırdağının ve alttaki kemiğin değerlendirilmesine izin verir. MRI ‘ın prognostik yeteneği henüz belirlenmemiştir, ancak lezyonun daha ince ayrıntılarının çoğunu görme yeteneği mümkündür. Özellikle kemik ödeminin varlığına veya yokluğuna dikkat ederek sürecin keskinliğini belirlemede yardımcı olur. Kemiğinin ayrılması, eklem kıkırdağının devamlılığının kaybı, ayrılan kemik ile ana kemik arasındaki sinovyal veya inflamatuar sıvının izlenmesi ve özellikle ayrılan kemiğinin canlılığı gibi ek bilgiler tedavi planlamasında son derece yararlıdır.
Kıkırdak dizili yüksek alan MRI değerlendirmede çok yardımcıdır. 3-T mıknatısların artan mevcudiyeti ve bu taramalarda eklem kıkırdağının netliği, değerlendirmenin bu kısmında muhtemelen yardımcı olacaktır; ancak, kullanımları açıkça tanımlanmamıştır. Radyoloji meslektaşlarımızın çoğu, 1.5-T mıknatısla gerçekleştirilen özel sekansların belki de daha işlevsel olduğuna inanmaktadır.
Düzenli MRG değerlendirmemizin bir parçası olmasa da MRG artrogramları düzenlenebilir. Eklem içi boya kullanımı genellikle dirseğin ulnar kollateral bağını ve daha az ölçüde eklem içinde serbest cisimlerin varlığını veya yokluğunu değerlendirmede yardımcı olur. Ancak OCD durumunda boya, küçük kondral fissürleri görme yeteneğini ve kemik ödeminin boyutunu azalttığı için MRI' ın yararlılığını azaltabilir.

[Resim: opbmb8y.PNG]
ELBOW OSTEOCHONDRITIS DISSECANS (OCD) KONSERVATİF TEDAVİ PROTOKOLÜ
Genel Notlar:
Yaralanmanın güvenliği için tolerasyonun kapsamlarını anlamak gereklidir. Ağrı, şişme veya diğer istenmeyen faktörler çok erken, çok fazla yaptığınızın göstergeleridir. Bunlardan herhangi biri meydana gelirse, aktivite seviyesini azaltın. Her egzersiz, terapi veya antrenman seansından sonra dirseğe 15-20 dakika buz uygulanmalıdır.
Spora dönüş, ekibin (doktor, doktor asistanı, atletik antrenör, terapist) girdisine ve uygunluk testlerine dayanmaktadır.
Tüm zamanlar ve alıştırmalar kılavuz niteliğindedir. Protokol yoluyla ilerleme, listelenen tarihlerin aksine kriterlere dayanmalıdır ve her bir hastaya bağlı olarak değişiklik gösterecektir. İlerleme, hasta ve ekip tarafından kabul edilmelidir.
Aşağıdaki faktörler, tedavi eden hekimle iletişime geçmeyi veya geri yönlendirmeyi provoke etmelidir:
• 2 haftadan uzun süren görünür şişlik veya 48-72 saatten uzun süren yeni şişlik
• ROM kaybı
• Artan ağrı


FAZ 1 (1. Gün – 6. Hafta) :

Brace:
• Hareketi kısıtlamak için gerektiği kadar
• Rahatlık için askı kullanın- Kolunuzu askıdan çıkarın ve dirseği günde en az 3 kez hafifçe düzeltin. (Desteklenmiş veya hareketsiz değilse)

ROM:
• Tam ve ağrısız ilerleme
Terapatik Egzersizler:
• Parmak, el ve bilek, aktif ROM teşvik edilir
• Dirsek izometriklerini başlatın
• Tolere edildiği kadar core güçlendirme başlatılır
• Periscapular ve omuz güçlendirme
• Tüm terapatik egzersizler ağırlık taşımadan tamamlanmalıdır.

Manual:
• Ağrısız ROM'u artırmak için eklem mobilizasyonu
Propriosepsiyon:
• Ağırlık taşımayan ritmik stabilizasyon drill

Kardiyo:
• Sabit ve eliptik bisiklet, tolere edildiği kadar başlatılabilir
Modaliteler:
• Kriyoterapi
• Ağrı ve şişliğin azaltılması için gerektiği kadar elektrik stimülasyonuFaz II'ye İlerleme:

 • Ağrı yok
 • Şişlik yok
 • Tam ROM
FAZ II (6 – 8 Hafta) :

Brace:
• Yok

ROM:
• Full ve ağrısız
Terapatik Egzersizler:
• UBE ( Upper Body Ergometer )
• Core güçlendirme
• Periskapular ve omuz güçlendirme
• İzotonik dirsek, önkol ve bilek güçlendirme
• Tüm terapatik egzersizler ağırlık taşımadan tamamlanmalıdır.
Propriosepsiyon:
• Ağırlık taşımayan ritmik stabilizasyon drill
Cardio:
• Sabit bisiklet ve eliptik
Modaliteler:
• Kriyoterapi
• Gerektiği kadar elektrik stimülasyonuFAZ III'e İlerleme:
 • Tutulan omuz ve dirsek kuvveti tutulmayan tarafın %80'i
 • Tatmin edici propriosepsiyon

FAZ III (8-12. Hafta):

Brace:
• Yok
ROM:
• Full ve ağrısız
Terapatik Egzersizler:

• UBE 
 Core güçlendirme
• Periskapular ve omuz güçlendirme
• İzotonik dirsek, önkol ve bilek güçlendirme
• Ağırlık taşıma egzersizlerine ve plyometrik egzersizlere başlayın
Propriosepsiyon:
• Ritmik stabilizasyon drill
Cardio:
• Sabit bisiklet ve eliptik
Modaliteler:
• Kriyoterapi
• Elektrik stimülasyonu gerektiği kadar

FAZ IV'e İlerleme:

[*]Tutulan omuz ve dirsek kuvveti diğer tarafın %80-85'i
[*]Tatmin edici propriyosepsiyon
Etkilenen ekstremite boyunca yük taşıma ile ağrı yokFAZ IV (12. Haftadan itibaren):

Brace:
• Yok
ROM:
• Full ve ağrısız
Terapatik Egzersizler:
• UBE
• Core güçlendirme
• Periskapular ve omuz güçlendirme
• İzotonik dirsek, önkol ve bilek güçlendirme
• Ağırlık taşıma ve plyometrik egzersizler
• 12. hafta fırlatma programına geri dönmeyi başlatın
Propriosepsiyon:
• Ritmik stabilizasyon drill
Cardio:
• Sabit bisiklet ve eliptik
Modaliteler:
• Kriyoterapi
• Gerektiği kadar elektrik stimülasyonu

Faz IV Progresyonu:
• Aralıklı fırlatma programının başarıyla tamamlanması

Spora Dönüş

Sağlık ekibiniz tarafından belirlenen takip testi:

Baş üstü sporcular

ROM
o Omuz ve dirsek
Kuvvet
o Omuz ve dirsek için manuel kas testi
o Omuz ve dirsek için izokinetik test
o Kavrama gücü
Propriosepsiyon
o Omuz
Fonksiyonel Testleri
o Fırlatmaya özel

Üst ekstremite ağırlık taşıyan sporcular

ROM
o Dirsek
Kuvvet
o Manuel kas testi
o İzokinetik test
o Kavrama gücü
Propriosepsiyon
Fonksiyonel Testleri

o Ağırlık taşımaya özel

OCD LEZYONUNUN MİKROKIRIKLI DİRSEK ARTROSKOPİSİ SONRASI POST-OPERATİF REHABİLİTASYON PROTOKOLÜ

Önlemler:
-İlk 5 gün aşırı ve/veya agresif hareket
-4 ay boyunca egzersiz yoluyla aşırı dirsek yüklemesi yok
-4-5 ay boyunca ağırlık kaldırma egzersizleri veya bench press yapılmamalı
- 6 ay boyunca atış yapılmamalı (Doktor tarafından belirtilmedikçe)

MAKSİMUM KORUMA AŞAMASI (1 İLA 6. HAFTA)

Hedefler:
• Tam bilek ve dirsek ROM'unu restore etmek
• Şişliği ve ağrıyı azalmak
• Eklem kıkırdağının iyileşmesini teşvik etmek
• Retardasyon veya kas atrofisi

1- 5. GÜN ARASI
• Bulky pansumanda dirseği hafifçe hareket ettirmeye başlayın
• Bulky pansumanı çıkarın ve gazlı bez ve elastik bandajlarla değiştirin
• Ameliyat sonrası hemen el ve bilek ROM, kavrama egzersizleri
o         Macun /kavrama egzersizleri ile güçlendirme
o         Bilek fleksör germe
o         Bilek ekstansör germe
o         Şişliği azaltmak için elinizi kaldırın
o         Bulky pansumanla hafif dirsek AAROM egzersizlerine devam edin (günde 3-4 kez)

AMELİYAT SONRASI GÜN 5-7

• PROM ve AAROM dirsek ekstansiyonu ve fleksiyonu (toleransa göre hareket)
• 1 lb ağırlıkla PRE egzersizlerine başlayın
o         Wrist curls
o         Ters wrist curls
o         Nötral wrist curls
o         Pronation/supination
o         Aktif dirsek fleksiyonu ve ekstansiyonu (sık hareket- her saat başı 5 dakika)

AMELİYAT SONRASI 2-4 HAFTA
• Dirsek ROM'unun üzerinde durun ve tam ROM'u restore etmek
• Hafif overpressure programına başlayın
• Gün içinde sık sık AAROM & PROM egzersizlerini uygulayın
o              Eklem kıkırdağının iyileşmesini desteklemek için (saatte 5-10 dakika)
• 4. haftanın sonunda tam PROM
• 2. haftadan 3. haftaya doğru omuz programına başlayın
• Thrower's Ten Program 4. Hafta
• Koşu programına 4. hafta başlanabilir
[Resim: quefq7l.PNG]

AMELİYAT SONRASI 5-6 HAFTA

• Yukarıdaki tüm alıştırmalara devam edin
• Full ROM'u restore edin
• Eğer full extansiyon eksikse – düşük yükte uzun süreli (LLLD) germe uygulayın
• Eklem kıkırdağı iyileşmesi için AAROM programına devam edin
• Havuz programı – suda hafif egzersizler (kesiler kapandığında)

II. ORTA KORUMA AŞAMASI (7-12. HAFTA)
HEDEFLER:
• Eklem kıkırdağının iyileşmesini korumak
• Eklem kıkırdağı iyileşmesini teşvik edin
• Full ROM'u geri kazandır/sürdür
• Omuz ROM ve Güçlendirme

7-12. HAFTA
• Dirsek için AAROM ve PROM egzersizlerine devam edin
• Biceps ve triceps için hafif direnç başlatın
• Thrower's Ten programına devam edin
• Omuz için esneme & ROM programı uygulayın
• Eklem kıkırdağının iyileşmesini desteklemek için dirsek için ROM egzersizlerine devam edin
• Dirsek ROM egzersizlerini saat başı 10 dakika yapın
• Core güçlendirme programını uygulayın
• Dirseğin yüklenmesiyle ilgili önlemleri hala sürdürün

III. Minimum Koruma Aşaması (13 -20. Haftalar)

HEDEFLER:
• Eklem kıkırdağı iyileşmesini desteklemeye devam etmek
• Dirseği aşırı yüklenmeye karşı koruyun
• Tüm üst ekstremitenin ve vücudun kondisyonunu iyileştirin

13 İLE 20. HAFTA
• AAROM ve PROM egzersizlerine devam edin (10 dk – 10-12 x günlük)
• Thrower’s Ten Program
• Omuz ROM ve germe egzersizleri
• Core Programı
• Koşu, çeviklik drill vb.
• Aşırı eklem yüklemesine karşı önlemler (ağırlık taşıma egzersizleri, 5 ay boyunca bench press vb. egzersizler)

IV. Faaliyet Aşamasına Kademeli Dönüş (21. Hafta ve sonrası)

Hedefler:
• Aktiviteye/spora kademeli dönüş
• Hastayı spora güvenli ve başarılı bir dönüş için hazırlayın

21- 26 HAFTA
• Thrower’s Ten Programına devam edin
• Dirsek ve omuz germe ve esneklik egzersizlerine devam edin
• 21. haftada 2 el hafif plyometriye başlayın
• 2 el chest pass
• 2 el soccer throw
• 2 el side to side throws
• 23 ila 24. haftalarda 1 el pliometrik drill egzersizlerini başlatın
• 1 el throws
• 1 el wall dribbles

 [Resim: 2z1dwf1.PNG]
26. HAFTA VE SONRASI
• Aralıklı atış programını 26. haftada başlatın (Doktor belirleyecektir)
Aşama I Programı
• Uygulanabilir light machine bench press
• 26-28. haftalarda uygulanabilir push-up
• Aralıklı atış programını başlatın

7-8. AY
Aralıklı fırlatma programını başlatın (Aşama II)

9. AY
Rekabete kademeli dönüş

KAYNAKÇA:
1. Takahara M, Mura N, Sasaki J, et al. Classification, treatment, and outcome of osteochondritis dissecans of the humeral capitellum. J Bone Joint Surg Am 2007; 89(6):1205–14.
2. Barrie HJ. Osteochondritis dissecans 1887-1987. A centennial look at Konig’s memorable phrase. J Bone Joint Surg Br 1987;69(5):693–5.
3. Cahill BR. Osteochondritis dissecans of the knee: treatment of juvenile and adult forms. J Am Acad Orthop Surg 1995;3(4):237–47.
4. Edmonds E, Polousky J. A review of knowledge in osteochondritis dissecans: 123 years of minimal evolution from Konig to the ROCK Stuy Group. Clin Orthop Relat Res 2013;471(4):1118–26.
5. Linden B. The incidence of osteochondritis dissecans in the condyles of the femur. Acta Orthop Scand 1976;47(6):664–7.
6. Kocher MS, Tucker R, Ganley T, et al. Management of osteochondritis dissecans of the knee: current concepts review. Am J Sports Med 2006;34:1181.
7. Jones K, Wiesel B, Sankar W, et al. Arthroscopic management of osteochondritis dissecans of the capitellum: mid term results in adolescent athletes. J Pediatr Orthop 2010;30:8–13.
8. Mitsunga M, Adishian D, Bianco AJ. Osteochondritis of the capitellum. J Trauma 1981;22:53–5.
9. Baker CL, Romeo AA, Baker CL. Osteochondritis dissecans of the capitellum. Am J Sports Med 2010;38(9):1917–28.
10. Bradley JP, Petrie RS. Osteochondritis dissecans of the humeral capitellum. Diagnosis and treatment. Clin Sports Med 2001;20(3):565–90.
11. Shimada K, Yoshida T, Nakata K, et al. Reconstruction with an osteochondral autograft for advanced osteochondritis dissecans of the elbow. Clin Orthop Relat Res 2005;435:140–7.
12. Bauer M, Jonsson K, Josefsson PO, et al. Osteochondritis dissecans of the elbow. A long-term follow-up study. Clin
Orthop Relat Res 1992;284:156–60.
13. Takahara M, Ogino T, Fukushima S, et al. Nonoperative treatment of osteochondritis dissecans of the humeral capitellum. Am J Sports Med 1999;27(6):728–32.
14. Takahara M, Ogino T, Sasaki I, et al. Long term outcome of osteochondritis dissecans of the humeral capitellum. Clin Orthop Relat Res 1999;363:108–15.
15. Singer K, Roy S. Osteochondrosis of the humeral capitellum. Am J Sports Med 1984;12:351–60.
16. Schenck RC Jr, Goodnight JM. Osteochondritis dissecans. J Bone Joint Surg Am 1996;78(3):439–56.
17. Petrie PW. Aetiology of osteochondritis dissecans. Failure to establish a familial background. J Bone Joint Surg Br 1977;59(3):366–7.
18. Fleisig GS, Andrews JR, Dillman CJ, et al. Kinetics of baseball pitching with implications about injury mechanisms. Am J Sports Med 1995;23(2):233–9.
19. Haraldsson S. On osteochondrosis deformans juvenilis capituli humeri including investigation of intra-osseous vasculature in distal humerus. Acta Orthop Scand Suppl 1959;38:1–232

Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi