Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

OBEZİTEDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
#1

OBEZİTE

Obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon ve hiperlipidemi gelişme riski ile ilişkisi yoluyla sağlığı bozan vücutta aşırı veya anormal yağ veya yağ dokusu birikimidir. Son 50 yılda giderek kötüleşen önemli bir halk sağlığı salgınıdır. Obezite karmaşık bir hastalıktır ve multifaktöriyel etiyolojiye sahiptir. Önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra en sık ikinci nedenidir. Obezite çok uçlu tedavi stratejileri gerektirir ve ömür boyu tedavi gerektirebilir. %5 ila %10 kilo kaybı, bir bireyin ve bir bütün olarak ülkenin sağlığını, yaşam kalitesini ve ekonomik yükünü önemli ölçüde iyileştirebilir. 

Obezite, her yıl 700 milyar doları aşan muazzam sağlık maliyetlerine neden olmaktadır. Ekonomik yükün yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Kilo (kg)/boy(m) olarak hesaplanan obeziteyi tanımlamak için vücut kitle indeksi (VKİ) kullanılır. VKİ, vücut yağıyla eğrisel bir şekilde ilişkili olsa da, normal bir VKI'nin altta yatan fazla yağı gizleyebileceği Asyalılar ve yaşlı insanlarda doğru olmayabilir. Obezite aynı zamanda triceps, biceps subscapular ve suprailiac bölgelerdeki deri kalınlığı değerlendirilerek de tahmin edilebilir. Dural enerji radyografik absorpsiyometri (DEXA) taraması da yağ kütlesini değerlendirmek için kullanılabilir.

Etiology

Obezite, günlük enerji alımı ile enerji harcaması arasındaki dengesizlik sonucu aşırı kilo alımına neden olur. Obezite, sayısız genetik, kültürel ve toplumsal faktörün neden olduğu çok faktörlü bir hastalıktır. Çeşitli genetik çalışmalar, obezitenin aşırı derecede kalıtsal olduğunu, adipozite ve kilo alımı ile tanımlanan çok sayıda gen olduğunu göstermiştir. Obezitenin diğer nedenleri arasında azalmış fiziksel aktivite, uykusuzluk(insomnia), endokrin bozukluklar, ilaçlar, fazla karbonhidrat ve yüksek şekerli yiyeceklerin tüketimi ve azalmış enerji metabolizması sayılabilir.
Obezite ile ilişkili en yaygın sendromlar arasında Prader Willi sendromu ve MC4R  sendromları, daha az sıklıkla frajil X, Bardet-Beidl sendromu, Wilson Turner konjenital leptin eksikliği ve Alstrom sendromu yer alır.

Epidemiology

DSÖ Avrupa Bölgesinde:

• Aşırı kilo ve obezite yetişkinlerin yaklaşık %60'ını etkiler.

• Fazla kilo (obezite dahil), 5 yaşın altındaki 4,4 milyon çocuğu etkileyen yaygın bir sorundur ve bu yaş grubundaki tüm çocukların %7,9'unu temsil etmektedir.

• DSÖ Avrupa Çocukluk Çağı Obezite İzleme Girişimi, okul çağındaki yaklaşık üç çocuktan birinin fazla kilolu veya obezite ile yaşadığını göstermektedir. Dörtte biri fazla kilolu (obezite dahil) yaşayan ergenlerde prevalans geçici olarak azalır.

• Endişe verici bir şekilde, aşırı kilo ve obezite prevalansında tutarlı artışlar olmuştur ve Bölgedeki tek bir Üye Devlet bile 2025 yılına kadar obezite artışını durdurma hedefine ulaşma yolunda değildir.

[Resim: 6k100xm.PNG]


Patofizyoloji

Obezite, kardiyovasküler hastalık, dislipidemi ve insülin direnci ile ilişkilidir ve sırasıyla diyabet, inme, safra taşları, yağlı karaciğer, obezite hipoventilasyon sendromu, uyku apnesi ve kanserlere neden olur.

Genetik ve obezitenin ilişkisi, çok sayıda çalışma ile iyi bir şekilde gösterilmiştir. FTO geni adipozit ile ilişkilidir. Bu gen, obezite riskini artıran birden fazla varyantı barındırabilir.

Leptin, gıda alımını ve vücut ağırlığını azaltan bir adiposit hormonudur. Hücresel leptin direnci obezite ile ilişkilidir. Adipoz doku adipokinleri ve serbest yağ asitlerini salgılayarak sistemik enflamasyona neden olur, bu da insülin direncine ve artan trigliserit seviyelerine neden olur ve bu da daha sonra obeziteye katkıda bulunur.

Obezite, miyokardda artmış yağ asidi birikimine neden olarak sol ventrikül fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. Ayrıca renin-anjiyotensin sistemini değiştirdiği ve artan tuz tutulmasına ve yüksek kan basıncına neden olduğu gösterilmiştir.

Toplam vücut yağının yanı sıra, aşağıdakiler de obezite morbiditesini artırır:

• Bel çevresi (karın yağı kötü prognoz taşır)

• Yağ dağılımı (Vücut Yağ Heterojenliği)

• Karın içi basınç

• Obezite başlangıç yaşı

Vücut yağ dağılımı, kardiyometabolik sağlık riskini değerlendirmede önemlidir. Aşırı visseral yağın dağılımının kardiyovasküler hastalık riskini artırması muhtemeldir. Ruderman ve ark. normal VKİ' e sahip metabolic obese normal weight (MONW) kavramını ortaya attılar.

Metabolik olarak sağlıklı obez (MHO) bireyler VKİ'si 30 kg/m2'nin üzerinde olan ancak insülin direnci veya dislipidemi özelliklerine sahip olmayan bireylerdir.

Adipositlerin inme riskini artırabilecek bir enflamatuar ve protrombotik aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir. Adipokinler, esas olarak adipositler ve preadipositler tarafından üretilen, dokuyu istila eden obezite makrofajlarında da adipokinler üreten sitokinlerdir.

Değişen adipokin sekresyonu, değişen glikoz ve lipid metabolizmasına neden olabilen ve visseral obezitede kardiyometabolik riske katkıda bulunabilen kronik düşük dereceli inflamasyona neden olur.

Adiponektin insülin duyarlılaştırıcı ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir, dolaşımdaki seviyeleri visseral obezite ile ters orantılıdır.Tarihsel ve Fiziksel

Altı yaş ve üzerindeki tüm çocuklar, ergenler ve tüm yetişkinler, Amerika Birleşik Devletleri Önleyici Hizmetler Görev Gücü (USPSTF) tavsiyelerine göre obezite açısından taranmalıdır.

Doktorlar, obeziteye katkıda bulunan altta yatan nedenler için dikkatli bir şekilde tarama yapmalıdır. Tam bir geçmiş şunları içermelidir:

• Çocukluk kilo geçmişi

• Önceki kilo verme çabaları ve sonuçları

• Beslenme hikayesi

• Uyku düzeni

• Fiziksel aktivite

• Kardiyovasküler, diyabet, tiroid ve depresyon ile ilişkili tıbbi özgeçmiş

• Cerrahi hikayesi

• Kilo alımını artırabilen ilaçlar

• Tütün ve alkol kullanım hikayesi

• Aile öyküsü

Tam fizik muayene yapılmalı ve bu muayene vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümü, çevre ölçümleri, vücut yapısı, hayati organları içermelidir.

Akne, hirsutizm, cilt benleri, akantozis nigrikans, stria, Mallampati skorlaması, buffalo hörgücü, yağ yastığı dağılımı, düzensiz ritimler, jinekomasti, abdominal pannus, hepatosplenomegali, hernians, hipoventilasyon, pedal epedema, varikoseller, stasis dermatiti ve yürüyüş gibi obezite odak bulguları anormallikler olabilir.

Değerlendirme

Obezite için standart tarama aracı, vücut kitle indeksinin (VKİ) ölçümüdür. BMI, kilogram cinsinden ağırlığın metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle hesaplanır. Obezite VKİ 'ye göre sınıflandırılabilir:

[Resim: klvn9hl.PNG]

Bel kalça oranı ölçülmeli, erkeklerde 1:1'den fazla, kadınlarda 0:8'den fazla anlamlı kabul edilir.

Deri kıvrım kalınlığı, biyoelektrik empedans analizi, CT, MRI, DEXA, su deplasmanı ve hava dansitometrisi çalışmaları gibi ileri değerlendirme çalışmaları yapılabilir.

Laboratuvar çalışmaları arasında tam kan testi, temel metabolik panel, böbrek fonksiyonu, karaciğer fonksiyon çalışması, lipid profili, HbA1C, TSH, D vitamini seviyeleri, idrar tahlili, CRP, EKG gibi diğer çalışmalar ve ilişkili tıbbi durumları değerlendirmek için uyku çalışmaları yapılabilir.
Ayırıcı Tanı

• Akromegali
• Adipoz Dolorosa
• Ascites
• Cushing sendromu
• Hipotiroidizm
• İyatrojenik Cushing sendromu
• İnsülinoma
• Kallman sendromu ve idiyopatik hipogonadotropik hipogonadizm
• Generalize lipodistrofi
• Polikistik over sendromu

Prognoz

Obezite çok büyük morbidite ve mortalite oranlarına sahiptir. Obez hastalarda advers kardiyak olay ve inme riski yüksektir. Ayrıca yaşam kaliteleri düşüktür. Morbiditeyi kötüleştiren faktörler şunları içerir:

• Obezite başlangıç yaşı

• Merkezi adipozite miktarı

• Obezitenin şiddeti

• Cinsiyet

• İlişkili komorbidite

• Irk
Kilo Verme ve Kilo Korumada Egzersizin Rolü

Fiziksel aktivite kılavuzları, kronik hastalık risk faktörlerinin önlenmesinde ve sağlık promosyonunda zaten kurulmuş kronik durumların geri dönüşünden daha etkilidir. Fiziksel aktivite arttırılması ve oturma süresi azaltılması, kronik hastalıklı veya engelli kişiler arasında bile sağlık ve fonksiyonun iyileştirilmesine yol açsa da, haftada 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite önerisi kronik durumların geri dönüşü için yeterli olamayabileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle obezite ve ağırlık kaybının korunması için gerekli olan düzey yaklaşık 45-60 dakika orta şiddette aktivite olabilir ve obeziteden normal kiloya geçiş için ≥60 dakika gerekli olabilir. Ayrıca, kişilerin ağırlık kaybına yanıt verme düzeyleri değişebilir ve bu yanıt yaş, cinsiyet, obezite düzeyi, yağ dokusu dağılımı ve hatta yağ hücresi boyutu gibi faktörlere göre değişebilir. Bu nedenle, fiziksel aktivitenin kardiyovasküler ve metabolik sağlık üzerindeki yararlarına rağmen, ağırlık kaybı ve obezitenin geri dönüşü için etkili olabileceği sorgulanabilir.

Haftada 1-2 pound (0,5-1 kg) kilo kaybı genellikle güvenli ve etkili olarak kabul edilir. Bununla birlikte, önerilen bu orandaki kilo kaybı, uzun bir süre boyunca ~ 500–1000 kcal/gün negatif enerji dengesi gerektirecektir. Böyle bir enerji açığını, yalnızca enerji alımını azaltarak (diyet yaparak) elde etmek zordur. Daha da önemlisi, kalori alımındaki bu tür ciddi düşüşler, beslenme yetersizliklerine ve yağsız kütle kaybına neden olarak metabolik hızı düşürebilir. Ayrıca, böyle bir kalori kısıtlamasına bağlı kalmanın uzun süreler boyunca sürdürülmesi zordur ve bu nedenle, nüksetme ve telafi edici kilo alımı olasılığını artırır.

Öte yandan, tek başına egzersizin obezitesi olan kişilerde vücut ağırlığını önemli ölçüde değiştirip değiştirmediği tartışmalıdır. Obez kişilerde anlamlı kilo kaybı için günde 60 dakika orta yoğunlukta aktivitenin gerekli olduğunu varsayarsak, bir erkeğin günde 68-136 dakika orta yoğunlukta yürüyüş (7,9 kcal/dk) yapması gerekir ve bir kadın 500-1000 kcal/gün açığı elde etmek için günde 72–145 dakika aynı aktiviteyi (6,4 kcal/dk) gerçekleştirmek zorunda olması, haftada 0,5–1 kg (1–2 pound) kilo kaybı için gereklidir. Ayrıca, bu yürüme hızı (3,5 mil veya 3,8 MET) çoğu insan için rahat olsa da, bunu haftada 7 gün 60 dakikadan fazla sürdürmek obezitesi olan kişiler için uygun olmayabilir. Aslında, obezitesi olan kişilerin kalori kısıtlaması olmadan anlamlı kilo kaybı için gerekli olan egzersiz hacmini (yoğunluğu, sıklığı ve süresi) gerçekleştirmesi oldukça zor olabilir. Bu nedenle, şu anda çoğu kanıt hem egzersizin hem de kalori kısıtlamasının başarılı bir kilo verme programının gerekli bileşenleri olduğunu göstermektedir.

Yalnızca diyet yoluyla önemli miktarda vücut ağırlığı kaybetmeyi başaran kişiler, genellikle hızla geri kazanırlar. Egzersiz, ilaç tedavisi ve hatta ameliyatla indüklenen kilo kaybının ardından sıklıkla kilo alımı görülür, bu da negatif bir enerji dengesine adaptasyonun obezite salgınına katkıda bulunduğunu gösterir. Laboratuvar bulguları, obezite sonrası vücut ağırlığının yeniden kazanılmasını önlemek için gerekli olan günlük enerji harcama seviyesinin de günümüz yaşam tarzına göre oldukça yüksek olduğunu bildirmiştir.

Son olarak, dinamik kilo kaybı döneminde olduğu gibi, kalori kısıtlamasını egzersizle birleştirenler, bu kilo kaybını tek başına diyete veya yalnızca egzersize güvenenlere kıyasla zaman içinde korumada daha başarılıdır.

[Resim: br9sbf0.jpg]


DİRENÇ EĞİTİMİNİN KİLO VERMEK VE SÜRDÜRMEDEKİ ROLÜ

Direnç eğitimi, dinamik kilo kaybı sırasında yağsız vücut kütlesini korumada özellikle etkilidir, ancak diyetteki protein miktarı bu etkinliği etkileyebilir. Kalori kısıtlamasını hem aerobik hem de direnç antrenmanıyla birleştiren bir program, kalori kısıtlamasını yalnızca aerobik egzersizle birleştiren bir programa kıyasla genellikle daha fazla kilo kaybına ve genel sağlığın iyileştirilmesine yol açar. Unutulmaması gereken nokta, kuvvet antrenmanının sağlık ve fonksiyon üzerindeki faydalarının kilo kaybından bağımsız olabilmesidir. Örneğin, obez yaşlı erkek ve kadınlarda hem kalori kısıtlaması hem de direnç eğitimi kullanan 5 aylık bir çalışma, vücut ağırlığında herhangi bir değişiklik olmaksızın abdominal obezitenin azalmasına, hipertansiyonun azalmasına ve metabolik sendromun iyileşmesine yol açtı. Bu muhtemelen direnç eğitimi ile yağsız kütledeki artışın yanı sıra vasküler ve kas fonksiyonunda ortaya çıkan niceliksel ve niteliksel gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Obez yaşlı yetişkinler üzerinde yapılan başka bir çalışma, kalori kısıtlamasını diğer üç egzersiz müdahalesinden biriyle birleştirdi: 1) tek başına aerobik egzersiz; 2) tek başına direnç eğitimi ve 3) aerobik egzersiz ve direnç eğitimi. Toplam vücut ağırlığı kaybı, üç farklı egzersiz grubunda benzerdi. Bununla birlikte, fiziksel fonksiyon ölçümlerinde en büyük gelişmeler, direnç eğitimi grubuyla birlikte aerobik egzersizde gözlemlendi. Bu nedenle, direnç eğitiminin faydaları, yağ kaybının ötesine geçerek gelişmiş metabolik ve fiziksel işlevi içerir.

AĞIRLIK KORUMADA TOPLAM GÜNLÜK AKTİVİTENİN ROLÜ

Kanıtlar, toplam günlük birikmiş enerji harcamasının , obezitesi olan kişilerde kilo kaybının en güçlü göstergesi olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, büyük sürekli egzersiz nöbetleri şeklindeki tipik tavsiyeye bir alternatif, benzer bir kilo kaybıyla sonuçlanabilecek, ancak uzun vadede daha iyi bağlılıkla sonuçlanabilecek aralıklı egzersiz olabilir. Ayrıca, genel bir yaşam tarzı değişikliğinin bir parçası olarak artan fiziksel aktivitenin entegrasyonu (örneğin, günlük rutinin bir parçası olarak daha fazla yürüme ve merdiven çıkma), yapılandırılmış bir egzersiz programı kadar kilo kaybını teşvik etmede başarılı olabilir.
GİYİLEBİLİR CİHAZLARIN ETKİSİ

2014'te, 18 yaşın üzerindeki yetişkin Amerikalıların %10'u bir aktivite izleme cihazına sahip olduğunu bildirdi ve 2016'da Dünya Çapında Fitness Trendleri Araştırması, giyilebilir teknolojiyi en popüler büyüyen fitness trendi olarak tanımladı ve pazarın yaklaşık 6 milyar dolar olduğunu tahmin etti. Bu anket kısa süre önce güncellendi ve giyilebilir teknolojinin 2020 için bir numaralı trend olmaya devam ettiğini ve pazarın tahmini 95 milyar dolara ulaştığını bildirdi . Büyük teknoloji şirketlerinin çoğu, etkinlik izleme teknolojisini cep telefonlarına dahil ederken, Apple ve Google dahil daha büyük şirketler, etkinlik izleme özelliklerine sahip yeni saat, bileklik ve diğer giyim cihazları modellerini öne çıkarmak için ürün hatlarını genişletmeye devam ettiler. En popüler ve uygun fiyatlı cihazlar, adım sayısını ve kat edilen mesafeyi ölçmekle sınırlı kalıyor.

Teknolojik gelişmelerin bu cihazları iyileştirdiği bildirilse de, ürün mühendisleri, araştırma bilim adamları ve bu sektörde yer alan diğer kişiler arasında doğrulukları konusunda tartışmalar devam etmektedir. Veriler, bu cihazların genel aktivite süresi, enerji harcaması ve uyku kalitesi ölçümü ile daha az tutarlı olduğunu gösteriyor, bu nedenle araştırmalarda kullanılmadan önce daha fazla test ve daha gelişmiş algoritmalar gerektirebilirler. Metabolik parametrelere (örn. glikoz ve laktik asit) ve fiziksel aktivitenin izlenmesine ek olarak stres, zorlanma, darbe kuvvetleri gibi biyometrik işaretleri ölçebilen gelişmiş cihazlar geliştirilmektedir.

Bazı sınırlamalara rağmen, bu tür cihazlar, insanların kendi günlük kalori alımlarını, enerji harcamalarını, uyku düzenlerini ve genel sağlık profillerini izlemelerine yardımcı olmakta oldukça faydalıdır. Bu cihazlar aynı zamanda bir egzersiz programına başlayanlar arasında motivasyonu artırmaya da hizmet edebilir çünkü hedefler belirlemeye ve anında geri bildirim sağlamaya yardımcı olabilirler, ancak bunun uzun vadeli kilo verme programları için böyle olup olmadığı sorgulanabilir. İdeal olarak, bu tür cihazlar elektronik sağlık kaydı (EHR) ile senkronize olabilir, böylece sağlık hizmeti sağlayıcılarına hastanın yaşam tarzı davranışlarını objektif olarak izleme şansı verir.

KİŞİSEL VE ONLINE EĞİTİM

Kişisel eğitim, 2006'dan beri bildirilen ilk 10 fitness trendi arasında yer aldı ve özellikle 2020'deki COVID-19 salgını sırasında uygulanan katı karantina politikaları sırasında çevrimiçi eğitim daha erişilebilir hale geldikçe popülerlik arttı. 2023 ve sonrasında çevrimiçi eğitim programlarının kullanılmaya devam edileceği. Ne yazık ki, giyilebilir cihazlar gibi, eğitim ücretleri ve internet erişimi, düşük gelirli haneler için mevcut olmayan lüksler olabilir ve bazı topluluklar, halka ücretsiz web erişimi sağlayan tesislere sahip olsa da (örneğin, halk kütüphaneleri), sanal egzersiz eğitimi için uygun yerler olmayabilir. Bu nedenle, mevcut fitness trendlerinin mali sınırlamalarını dikkate alan sanal egzersiz çözümlerine ihtiyaç vardır.

ÖZETLE

Bugüne kadar yapılan araştırmaların çoğu, egzersizin aşırı kilo ve obeziteyi önlemede, tersine çevirmekten daha etkili olduğunu göstermektedir. Egzersizi kalori kısıtlamasıyla birleştiren kilo verme programları, yağsız kütle kaybını azaltırken net kalori açığını en üst düzeye çıkarabilir. Aerobik egzersize direnç eğitimi eklemek, kas miktarını ve kalitesini artıracak ve böylece kilo kaybından bağımsız olarak sağlık yararları sağlayacaktır. Gerekli egzersizi ve yaşam tarzı fiziksel aktivitesini tek bir uzun sürekli nöbet yerine aralıklı nöbetler halinde biriktirmek, kilo verme ve koruma rejimlerinin bağlılığını ve başarısını artırabilir.

KAYNAKÇA:


• Saalbach A, Anderegg U. Thy-1: more than a marker for mesenchymal stromal cells. FASEB J. 2019 Jun;33(6):6689-6696. [PubMed] [Reference list],
• Kozlov AI. [Carbohydrate-related nutritional and genetic risks of obesity for indigenous northerners]. Vopr Pitan. 2019;88(1):5-16. [PubMed] [Reference list]
• Gowd V, Xie L, Zheng X, Chen W. Dietary fibers as emerging nutritional factors against diabetes: focus on the involvement of gut microbiota. Crit Rev Biotechnol. 2019 Jun;39(4):524-540. [PubMed] [Reference list]
• Holly JMP, Biernacka K, Perks CM. Systemic Metabolism, Its Regulators, and Cancer: Past Mistakes and Future Potential. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10:65. [PMC free article] [PubMed] [Reference list]
• Akinkuotu AC, Hamilton JK, Birken C, Toulany A, Strom M, Noseworthy R, Hagen J, Dettmer E, Langer JC. Evolution and Outcomes of a Canadian Pediatric Bariatric Surgery Program. J Pediatr Surg. 2019 May;54(5):1049-1053. [PubMed] [Reference list]
• Kluge H.H.P. 2022. Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa. WHO European regional obesity report. n.d. [Google Scholar] [Ref list]
• Després JP, Nadeau A, Tremblay A, Ferland M, Moorjani S, Lupien PJ, Thériault G, Pinault S, Bouchard C. Role of deep abdominal fat in the association between regional adipose tissue distribution and glucose tolerance in obese women. Diabetes. 1989 Mar;38(3):304-9. [PubMed] [Reference list]
• Fujioka S, Matsuzawa Y, Tokunaga K, Tarui S. Contribution of intra-abdominal fat accumulation to the impairment of glucose and lipid metabolism in human obesity. Metabolism. 1987 Jan;36(1):54-9. [PubMed] [Reference list]
• Sparrow D, Borkan GA, Gerzof SG, Wisniewski C, Silbert CK. Relationship of fat distribution to glucose tolerance. Results of computed tomography in male participants of the Normative Aging Study. Diabetes. 1986 Apr;35(4):411-5. [PubMed] [Reference list]
• Ruderman NB, Berchtold P, Schneider S. Obesity-associated disorders in normal-weight individuals: some speculations. Int J Obes. 1982;6 Suppl 1:151-7. [PubMed] [Reference list]
• Bonora E, Kiechl S, Willeit J, Oberhollenzer F, Egger G, Meigs JB, Bonadonna RC, Muggeo M. Insulin resistance as estimated by homeostasis model assessment predicts incident symptomatic cardiovascular disease in caucasian subjects from the general population: the Bruneck study. Diabetes Care. 2007 Feb;30(2):318-24. [PubMed] [Reference list]
• Karelis AD, St-Pierre DH, Conus F, Rabasa-Lhoret R, Poehlman ET. Metabolic and body composition factors in subgroups of obesity: what do we know? J Clin Endocrinol Metab. 2004 Jun;89(6):2569-75. [PubMed] [Reference list]
• Ferrante AW. Obesity-induced inflammation: a metabolic dialogue in the language of inflammation. J Intern Med. 2007 Oct;262(4):408-14. [PubMed] [Reference list]
• Neels JG, Olefsky JM. Inflamed fat: what starts the fire? J Clin Invest. 2006 Jan;116(1):33-5. [PMC free article] [PubMed] [Reference list]
• Mercado-Gonzales SI, Carpio-Rodríguez AN, Carrillo-Larco RM, Bernabé-Ortiz A. Sleep Duration and Risk of Obesity by Sex: Nine-Year Follow-Up of the Young Lives Study in Peru. Child Obes. 2019 May/Jun;15(4):237-243. [PMC free article] [PubMed] [Reference list]
• Shiozawa B, Madsen C, Banaag A, Patel A, Koehlmoos T. Body Mass Index Effect on Health Service Utilization Among Active Duty Male United States Army Soldiers. Mil Med. 2019 Oct 01;184(9-10):447-453. [PubMed] [Reference list]
• Al-Nimr RI. Optimal Protein Intake during Weight Loss Interventions in Older Adults with Obesity. J Nutr Gerontol Geriatr. 2019 Jan-Mar;38(1):50-68. [PubMed] [Reference list]
• Pasarica M, Topping D. An Evidence-Based Approach to Teaching Obesity Management to Medical Students. MedEdPORTAL. 2017 Dec 20;13:10662. [PMC free article] [PubMed] [Reference list]
• Walsh K, Grech C, Hill K. Health advice and education given to overweight patients by primary care doctors and nurses: A scoping literature review. Prev Med Rep. 2019 Jun;14:100812. [PMC free article] [PubMed] [Reference list]
• Thompson WR 2020 İçin Dünya Çapında Fitness Trendleri Araştırması. ACSM'nin Sağlık ve Fitness Dergisi. 2019; 23 :10–8.
• Thompson W. R. Worldwide Survey Of Fitness Trends For 2016: 10th Anniversary Edition. ACSM's Health & Fitness Journal. 2015;19:9–18.
• Wen D., Zhang X., Liu X., Lei J. Evaluating the Consistency of Current Mainstream Wearable Devices in Health Monitoring: A Comparison Under Free-Living Conditions. J Med Internet Res. 2017;19:e68.
• Seshadri D. R., Drummond C., Craker J., Rowbottom J. R., Voos J. E. Wearable Devices for Sports: New Integrated Technologies Allow Coaches, Physicians, and Trainers to Better Understand the Physical Demands of Athletes in Real time. IEEE Pulse. 2017;8:38–43.
• Westerterp K. R. Pattern and intensity of physical activity. Nature. 2001;410:539.
• Stonehouse W., Wycherley T. P., Luscombe-Marsh N., Taylor P., Brinkworth G., Riley M. Dairy Intake Enhances Body Weight and Composition Changes during Energy Restriction in 18-50-Year-Old Adults-A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients. 2016;8:394.
• Normandin E., Chmelo E., Lyles M. F., Marsh A. P., Nicklas B. J. Effect of Resistance Training and Caloric Restriction on the Metabolic Syndrome. Med Sci Sports Exerc. 2017;49:413–9.
• Hill J. O., Wyatt H. R. Role of physical activity in preventing and treating obesity. J Appl Physiol. 1985;2005(99):765–70.

Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi